Články - rubrika Metodika

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Doporučené výstupy pro nováčky

Rubrika: Metodika 

Základní orientace pro nováčky

Autor: Pavel Jaroš

Oddíl doporučuje pro nováčky, ale i ostatní lezce cesty nižší a střední obtížnosti. Jde o relativně dobře zajištěné nebo zajistitelné, málo lámavé a při tom krásné cesty. Neznamená to však, že jsou zcela bezpečné, protože při horolezectví vždy hrozí úraz či smrt!U každé cesty uvádíme obtížnost, základní charakteristiku, název a doporučené jištění. Pokud existuje internetový průvodce oblasti, je uveden odkaz na něj. Většina oblastí je popsána v tištěných průvodcích, které jsou k dispozici v oddílové knihovně.
Prosíme o průběžné doplňování dalších cest, fotografie, nákresy, historky z výstupů a cokoliv dalšího. Stránku spravuje Kuba Turek. Odkazy na průvodce a fotografie cest najdete na http://pruvodce.webpark.cz
Cesty doporučují: Gobo, Pionýr, Rybíz a Kuba Turek

Český kras

Svatý Jan pod Skálou

Dušičková stěna
5 stěna, spára, kout (2 délky) Cesta kamarádů z Tour Ronde, kruhy, skoby, vklíněnce a smyčky, slanění na dvakrát

Stěna Nad klášterem
5 kout O strach postaráno, skoba a dva nýty, doporučujeme vklíněnce a jednu smyčku, slanění

Srbsko

Plotna
4 plotna Stará, skoba, slanění od kruhu vpravo nad dolezem cesty

Štítek
4 stěna Stará, borháky, vklíněnce, slanění
5 spára Jezuitská, kruh, hodiny, vklíněnce a jedna smyčka, slanění

Vlastina stěna
3+ komín Vlastina, kruh, vklíněnce a smyčky, slanění

Blážina stěna
5 stěna, spára Blážina, kruhy, vklíněnce a smyčky, slanění

Stěna kotlů
4+ stěna Malý kotel, kruh, dvě fixní skoby, vklíněnce, slanění na dvakrát
5 stěna Velký kotel, fixní kruh a skoba, vklíněnce, slanění na dvakrát od stromu

Alkazar

Malý Matterhorn (Homole)
4 stěna Nová cesta, borháky, nad prvním borhákem je díra od vrtáku, protažitélná dlouhou smyčkou, slanění na svázaných lanech
5 stěna Hare Kršna, borháky, slanění

Levý amfiteátr, spodní etáž
2 stěna Sestupovka, mnoho borháků, slanění
4 sokolík Belinčiny skopičiny, bez fixního jištění, doporučujeme vklíněnce, slanění
5 stěna Železitá, nýty, slanění

Levý amfiteátr, střední etáž
5- stěna, Pro Janu, 3 nýty, jistič se na galerii musí sám zajistit, štand nahoře je za slaňovací kruh asi 15 m od dolezu, slanění

Velký Matterhorn
3+ spára Traverz stěnou, borháky, kruh, doporučujeme vklíněnce, slanění od stromů ve stěně

Šanův kout
3 komín Velký komín, bez fixního jištění, doporučujeme vklíněnce, slanění
4 kout Jižní stěna, nevýhodně umístěný kruh (prodloužit), dvě fixní skoby, s sebou podle chuti friendy, vklíněnce nebo smyčky, slanění
4 převis Bubnyho převisy, skoby, sestup pěšky

Čertovy skály u Černolic
2 komín Komín, vklíněnce a smyčky, dobírání u velké břízy na temeni, sestup pěšky
2+ stěna Traverzník, traverz jištěný smyčkou, v koutě fixní skoba a vklíněnce, nahoře dobírací borhák, sestup pěšky
3 spárokomín Jižní rys, dva kruhy, nutno dojistit, vklíněnce, friendy a smyčky, slanění na plnou délku lana
3 spárokomín Panikář, kruh, pozor na uvolněné kameny na polici nad převisem, vklíněnce, sestup pěšky nebo slaněním
4 spárokomín Velké chyty zprava, skoba, velké vklíněnce nebo friendy, sestup pěšky

Mařenka
4+ kombinace komín, spáry, kout (2 délky) Komín, skoby, doporučujeme vklíněnce, slanění na třikrát

Řež
2 kout První třída, vklíněnce, friendy, smyčky, štand za strom daleko od dolezu, sestup pěšky
3+ kout Zednická, bez fixního jištění, doporučujeme vklíněnce, sestup pěšky
4 spára Alešova, skoby, doporučujeme vklíněnce a jednu smyčku, sestup pěšky
4 kout Strmá, 3 fixní skoby, vklíněnce či friendy všech velikostí, štand u kruhu, slanění
4+ sokolík Kůň, bez fixního jištění, doporučujeme vklíněnce, sestup pěšky

Divoká Šárka

Brenta
3 hřeben (3 délky) Normálka, pár rezavých skob, výstup celým hřebenem, dobré štandy na policích, vklíněnce všech velikostí a smyčky, jištění prodlužovat, sestup pěšky
4 stěna Plotna středního výšvihu, dvě fixní skoby nevalné kvality, vhodné přijistit vklíněnci, štand za starý prasklý slaňovací kruh (je nutné ho vhodně natočit!), sestup pěšky

Dívčí skok
2+ hřeben (několik délek) Severozápadní hřeben, bez fixního jištění, vklíněnce a smyčky, sestup pěšky
3 spára Jižní rys, bez fixního jištění, větší vklíněnce, sestup pěšky

Žabák - spodní bariéra
2+ stěna Normálka, bez fixního jištění, jištění vpravo ve spáře vklíněnci či friendy, dlouhá smyčka na štand, sestup opatrně pěšky
3 hrana Jihozápadní hrana, smyčka za hrot, vklíněnce, výše friendy, dlouhá smyčka na štand, sestup opatrně pěšky
3+ hrana Střední pilíř, bez fixního jištění, vklíněnce, menší friendy, friend velikosti 4, štand za strom vpravo od výlezu, slanění od stromu (použij smyčku, abys ho neodřel)
4 hřeben (2 délky) Hřeben Černých věží, bez fixního jištění, vklíněnce a smyčky, sestup pěšky
4 spára Malá poštolka, dvě fixní skoby v jednom místě, v dolní části vklíněnce a menší friendy, v horní větší friendy, štand za borovici, slanění od borovice (použij smyčku, abys ji neodřel)
5 spára Velká poštolka, kruh, vklíněnce a jedna smyčka, slanění od stromu (použij smyčku, abys ho neodřel)

Žabák - horní bariéra
3 stěna Normálka, skoba, vklíněnce, sestup pěšky
4 komín Komín, skoby, dolez na skalního koně, vklíněnce a smyčky, sestup pěšky

Tichá Šárka

Holý vrch

Alšova vyhlídka
1 komín Branka, podle libosti vklíněnce, friendy, smyčky, jištění prodlužovat, sestup pěšky
3 stěna Východní stěnka (Plotny), v horní části nýt, vklíněnce a větší friend, sestup pěšky
4 komín Únětická spára, bez fixního jištění, vklíněnce či friendy velikosti 5, výhodněji použít jištění z cesty Navštívenka (vlevo) a jednu smyčku, s sebou dvě delší smyčky na vybudování štandu, sestup pěšky
4 převis Černý převis, skoba, vklíněnce či friendy, sestup pěšky

Strážce
2 hrana Hřebenovka, jedna stará skoba, vklíněnce, friendy a smyčky všech velikostí, jištění prodlužovat, nahoře nevýhodně umístěný dobírací borhák, sestup pěšky
3 kout Přátelská, bez fixního jištění, vklíněnce, sestup pěšky
3 spára Severozápadní spára, vklíněnce, friendy všech velikostí, nahoře nevýhodně umístěný dobírací borhák, sestup pěšky

Kozí hřbety
3 kout Lovecká, bez fixního jištění, vklíněnce, sestup pěšky
3 spára Spára na Lomenici, bez fixního jištění, vklíněnce, sestup pěšky
4 spára Levá Žehlička, skoba, vklíněnce, sestup pěšky

Vraní skála
3 komín Vraní komín, stará skoba, vklíněnce, sestup pěšky
5 převis Nos, vklíněnce, sestup pěšky

Roviště
4 kout Znojmo, dva borháky a slaňák, slanění
4 kout Slzy pro tátu, borhák a slaňák, slanění
4 stěna S krčmou v zádech, borháky, potřeba jsou jen expresky, slanění

Jizerské hory

Kovadlina
2 stěna Normální cesta, bez fixního jištěním doporučujeme vklíněnce a smyčky, slanění

Sedlo
2 komín Vnitřní komín, bez fixního jištěním doporučujeme smyčky, slanění

Homole cukru
4 hrana Východní hrana, morálový překrok, doporučujeme smyčky, slanění

Ostrý roh
3 spárokomín Normální cesta, doporučujeme dvě smyčky, slanění

Rakev
2+ komín Severozápadní komín, bez fixního jištění, doporučujeme vklíněnce, slanění

Polední zub
2 stěna Normální cesta, bez fixního jištění, doporučujeme smyčky, slanění

Emilova věž
2+ hrana Normální cesta, bez fixního jištění, doporučujeme friendy, slanění

Houba
2 stěna Normální cesta, bez fixního jištění, doporučujeme smyčky, sestup toutéž cestou

Sněžná věžička
4 stěna Západní stěna, bez fixního jištění, doporučujeme vklíněnce a smyčky, sestup Normální cestou
2 stěna Normální cesta, bez fixního jištění, doporučujeme smyčky, sestup toutéž cestou

Tisá

Kozlíkův masív
IV kout Z lesa, kruh, smyčky

Hřebenová věž
III spára Severní spára, smyčky

Cimbuří
II komín Stará, několik hodin, štand pomocí vzdáleného slaňovacího kruhu, sestup slaněním
V stěna Solivá, dvoje velké hodiny, cesta je lehčí než klasická pětka, sestup slaněním

Dvojčata
V stěna Jarní, kruh, smyčka

Prašivec
III spára Stará, bambuláč

Medusa
III spára Severní, smyčky

Žabí korunka
II stěna Normální, několikeré menší a střední hodinky ve střední části stěny

Blok
III spára Jižní cesta

Mumie
II komín Stará, smyčka na hraně

Borůvčí věž
III stěna, Stará, smyčky

Sedlo
III hrana Východní hrana, smyčka

Větrná věž
III spára Pravá jihovýchodní spára, hodinky na polici, vklíněný balvan ve spáře
IV spára Levá jihovýchodní spára, smyčky

Beseda
IV kout Koutová, smyčky

Hadí pilíř
IV spára Pravá spára, smyčky
IV spára Klikatá spára, smyčky

Medvídek
II hrana Stará, smyčky
IV hrana Jihovýchodní roh, smyčky

Anglický parčík

Havraní
IV spára Stará, smyčky
IV hrana Východní cesta, smyčky

Krkavčí
III kout Údolní kout, smyčky
IV hrana Jižní hrana, smyčky

Travert
III hřeben Jihozápadní, smyčky
IV spára Krásná, smyčky

Posed
III komín Kouřová, smyčky

Bürschlické stěny

Věž Bürschlických stěn
III spárokomín Stará - jižní varianta, hodiny, smyčky, slanění

Suché skály

Baba
II stěna Normální, smyčka, slanění

Střední věž
I stěna Normální cesta, smyčky, hroty, slanění vlevo na hřebeni

Kazatelna
III hrana Jihozápadní hrana třetí věžičky, smyčky, slanění

Hlavní věž
III spárokomín Koutová spára, smyčky, slanění
III spárokomín Klikatá, smyčky, slanění vpravo

Bořeň
2 traverz Tygrův žebřík, dlouhý traverz odjistěte vklíněnci a prodlužte jištění, sestup podél vylezené cesty
2 komín Lehká, vklíněnce, slanění od Minaretů
3 spárokomíny Minarety, vklíněnce či friendy, jištění je třeba hledat pozorně, není mnoho možností, slanění
3 spára Hubeňour, vklíněnce a smyčky, slanění

Článek vložil:     Pavel Jaroš - 8.4.2003

Ostatní články z této rubriky:

Rozšíření instruktorských řad

[27.05.2023]

Geo a laviny

[27.01.2023]

18 doporučených zimních túr ze Skalnaté chaty

[08.01.2023]

Garantovaná horoškola v procesu

[05.12.2022]

Sportovky v Řeži

[30.05.2022]

Zachraň (se), kdo můžeš!

[28.03.2022]

Doporučené výstupy pro nováčky

[19.02.2022]

Tréning na OBPH

[11.10.2020]

20 plus 3 tipy na zimní lezení na Brnčalce

[19.03.2019]

Horolezecké zkoušky na Bořni

[18.06.2018]

Labák s bivakem

[25.02.2018]

20 tipů na pěkní zimní túry okolo Zbojničky

[01.02.2018]

sokolíci, pstruzi a bob?i

[17.10.2017]

EXPEDICE KAVKAZ 2017

[07.08.2017]

Jak stáhnout fotky, průvodčíky a knihy z oddílového FTP?

[26.05.2017]

Výstup severní stěnou na nejvyšší horu Rakouska

[26.06.2016]

Bořeňské zkoušky

[12.06.2016]

Jak předcházet zranění z přetížení

[29.04.2016]

Doporučené vybavení do zimních Tater

[26.01.2016]

Téryho chata v zimě - doporučené cesty pro nováčky

[26.01.2016]

Pražské a přípražské lezecké oblasti

[13.10.2015]

Slanění ze sněhové hrušky

[25.08.2015]

Doporučené cesty v okolí chaty Pod Rysmí

[25.06.2015]

Novinky z Bořeně

[22.06.2015]

První pomoc

[16.06.2015]

První pomoc

[07.06.2014]

Sovičky

[11.04.2014]

Správné jištění pomocí půlloďáku

[01.04.2014]

Záchranné techniky - Poznámka ke skriptům ČHS

[26.11.2013]

ZdrSem pro Humanitu

[21.09.2013]

Zoznam chýbajúcich kníh v odielovej knihovni

[25.04.2013]

Stav nováčků po oddílové schůzi

[15.04.2013]

Metodické okénko 3/12 4/12

[22.01.2013]

Jak si stojí noví členi?

[14.10.2012]

Metodické okénko

[11.08.2012]

Bořeň - co jsem vypozoroval

[26.06.2012]

Metodické okénko

[21.05.2012]

Výkonnostní třídy v horolezectví

[23.01.2012]

První pomoc - co, kde, jak?

[13.10.2011]

Kdo pomůže a poradí novým členům?

[13.10.2011]

Humanitní standardy

[13.10.2011]

Minimální požadavky na přijímané členy od roku 2011

[07.10.2011]

Zachranarsky vikend

[28.03.2011]

A ještě k Hangu...

[22.02.2011]

Bacha na slovenskou horskou službu

[17.12.2010]

Doporučené výstupy vo Vysokých Tatrách - Brnčálová chata

[14.06.2010]

Výzbroj a výstroj

[04.11.2009]

Doporučené cesty v Tisé

[18.05.2009]

Náhodně (ne)uspořádané vzpomínky z lavinového kurzu

[04.02.2009]

Cesty pro začínající pískaře

[02.02.2009]

Tajné finty k vaření na plynu

[15.12.2008]

Kurz skalní záchrany ČHS

[16.10.2008]

Metodická schůzka

[22.09.2008]

Vzpomínka na záchranářský víkend

[22.05.2008]

Fiktivní záchranka v Divoké Šárce

[18.05.2008]

Cesty v Tisé

[14.05.2008]

Doporučené výstupy ve Vysokých Tatrách 5 - Téryho chata

[29.04.2008]

Doporučené výstupy ve Vysokých Tatrách 4 - Zbojnická chata

[15.06.2007]

Prasení pod kruhem...

[29.05.2007]

Pevnost horolezeckého materiálu

[27.11.2006]

Testování pro tréninkové účely

[26.11.2006]

Metodické pokyny k tréninku

[20.11.2006]

Když je v Sasku abnormální hic.

[26.06.2006]

Chytání pádů

[05.05.2006]

Jištění přes tělo

[05.04.2006]

české pískovce z pohledu ostřížů a jiného zpěvného ptactva

[22.02.2006]

Pneumotorax, otevřená zlomenina a bezvědomí

[16.02.2006]

Butrusova motanice podruhé

[29.01.2006]

Mačky nasadit, raz-dva!

[19.01.2006]

Fáčování v tělocvičně

[20.12.2005]

Lékárnička - základ

[28.11.2005]

Školení instruktorů ČHS

[13.07.2005]

Doporučené výstupy ve Vysokých Tatrách 3 - Chata při Zelenom plese (Brnčálova chata)

[12.05.2005]

Doporučené výstupy ve Vysokých Tatrách 2 - Popradské pleso

[18.02.2005]

Slovní úloha

[01.02.2005]

Horolezecký kurs HO Humanita

[19.10.2004]

Horská služba

[13.07.2004]

Prasíme v traverzu

[09.07.2004]

Doporučené výstupy ve Vysokých Tatrách 1 - Poľana pod Vysokou

[11.06.2004]

Minimální vybavení na horolezecké akce

[28.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty