Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

Rubrika: Dění v oddíle 

Autor: Kuba

1. Maky a Olče to na Dolentu fakt sluší.
Všechny obrázky
Tento článek by měl posloužit jednak zájemcům o členství v HO Humanita, aby si mohli rozmyslet, jestli je pro ně členství to pravé, a jednak stávajícím členům oddílu, aby mohli nahlédnout do zákulisí nabírání nových členů.---------------------------------------------------------------------
To nejdůležitější v několika bodech:
Humanita si tradičně zakládá na vysokém standardu horolezeckých znalostí členů. Máme k tomu své důvody. Především chceme záruku pro stávající členy oddílu, že když se s novým členem navážou na jedno lano, že je spolulezec z neznalosti neohrozí. Splnění našich minimálních požadavků zároveň jistým způsobem naznačuje, že horolezectví je pro člena Humanity vážným zájmem.

Časová lhůta
Od vstupu do oddílu běží novému členovi časová lhůta 2 let, během které musí splnit podmínky přijetí, jinak je jeho členství ukončené. Vstupem do oddílu se chápe účast na náboru resp. oddílové akci.

Lezecká knížka
Každý nový člen musí splnit předepsané povinnosti a zapsat je do Lezecké knížky na webu. Pořadí skalních a horských cest je doporučené především pro začátečníky, zkušenější lezci mohou povinnosti plnit dle svého uvážení (kromě dvou povinností, viz níže).

Pro splnění podmínek přijetí do Humanity jsou důležité dvě povinnosti:
1) před odjezdem do letních hor musí nový člen vykonat Lezeckou zkoušku
2) před zimními horami musí nový člen splnit podmínky v letních horách

Pokud nový člen absolvoval některé povinnosti ještě před vstupem do oddílu, může je do Lezecké knížky vyplnit také. Zápis musí obsahovat datum, spolulezce (spoluúčastníka akce), popř. jméno cesty a vrcholu/věže/skály. To neplatí pro akce, které jsou v Lezecké knížce uvedeny jako povinné - těch se musí zúčastnit každý nový člen v termínu, který je vyhlášen pro každý rok.

Lezecká zkouška
Před odjezdem do letních hor musí nový člen splnit Lezeckou zkoušku. Metodik rozhoduje, jestli nový člen může jít ke Zkoušce na základě následujících bodů:
1) splnění všech povinnosti v Lezecké knížce (akce, cesty, testy, kromě zimních výstupů)
2) Doporučení od 4 řádných členů (viz. Lezecká knížka). Odevzdává se metodikovi spolu s vyplněnou knížkou.

Průběh Lezecké zkoušky:
1) Zkouška se odehrává na oddílové akci která se koná jednou ročně a jejíž datum je stanovené před Náborem. Musí být přítomni alespoň dva instruktoři.

2) Zkouška se skládá z několika úkolů:
a) samostatný výběr cesty v průvodci (libovolná obtížnost, tradiční charakter, popř. cesta odjištěná částečně fixním jištěním s nutností doplnění vlastního jištění).
b) vyvedení cesty s polovičními lany/dvojčaty (simulování horského prostředí), zhotovení jistícího stanoviště, dobrání druholezce
c) slanění na polovičních lanech se sebejištěním
d) doplňující otázky a jejich praktické předvedení. Okruhy jsou předem známé: První pomoc, prusikování, otázky zaměřené na jistící pomůcky, které člen používá a na jejich využití v různých situacích, blokace jistítka, vytažení z ledovcové trhliny, zhotovení jistícího stanoviště vlastními prostředky, vytažení metodou Strauss nebo HOI.


Poplatky
Při vstupu do oddílu (nejpozději do jednoho měsíce poté) zaplatí nový člen 3500 Kč plus členské příspěvky v ČHS. Každý nový člen musí mít průkaz ČHS. Oddíl přijímá vysokoškolské studenty a i další zájemce.

Řádné členství
Řádným členem se nový člen stává po splnění všech podmínek popsaných v lezecké knížce.

Výjimky
Jakékoli výjimky z pravidel musí nový člen konzultovat s metodikem, popř. s Radou starších.

A teď trochu podrobněji, pár detailů:

* Zaměření kursu souvisí s celkovým zaměřením našeho oddílu. Tedy s lezením převážně rekreačním s nějakou tou výkonnostní ambicí, s co možná nejširším záběrem horolezeckých disciplín. Důraz je kladen na univerzální lezecké a horolezecké znalosti, použitelné od umělých stěn či boulderovacích balvanů až po zaledněné hory. Cílem není dosažení vytrénované sportovní úrovně, ale garantovat ovládnutí základních bezpečnostních vědomosti a návyků, jistota, že si každý člen bude vědět rady i v neznámém či nezajištěném terénu, že ho nezaskočí nepřízeň počasí, že si dovede poradit v případě zranění spolulezce atd. Pro splnění těchto cílů jsou mimo jiné zařazeny i takové povinnosti, jako nácvik zachycení pádu spolulezce, zimní bivakování, lezení cest na více lanových délek, lezení v horách jak v létě, tak v zimě. Vyžaduje se také suverénní pohyb na skalách osazených minimem fixního jištění a v orientačně náročnějších lokalitách.

* Jádro cyklu tvoří povinnost přelézt velké množství lehkých cest jak na druhém, tak na prvním konci lana. Velké množství cest, ideálně postupování od nejlehčích stupňů obtížnosti jen zvolna výše, a lezení v různých oblastech na různých druzích skal zajišťují sbírání potřebných zkušeností. Lezecká zkouška má prověřit, jestli jsou znalosti nového člena natolik dostatečné, aby mohl být považován za vyzrálého horolezce, který může jet do hor. Dvoje hory, letní a zimní**, jsou konečnou fází přijímacího cyklu.

** Absolvování zímních hor v rámci nováčkovského kurzu je dobrou tradicí prokazující všestranost každého člena. Nicméně tato povinnost odrazovala spoustu skalních lezců od vstupu do oddílu a komplikovala přijetí členů, kteří se sice v oddílu socializovali, ale do zimních hor z různých důvodů nemohli nebo nechtěli. Na radě starších 17.9.2019 bylo odhlasováno vyjmutí této povinnost z nováčkovského kurzu. Kurz bude i nadále k absolvování zimních hor směřovat, s tou výjimkou, že se nejedná o povinnost nutnou k dokončení nováčkovského kurzu.

* Povinnost sesbírání doporučení od řádných členů oddílu zaručuje, že nový člen má kromě horolezeckých dovedností i jisté sociální vazby uvnitř oddílu. Stojíme o to, aby oddíl představoval skupinu lidí, mezi kterými najdeme jednak spolulezce, jednak přátele.

* Přijímání členů a jejich schvalování vedou instruktoři vyškolení horolezeckým svazem a další zkušenější lezci Humanity. Vše řídí metodik oddílu. Podrobnosti kursu se plánují zpravidla každé září na schůzce rady starších a instruktorů.

* Každý rok je vypsáno několik málo akcí pro nové členy. Zbytek znalostí musí každý nový člen posbírat sám, především vlastní iniciativou a aktivitou. Na Humwebu je seznam instruktorů a řádných členů, kteří jsou ochotni novým členům pomáhat, nicméně jejich povinnost to není. Závisí tedy v různé míře na schopnosti a ochotě ke společenské interakci na jedné straně a na samostudijních předpokladech na straně druhé.

* Zvlášť upozorňujeme na akce, které vyžadují větší přípravy a konají se zpravidla jen jednou ročně - je třeba, aby si svojí účast na nich každý nováček pohlídal. Jedná se především o povinné akce jako je zdravověda, chytání pádů, lezecká zkouška a testy. I když je v jistých případech možné domlouvat se na jiném termínu, rozhodně nelze zaručit, že si na vás budou instruktoři schopní a ochotní udělat jindy čas.

* Každý přijatý řádný člen bere horolezectví natolik vážně, že mu věnuje velkou část (nebo dokonce většinu) svého volného času. Pokud hledáte koníček, kterému chcete jednou za měsíc či dva věnovat víkend, přehodnoťte prosím členství. Nestojíme o to, abychom zájemcům zprostředkovali levný kurz. Stojíme o lezecké parťáky, o nadšence a kamarády. Pokud se chcete nezávazně něco naučit a něco si vyzkoušet, doporučujeme raději komerční horoškolu. V oddíle je poměrně hodně aktivních lidí a nejsnazší způsob, jak se naučit lézt, je domluvit se s nimi a přidat se k nim na nějakou lezeckou akci. Organizátoři vám poradí, jestli je pro vás akce vhodná, jestli na ní budete stačit. Předpokládá se, že si na akce zajistíte výzbroj a domluvíte si spolulezce, jinak se vám snadno stane, že zůstanete na ocet.

Pravidla přijímání členů HO Humanita si můžete porovnat s:
Doporučené osnovy pro vedení začínajících horolezců instruktory ČHS
http://www.horosvaz.cz/metodika-medicina.....n-ledovec/

Odkazy na související články a webové stránky jsou v sekci O oddílu.
Členství v oddíle a nábor http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=192
Minimálné požadavky na přijímané členy
http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=481


Článek vložil:     Kuba - 24.2.2003 Článek je povolen k editaci.

Poslední úprava:    Happy - 12.9.2022   15:05  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty