Články - rubrika Reportáže z akcí

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Jeskyně

Rubrika: Reportáže z akcí 

Autor: Pionýr

1. Jedna historická ilustrační. Foto Oveček
2. Nástup v Bubovicích Foto Oveček
3. Idylka u jezírka
4. V dómu Foto Oveček
5. Jílovec je svině Foto Oveček
6. Na laně Foto Oveček
Všechny obrázky
Ohlédnutí (či Pravidelná pozájezdová informace chcete-li) za nedělní návštěvou Krasu, tentokrát trochu jinak než bývá mezi Humanitníky zvykem.Zářivé ráno. Obyvateli Bubovic se naskýtá jistě důvěrně známý pohled. Pěšinou přes kopeček nad vsí kráčí husím pochodem šest postav. Postav oblečených do nepohody - suchou loňskou trávu sešlapávají gumové holínky a pevné pohorky, těla těchto chodců halí fortelné overaly či nezničitelný šusťák, v rukou mají připravené gumové rukavice, na hlavách zatím jen nedbale posazené přilby s lesklými čočkami v místě třetího oka, své skromné potřeby si nesou na zádech v gumových vacích.

Představme si je blíže. Nepochybně vůdcem skupiny je muž statné postavy v červené kombinéze, který své společníky při chůzi zasvěcuje do místopisu i přírodní pozoruhodnosti okolí. Při něm se pohybuje podobný a přeci odlišný mladý muž, se stejnou samozřejmostí nese svůj žlutý overal s netopýrem na prsou, jeho přilbu také zdobí kromě elektrické lampy i hořák lampy acetylenové, nadšeně doplňuje výklad náčelníka. Pozorné publikum tvoří usměvavá tmavovlasá dívka, vysoký mladý muž, kterému čelová lampa zdobí přilbu jako drobný průsvitný filigrán, další mladík, který se na výpravu vybavil důmyslným dvojitým overalem, přes pevný plátěný navlékl ještě jednorázový papírový s kapucí; průvod uzavírá chodec oblečený v zelené kombinéze.


Mnozí z vás už jistě tuší - dlouho plánovaná výprava do podzemí začíná. Oveček se rozhodl, že zbloudilým lezeckým duším ukáže ten správný sport, zábavu, svět. Vzal si k ruce svého bratra Vlastu a jako první pokusná zvířátka si vybral Lucku (sestru v triku, momentálně v mnoha dalších vrstvách oblečení), Milana (co je nováček a tak si možná myslí, že v Humanitě se pořádají jen humánní akce), Tondu (který by měl mít z práce na stavbě metra podzemních tunelů dost, ale asi nemá) a autora tohoto článku. Další slibný adept Kuba si místo výletu leží v nemocnici. Jako pokusný terén mu poslouží propast Čeřinka. Není v Českém krasu ani největší, ani nejhlubší, ani nejkrásnější. Je prý nejzabahněnější. Alespoň nějaký primát.

Míjíme malá dvířka do podzemí, ještě to nejsou ta pravá. Jeskyně Arnoldka. Otevírá se před námi vápencový lom. Zalitý sluncem se v mnoha patrech propadá do hloubky, v dálce odpočívají masivní bagry, nad stěny z různobarevného kamení a prachu se naklání holé buky a trnité křoví. Kousek po hraně jámy, po laně pár kroků dolů a jsme u podobných dvířek, stojíme u vstupu do propasti Čeřinka. Upravujeme si výstroj, kontrolujeme a zapínáme lampy, oblékáme si rukavice. Právě dorazili dva členové sdružení Geospeleos, tedy domácí. Otvírají nám vchod, poradí a zmizí dolů, prý se ještě potkáme. Po jednom se pouštíme za nimi; nejprve se protáhnout dvířky, nad kterými spí neklidným spánkem první netopýr, na plošinku hned za vchodem a pak už po prvním žebříku dolů.

Jak vypadá taková jeskyně? Zapomeň na rozlehlé dómy spojené širokými prospekty a ohromnými šachtami, Zapomeň na pevný kámen pod nohama, rovnou podlahu. Vůbec nějakou podlahu. Nepočítej s chůzí. Vstupem do jeskyně přestáváš být člověk vzpřímený. Přestáváš být vůbec primát, kdepak čtyři chápavé končetiny, propadáš se živočišnou říší stále hlouběji. U červa zastav. Budeš se plazit úzkými tunely, kroutit se ve vodě a bahně na jejich dně, v komínech se posouvat vlnivým pohybem těla, ze stupňů sklouzávat po břiše, po zádech, po boku. V trhlinách viset nad bůhvíjak hlubokou tmou přilepený za zablácený oděv. Bude ti jedno jestli se pohybuješ nahoru, dolů, vodorovně či nějak divně šikmo. Pořád stejná technika.

Těšíš se na stěny polité blyštivou glazurou, na krápníkové lesy, na sto barev vápence, silné reflektory, kapky vody cinkající do průzračných jezírek? Nejsi v Koněprusích, holoubku. Čeká tě kamení. Obyčejné kamení, žluté světlo z čelovky s umazaným sklíčkem. Děrami, vyhlodanými v mase šutrů se budeš posouvat do jiných děr vyhlodaných mase šutrů. Čeká tě fantastická různorodost - kamení oblé i ostrohranné, pevná skála i hromady zřícených bloků, stěny pomazané hustým bahnem, stěny pomazané řídký bahnem, stěny polité vodou. Stěny hladké i ty, co jsou jak struhadlo. Dotrmácíš-li se na své pouti k jezírku, zprvu si ho ani nevšimneš. Klidná podzemní voda propouští světlo, jako by ho v životě neviděla. Z bahnitého břehu se do vody pomalu rozšiřuje vějíř kalu.


Klesáme. Svižně slézáme jeden žebřík za druhým. Nejdřív krátký bytelný, plošinka, spustit se do úzké díry přímo dolů, pak dlouhý subtilní a opatlaný žebřík, kousek starého lana, překrok nad dírou vedoucí neznámo kam, houknout nahoru, že je žebřík volný a další lezec se může vydat na cestu. Zase žebřík. Ještě delší. Šikmo dolů, šachta se začíná měnit na trhlinu, do stran ubíhá do nedohledna, protější stěna doléhá lezci na záda. Ale dolů to pořád jde. Konečně dno. Dno? Tam, kde se trhlina zužuje je tenký pruh mazlavého bláta. Na něj a s čvachtáním prudce šikmo dolů. Nakloněni, trhlina není svislá, se šoupeme níže a níže. Lokty a kolena dostávají první rány. Sednout do bláta a podsunout se pod kamenným zátarasem. A - bláto na dně mizí. Na šířku ramen zaklíněni v trhlině se posouváme vpřed. Strop tu není, podlaha také ne, dvě stěny chybí. Svět se nějak zploštil. Sakra! Klouže to! Kam bych propad, kdybych propad? Zaseknul bych se po metru nebo po padesáti? Stěny jsou jak struhadlo, bolí. A jsou od bahna, kloužou.

Postavy stojí na nakupených balvanech tam, co je puklina širší a vytváří zdání pevné země, pokoje, domu, dómu. Mezi balvany se černají díry, trhliny, šachty. Slepé? Kdo ví. Černé. Z dálky vidíš milé světlo plamínků karbidek. Ozařují prostor okolo sebe jako pokojné světlo krbu. A postavy? To jsou jen nezřetelné obrysy. Něco tmavého, ano, má to čtyři končetiny. Má to obrys, hýbe se to. Má to jasný bod tam, co mají lidé čelo. Z těch mátoh stoupá pára, oblaka páry. Celé okolí je plné šedé mlhy. Postava vydechne a lampa vysekne žlutý kužel v mraku. Zvedne ruku a z oděvu se valí dým. Je tma, nevidíš. Proto si svítíš. Svítíš do mlhy, nevidíš. Krok. Jseš na kameni, jseš v blátě, jseš v bezpečí.

Usmíváme se na sebe, protože zase stojíme na pevné zemi. Na pevné zemi hluboko pod pevnou zemí. Po krátkém odpočinku se vydáváme na průzkum. Nejprve vpravo. Zase trhlina, zase žádné dno. Je ale více položená a tvoří nějakou římsu. Po boku se soukáme vpřed nohama na římse. Milá změna. Rozhlížíme se, hlavy si můžeme vykroutit. Má tu být krápníková výzdoba, brčka, záclona. Chceme je vidět a nechceme je urazit helmou, ukopnout, ulomit. Nahoru, dolů, podlézt, přelézt, hladce, obrace. Koukáme, je to pěkné, záclonka je průsvitná, brčka visí nad námi ze stropu, červené karfióly všude kolem. Dolézáme na konec chodby, mrkneme na podivuhodné tvary steklého vápence a otáčíme nazpět.

Vydáváme se za našimi předchůdci z Geospeleosu. Z dómu pro změnu nahoru. Šikmou šachtou se škrábeme jak to jde, přitahujeme se za lano s uzly. Když už toho máme akorát tak dost, objeví se provazový žebřík. Pár kroků po něm a jsme zase na rovném tuhém blátě. Nakukujeme za rohy horního patra jeskyně. Další pukliny, odbočky, chodby. Je tu téměř sucho, stěny jsou pruhované. V dáli svítí místní permoníci. Mluví, funí, vrtají. Pracují, jak se na permoníky sluší. Rozhlédneme se, mrkneme na vrápence, co spí pevně zavinutý v křídlech, a zase dolů. Sestup je ještě zajímavější než výstup. Bahnitý dóm nás nakonec vítá do svého bezpečí.

Oveček nelenil, nikde neexkurýroval, místo toho vystrojil lanem sestup do nejhlubších částí jeskyně. Je tu zájemce? Prosím, račte se obléci do úvazů, utáhnout mailonky, lano proplést slaňovátkem, stisknout páku a - pozdravujte dole!

Nýt se propadl někam vzhůru, slaňovadlo mele písek a bláto. Sesmeknout se, odstrkávat nohou, rána do hlavy, kam se to sunu? Šikmo, svisle, po kamenech i vzduchem, lokty odstrkávat stěny, nohama odkopávat balvany, po zádech někam do tmy. Žuch, mletí štěrku přestalo. Přepínka. A zase dál. Kam vede tahle nit? A vede i zpátky?

Země, břeh, podzemní jezírko. Uvolnit se z lana. Chvíle ticha, co takhle vypnout lampu? Krásná neproniknutelná tma. Tma, ani teplo ani zima, ticho, vzduch se nehne, žádný vítr, průvan. Ztrácíš pojem prostoru, jsou tu vůbec stěny, jak hluboko pod tebou je voda? Alespoň před chvílí tu byla, ne?

Do práce. Zapnout světlo. Lano je tu, zaklesnout zoubky šplhadel. Krok. Sednout. Další krok. A pořád dokola. Drcení štěrku se opakuje, teď jen s přestávkami. Šplhadla stírají z lana pruhy bahnité kaše. Našlápnot. Ne, je třeba se nohou opřít, musí se šikmo. Ale čím pak našlápnout? Opírat se čímkoli, plazit se, sem tam urvat jedno dvě našlápnutí, pár decimetrů výšky. Pára se valí v kotoučích. Pár metrů svižně, nádhera, výtah! Pak zas šikmo. Lokty, kolena, pára. Odpočinek, přepnout a znova. Odpočinek, přepnout a - světla!


Vydáváme se na cestu zpět. Zase soukání nad trhlinou. Pchá, tohle, že mi nešlo? Choďák. Ikdyž, teď zas vím, že ta škvíra pode mnou je sakra hluboká. Proužek bláta, no to je dálnice. První žebřík, druhý žebřík, třetí žebřík, vytrvale nahoru. Těším se na světlo? Představoval jsem si, že ho budu vyhlížet. Teď je mi to vcelku jedno, člověk si i na život v temné díře zvykne.

Nejdřív začíná být něco cítit. Tlející listí. Závan vzduchu. Hele, tady je kořen stromu. A ten šedý flek nahoře, no to je den! Poslední příčky, otevřít ocelová dvířka (brnknou spícímu netopýrovi o ouška) a vykulit se do sluneční lázně.

Šest postav leží nad hranou lomu Čeřinka v suché vyhřáté trávě. Nastavují tváře mile hřejícímu slunci. Těžko bychom je poznali, přesto, že jsme se dnes již setkali. Vypadají všechny stejně - obuté v beztvarých hroudách bláta, co navazují na podobný oděv, vrstvy bahna pokrývají celá těla. Někde je čerstvé a mokré, jinde se začíná odlupovat v plátech. Ušmudlané ruce, co shodily gumové rukavice. Rozcuchané vlasy, šmouhy v obličeji. Sklíčka lamp se dávno přestala lesknout.

Milý čtenáři, zdá se ti, že jsi příliš často četl o blátě, bahnu? Odpusť mi, prosím, laický pohled a nech se poučit Ovečkovými slovy: Vy si snad myslíte, že bych se o svém volnu dobrovolně chodil válet v bahně? To je kvalitní jílovec, ušlechtilá hornina!
Bojem s ušlechtilou horninou jsem pak strávil celé pondělní odpoledne.

Článek vložil:     Pionýr - 25.3.2003

Ostatní články z této rubriky:

zimní Tatry 3/23

[07.03.2023]

Pozvolný start do pískovcové sezóny

[04.03.2023]

Humáč 2022

[05.12.2022]

Pánská jízda na Kalymnos

[15.10.2022]

Začátek školního roku na Suchých skalách

[12.09.2022]

Srpnové Žďárské vrchy

[09.08.2022]

Adršpach o prázdninách

[21.07.2022]

Poslední záchvěv zimy v Tatrách

[24.05.2022]

Aťa Svatoš: historické humanitní okénko

[18.04.2022]

Ledopád Skok v Tatrách

[29.03.2022]

Závěje prvotřídního prašanu na Brnčalce

[04.03.2022]

Přednáška o šutrech

[16.02.2022]

Tajné akce v Krkonoších

[07.02.2022]

Bivak a ledy pro nováčky

[31.01.2022]

Přednáška o zimním utrpení, aneb jak přežít bivak a ledy

[07.01.2022]

Ideální zimní Řež

[07.01.2022]

Zima nezima, déšť nedéšť

[02.01.2022]

Přednáška o počasí

[26.11.2021]

Základy práce s materiálem

[26.10.2021]

Černolické klasické lezení

[25.10.2021]

Chytání pádů jako v lunaparku

[25.10.2021]

Zuzčin suchý víkend ve Skaláku

[04.10.2021]

Podzimní Tatry

[16.09.2021]

Letni Alpy 2021 - Wilder Kaiser

[30.07.2021]

Poslední dotek zimy v Krkonoších

[09.05.2021]

Středeční odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy

[11.02.2021]

Jizerky: stav ledů ve Štolpichu

[26.01.2021]

Poslední slanění jinde a jinak

[09.01.2021]

Jak jsme vyměnily poslední slanění za první lyže

[22.12.2020]

Zbořený Kostelec pro lúzry

[26.11.2020]

Pod svícnem je největší tma

[03.11.2020]

Rax na konci sezony

[06.10.2020]

Glockner Nordwand 2003

[28.08.2020]

Letní Alpy

[30.07.2020]

Tatry těsně před koronavirem

[25.03.2020]

Společenské cvičení I

[17.03.2020]

Bivak

[23.02.2020]

Zimní Tatry 2020

[15.02.2020]

Patálie v Malé Studené dolině.

[15.02.2020]

Geova Klášterka

[14.01.2020]

Poslední slanění

[30.12.2019]

Výsledky Humáče 2019

[08.12.2019]

Zdravověda zážitkově

[29.11.2019]

Základy zakládání v Černolicích

[10.11.2019]

Chytání pádů letos bez velkých úrazů

[21.10.2019]

Großes Wießbachhorn

[22.09.2019]

Letní oddílové Alpy: Zillertal

[13.08.2019]

Oddílové zkoušky: Míša, Filip, Tomáš

[16.06.2019]

Poslední slanění 2018

[22.04.2019]

Skoro jarní Tatry

[01.04.2019]

Jak chodí počasí?

[17.02.2019]

Polabskou běžkařskou magistrálou.

[08.02.2019]

Mraky, mlha, bílá tma

[06.02.2019]

HBC 2018 - výsledky a fotky

[09.12.2018]

Hřeben Suchých skal

[20.11.2018]

Černolice pod olověným nebem

[05.11.2018]

Botič: kdo neměl dost po chytání pádů

[23.10.2018]

Maxmilián Dráp

[21.05.2018]

Zachraň se kdo můžeš

[03.05.2018]

Piz Buin na lyžích

[03.05.2018]

Hofpürglhütte v zimě

[16.01.2018]

Do Tater nejen na ledy

[15.01.2018]

Poslední slanění ve Svatém Janu

[20.12.2017]

HBC 2017

[09.12.2017]

Podzimní akcičky

[04.12.2017]

Švýcarské Alpy 2017

[06.09.2017]

Na Rysech řádil Bělina!

[07.07.2017]

Pořádná lyžovačka na Sonnblicku

[14.05.2017]

Arco, oblast tuningu zaslíbená.

[03.05.2017]

Fixuj jako Graham

[03.05.2017]

Zima začíná na jaře

[03.05.2017]

Ze sobotního nácviku

[03.04.2017]

Starý svět, Kost a klíšťata

[14.03.2017]

Neuvěřitelná náhoda.

[12.03.2017]

Silvestrovské skialpy na Velké Fatře

[17.01.2017]

OBPH 2016 - Svratka

[06.12.2016]

HBC 2016

[04.12.2016]

Týnčanské jeskyně

[20.11.2016]

Nováčkovské Černolice

[12.11.2016]

MONT BLANC 2016

[19.09.2016]

Skialpem to začalo a pro někoho málem skončilo

[04.05.2016]

Jak se doškolují instruktoři

[12.04.2016]

Tak trochu promarněná příležitost

[05.04.2016]

Jizerský bivak

[15.02.2016]

Sv. Ján 2015

[20.12.2015]

HBC 2015

[07.12.2015]

Saunování v Sasku a lezeni na Envers des Auigulies v Chamonix

[12.10.2015]

Expedice Schweiz 2015

[14.09.2015]

Jak nás ovce vypekly aneb Merino likviduje Gore-Tex

[06.08.2015]

Krása střídá nádheru

[16.04.2015]

Pozdrav z UK

[10.03.2015]

Pozdrav z UK

[10.03.2015]

Ledy v Labském dole

[29.01.2015]

Polské Jizerky a Stará škola

[06.01.2015]

Svatý Jan se povedl

[22.12.2014]

Zápisky neználka I.

[14.12.2014]

HBC 2014

[07.12.2014]

Nepropadejte panice!

[28.11.2014]

Na podzim do Jizerek

[25.11.2014]

Od Bielatalu po Sněžník

[06.08.2014]

KDO je na obrázku?

[12.06.2014]

Jarní Velká: všude sucho

[27.03.2014]

Valná hromada ČHS

[23.03.2014]

Silvestr na Hanauer Hütte

[20.03.2014]

Poslední slanění ve Svatém Janu

[23.12.2013]

Hřeben lítacích myší

[04.11.2013]

Meržába Türkiye

[26.02.2013]

Skialp Silvestr 2012

[01.01.2013]

Pár fotek z Řeže

[11.12.2012]

Riders in the Storm

[13.11.2012]

Orieněťák o pohár Sovětského vojenského prostoru 2012

[28.10.2012]

Mukařov 2012: Lezení přes den a běhání v noci

[24.10.2012]

Vzdušná čtyřková hrana v Karwendelu

[03.10.2012]

Srpnový víkend v Tatrách

[17.09.2012]

Ortler Nordwand via Messner

[03.04.2012]

Mrazivá Brnčalka zvenku i uvnitř

[01.03.2012]

Mordor aneb nazapomenutelné chvíle v mrazu

[16.02.2012]

Bruslení na Orlíku

[05.02.2012]

Bad Gastein aneb ledová polezenice

[30.01.2012]

Skialp Silvestr

[29.01.2012]

Gutovka. Doporučuje moje lékařka!

[19.01.2012]

Grossglockner hřebenem Stüdlgrat

[20.11.2011]

Řež aneb listopadové polezení

[13.11.2011]

Mistrovství Humanity a přilehlého vesmíru v pípákování 2011

[10.11.2011]

Jizerky - žádnej velkej čundr a žádný velký lezení

[01.11.2011]

Bořeň: zima, mlha, jinovatka

[25.10.2011]

Důchodcovský vertikální výlet na Vysokého brouka

[05.10.2011]

Arco aneb zářijové polezení

[04.10.2011]

Černý koně ve Skaláku

[22.09.2011]

Do Bavor

[16.09.2011]

Jak se letos lyžovalo

[25.08.2011]

Letošní Mařenka se povedla - počasí i lezení

[30.05.2011]

Ve stopách hraběte Pallaviciniho na Velkého Zvoníka

[13.05.2011]

Jarní Paklenica

[15.04.2011]

HBC 2010

[02.03.2011]

Zimní Tatry

[17.02.2011]

Deníček z Totes Gebirge

[04.01.2011]

OBPH 2010

[17.11.2010]

Bergell pro milovníky turistiky

[05.10.2010]

Honička na Pyramide du Tacul

[28.08.2010]

Dachstein Südwand - Steinerweg

[26.08.2010]

Sex on the Glacier

[03.08.2010]

Chamonix na ledovci

[31.07.2010]

Chytání pádů na Klokočkách

[16.06.2010]

Red Rocks and Rolls

[01.04.2010]

Další opakování Hroší lázně v režii HO Humanita

[23.03.2010]

Pan Tau a drak

[15.03.2010]

První vlastovka z (vlaku z) Tater.

[25.02.2010]

Kurňa, to byl víkend

[17.02.2010]

Klasický víkend v Maltatalu

[15.02.2010]

Ledy ve Štolpichu 2010

[21.01.2010]

Fotografie Předvánoční slanění ve Svatém Janu by Czum

[22.12.2009]

Výsledky a Fotografie Boulder Cup Humáč 2009 by Czum

[06.12.2009]

OBPH 2009 - radost z běhu křovím kolem pískovcových skal

[17.11.2009]

54. Orientační běh pražských horolezců

[16.11.2009]

Černolice 2009

[30.10.2009]

Jak leze Google Translator

[29.10.2009]

Mukařovské cyklobahno 2009

[22.10.2009]

Jani a Babucha vyhrály

[19.10.2009]

Konečně Vidlák!

[16.10.2009]

Prvni cesty v Tatrach

[06.09.2009]

Lépe jednou vidět než stokrát slyšet vyprávět

[26.08.2009]

Dolomity 2009

[18.08.2009]

Google des Aiguilles

[22.07.2009]

Tiská 24 hodinovka II

[09.07.2009]

Azurové nebe

[10.04.2009]

Quakerovo uplakané odpoledne

[29.03.2009]

Lyžníci v nejbližších Alpách

[03.02.2009]

Zdeněk Hrubý je předsedou ČHS

[31.01.2009]

Ledové lezení ve Štolpichu

[29.01.2009]

Z Čertovice do Donoval za 3,5 dne

[14.01.2009]

Azuro, prasan, prijed

[04.01.2009]

Lavinový kurz v Peci pod Sněžkou

[27.12.2008]

HumCup 2008

[16.12.2008]

HBC 2008

[11.12.2008]

Orientační běh pražských horolezců 2008

[22.11.2008]

Na Mukařově bylo letos jenom třicet lidí

[30.10.2008]

Moderne Zeiten

[05.08.2008]

Rozhovor s nejstarším vůdcem Enžských Alp

[26.07.2008]

Gesäuse: Pichlweg a Jahn-Zimmer

[07.07.2008]

Naše velkolepý plány

[04.07.2008]

24 hodinovka v Tisé a okolí

[23.06.2008]

WADI RUM, JORDÁNSKO, díl druhý

[18.05.2008]

Adršpach má vše, bez čeho se obejdu

[16.05.2008]

Roviště místo Kozelky

[01.05.2008]

Valná hromada ČHS 2008

[31.03.2008]

Jotunheimen

[25.03.2008]

WADI RUM, JORDÁNSKO

[13.03.2008]

Pallavicini

[19.02.2008]

Kdyby vám bylo moc horko

[18.02.2008]

Víkend v Maltatalu

[28.01.2008]

Svatý Jan před Vánocemi

[23.12.2007]

Jizvův Radegras

[14.12.2007]

Orienťák pražských horolezců

[22.11.2007]

Svornost, rovnost, bratrství

[16.11.2007]

Fotky z Černolic 2007

[12.11.2007]

Fotky z Dolomit

[02.11.2007]

Výsledky SMOK!

[30.10.2007]

Krásné ženy

[27.10.2007]

Mukařovský orienťák 2006

[17.10.2007]

HOSOHOPO v sobotu na Kačáku!!

[10.10.2007]

Labákování I.

[08.10.2007]

Ze života metodika za polárním kruhem

[16.09.2007]

První vlaštovka z Tater

[31.08.2007]

Cesty byly suché, místy mokré, II. díl

[28.08.2007]

Umrtvení na osmapadesát.

[27.08.2007]

Hanba optimistům,

[23.08.2007]

Když bude hnusně, půjdeme na Blank!

[22.08.2007]

Cesty byly suché, místy mokré. I. díl

[21.08.2007]

Výlet do světa betonových střech

[12.08.2007]

Jednou s těma pořádnejma cestama začít musíme

[06.08.2007]

Jak se plní sny

[11.07.2007]

Na Cyrila v Mosoraškách

[11.07.2007]

Via Finlandia

[09.07.2007]

Neúčastníci zájezdu

[04.05.2007]

Komárův fotoseriál z lezení z Francie

[03.05.2007]

Málo ledů? Jeďte na Ortler!

[02.05.2007]

Pár fotek, když už koláčky zmizely

[26.04.2007]

Na Mařence bylo teplo, slunečno a krásně

[19.03.2007]

Popradské pleso v zimě

[10.03.2007]

Jizerskohorští sportovci II-doplněk

[12.02.2007]

Jizerskohorští sportovci

[12.02.2007]

HBC´06 suše

[11.12.2006]

Černolice opožděně

[03.12.2006]

Malý (foto)report ze slizské Bořně

[21.11.2006]

Proč jezdit na slizkou Bořeň, když na Kozelce je tak krásně?

[20.11.2006]

Výlet na Ještěd

[27.10.2006]

Tatranská anabáze

[03.10.2006]

Slunce, moře a vápno ...

[03.10.2006]

Zkoušení ve Ždárkách

[26.09.2006]

Rodinné létání na kajacích

[19.09.2006]

Bářiny a Radkovy Dolomity

[08.09.2006]

Bouldering u Pěti jezer

[07.08.2006]

Vysoké Tatry v Polsku

[06.08.2006]

Bergell 2006

[24.07.2006]

Hrubá Skála - Lezení na písku po 100 létech

[28.06.2006]

Humanita v Lanovém centru

[28.06.2006]

Slunečný outdoorový víkend

[26.06.2006]

Pallavicini- aneb horolezecká česko-slovenská maturita

[23.06.2006]

Kruté vedro na Svatoškách

[19.06.2006]

Horké hlavy na Mařence

[14.06.2006]

Nejen lezením a fotbalem je člověk živ

[14.06.2006]

Sýk opět přistižen na laně

[05.06.2006]

Sasko - pískový víkend

[26.05.2006]

Fotky z Tisé

[24.05.2006]

Fotoserial z Poříčí

[25.04.2006]

Jarní Arco

[19.04.2006]

Fotky z Iranu

[18.04.2006]

Na Kačáku s Denny

[04.04.2006]

Preber a Hochkonig

[04.04.2006]

VH ČHS aneb Delegáti, nebo renegáti?

[28.03.2006]

Eliška porodila trojčata.

[20.03.2006]

Výprava Humanity na Brnčálu

[13.03.2006]

Hurá na Malou Fatru

[20.02.2006]

Maltatal ještě jednou

[08.02.2006]

Bad Gachstein

[07.02.2006]

Dostupné Jizerky

[06.02.2006]

Lyžníci u vídně

[06.02.2006]

Maltatal

[06.02.2006]

Víkendová běžkovačka v Orličkách

[31.01.2006]

Letošní Humáč nebyl vůbec humáč, ani boulder cup

[24.01.2006]

Humáč boulder cup 2005

[24.01.2006]

Fotky z Jizerek

[23.01.2006]

Silvestrovské Tatry

[02.01.2006]

Pohádka mládí nevrátí se nikdy víc.....

[23.11.2005]

Už je to trapné

[15.11.2005]

Lezení na Drábských světničkách

[08.11.2005]

Pohár sovětského vojenského prostoru

[16.10.2005]

Babí léto na Prachově

[29.09.2005]

Lezení na Kalymnosu

[15.09.2005]

Pohoda na Dachsteinu

[05.09.2005]

Klasika v Příhrazech

[01.09.2005]

Grossglockner normálkou

[22.08.2005]

To je Patagonie!

[17.08.2005]

Sokoliki

[15.08.2005]

Letní Tatry 2005

[10.08.2005]

Letní nováčkovské Tatry - kašpaří fotky

[08.08.2005]

Skály mokré, lezení zakázáno.

[07.08.2005]

Krásy krystalů v Jizerkách

[03.08.2005]

Malé shrnutí výletu do Wilderu Kaiseru

[27.07.2005]

Cesta za vltavskou žulou

[11.07.2005]

Spigolo Dibona

[11.07.2005]

Lezení je nuda!

[08.07.2005]

Divoký Císař nadělil jen jeden den

[07.07.2005]

Lenivý víkend v Sasku

[29.06.2005]

Hochschwab

[22.06.2005]

Sasko,to je jiná dimenze!

[20.06.2005]

Extrémní pařas na Hrubici

[01.06.2005]

Jarní lezení v Arcu

[24.05.2005]

Zpráva o stavu oddílu HO Humanita

[29.04.2005]

Kamýk a Mařenka

[28.04.2005]

Otava

[25.04.2005]

První jarní písky

[04.04.2005]

Mohelka byla dost drsná

[28.03.2005]

Maltatal - dlouhé ledy

[21.02.2005]

Záchranářský víkend

[16.02.2005]

Labská jáma

[07.02.2005]

Nebyl to hezký pohled

[25.01.2005]

Velká Fatra okem šílence

[11.01.2005]

Velká Fatra z pohledu běžkařky

[04.01.2005]

Humáč boulder cup obrazem a slovem

[14.12.2004]

Přechod Malé Fatry.

[15.11.2004]

Černolice - bohužel hezky

[07.11.2004]

Objevitelské zážitky na Skalách u Pakosty

[01.11.2004]

Lanové hrátky v Sasku

[20.09.2004]

Vejlet na východ

[06.09.2004]

Lehká cesta s krásnými lezeckými úseky, místy úseky se sutí

[30.08.2004]

Kozelka

[29.08.2004]

Tatry slovem i obrazem

[19.08.2004]

Čínští horolezci na Velickém štítě

[19.08.2004]

Brand a šmilka

[09.08.2004]

Prodloužená dovolená v dolomitech

[02.08.2004]

Marmoláda převlečená za Kaiser

[07.07.2004]

Kokořínská pískoviště

[02.07.2004]

Gosaukamm und Dachstein pro nováčky

[01.07.2004]

Lezení v Saském Švýcarsku

[28.06.2004]

Co dělat když prší?

[21.06.2004]

Májová Tisá

[19.05.2004]

Velikonoční Bořeň

[20.04.2004]

Velikonoce na Zvoničce

[14.04.2004]

Dolomity a Arco 2003 ve trech

[01.04.2004]

Lyžovačka v Polesí

[15.03.2004]

Zimní Tatry 2004

[03.03.2004]

Zanoř cepín trochu doprava

[17.02.2004]

Únorové řeky

[09.02.2004]

Se skluzem jestě jeden silvestrovský přechod...

[15.01.2004]

Jizerské ledy

[12.01.2004]

Projížďka na běžkách

[07.01.2004]

Silvestrovská Malá Fatra

[02.01.2004]

HBC 2003

[08.12.2003]

Kdo je nejpřitažlivější lezec v HO Humanita?

[08.12.2003]

Jsou tvrdší, než jsem čekal

[01.12.2003]

Hledání Hořovických skal

[28.11.2003]

Bílé skály

[04.11.2003]

Sychrov

[04.11.2003]

Černolice - zmatek do hlav

[04.11.2003]

Pálava

[29.10.2003]

Sušky na konci října

[26.10.2003]

Dámský víkend v Lipsku

[21.10.2003]

Jak bylo Jizerkách?

[21.10.2003]

Konečně v Poříčí

[14.10.2003]

Závěr sezóny v Mukařově

[13.10.2003]

jak bylo v Polesí

[22.09.2003]

Křížové hvězdičky II

[27.08.2003]

Poševno navzgor v živej skale!

[12.08.2003]

Křížové hvězdičky

[11.08.2003]

A zase se urodilo

[01.08.2003]

TTT - Tokovy tridenni Tatry

[01.08.2003]

Höllental podruhé a asi naposled

[01.08.2003]

Šramštajny

[21.07.2003]

příběhy z podještědí

[15.07.2003]

Tisá 2003

[12.07.2003]

Víkendová romance v Jizerkách

[08.07.2003]

Bílina

[30.06.2003]

Divokej císař

[30.06.2003]

Velkej Čand a Vavřinečáky

[23.06.2003]

Z Glockneru

[18.06.2003]

Šárka (mně dosud) neznámá

[04.06.2003]

Vopičí kameny

[26.05.2003]

Horní Jizera a dolní Kamenice

[29.04.2003]

Tisá 2002

[24.04.2003]

Velikonoční Bořenisko

[22.04.2003]

Speleofórum 2003

[10.04.2003]

Nedělní bahnění

[09.04.2003]

Mařenka

[08.04.2003]

Bungeejumping nahlavu

[20.03.2003]

Velká Fatra 99

[05.03.2003]

Jakpak bylo v Tatrách

[28.02.2003]

Slyším přemrzlý led

[25.02.2003]

Horní Sázava ( Žďár nad Sázavou - Přibyslav )

[25.02.2003]

Humáč Boulder Cup 2002 Closed

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty