Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

Rubrika: Dění v oddíle 

Autor: Radek J.

Do tohoto článku vkládejte své (pokud možno hlasovatelné) návrhy na schůzi HO Humanita.Kandidáti/Kandidátky na předsedu/předsedkyni oddílu:
Kláruše
Hrb

Kandidáti/Kandidátky na metodika/metodičku oddílu:
Radek Jošek

Návrhy:

1) pořídit čtyři kyblíky (počet korigován z původních osmi - Pionýr) á 250 Kč pro nováčky na učení dvoulanové techniky

2) kromě formálních členů navrhuji zřídit další odnož členství, a to člen Humanity a nečlen Českého horolezeckého svazu. dle výsledků valné hromady ČHS budu mít případně zájem o tento druh členství. (Lukas B.)

3) Rozhodnutí o způsobu financování půjčovny (z příspěvku nováčků + malé půjčovné X půjčovné, které skutečně zaplatí obnovu materiálu).

3A) Financování půjčovny z příspěvku nováčků (650 Kč/nováček) + malé půjčovné (současný stav s drobnými úpravami)
Zdroje: méně nováčků, méně peněz na materiál
Ceny: pro nováčka, řádného člena a formálního člena jedna cena; pro cizího člověka druhá cena (vyšší)
Přednost při půjčování: nováčči mají přednost
Půjčovné: lano 1 = 30; lano 1/2 = 30; helma = 5; sedák = 20; prsák = 10; HMS = 5; osma = 5; cepín = 20; mačky = 30
Sortiment: výše uvedený + navrhované kyblíky + další matroš, který slouží nováčkům -> např. vklíněnce

3B) Financování půjčovny z půjčovného
Zdroje: oddíl poskytne peníze na nákup matroše, z půjčovného se to bude splácet; dokud nebude splaceno, nebude se kupovat nový
Ceny: stejná cena pro všechny
Přednost: žádná přednost
Půjčovné: lano 1 = 100; lano 1/2 = 250; helma = 30; sedák = 20; prsák = 10; HMS = 5; osma = 5; cepín = 50; mačky = 50
Sortiment: v zásadě libovolný

4) Stanovisko členů ke sponzorování (povolit nebo zakázat přijímání sponzorských darů; v případě povolení definovat alespoň hrubá pravidla).

5) Očekávají se návrhy členů, co podniknout s relativním přebytkem peněz, který v současnosti máme, případně souhlas členstva se snížením příspěvků a vstupního poplatku nováčků.

5A) Návrh usnesení (Martin Komárek): Z přebytku finančních prostředků HO Humanita bude rezervovaná částka .....Kč na pokrytí nákladů spojených se systematickým doškolováním zájemců z řad oddílu v oblasti záchranných akcí. O dílčím nakládání s prostředky bude rozhodovat rada starších.


Navržené částky:

8000Kč Komár

Zdůvodnění: Opakovaně se ukazuje, že znalosti vyprošťovacích technik i zásad první pomoci jsou v rámci oddílu nedostatečné. Využití finančního přebytku na systematické doškolování v této oblasti považuji za velmi vhodné


6) Problém náboru - kolik lidí brát, jakým klíčem (navrhuju zrušit podmínku, že nováček musí být studentem VŠ, stačí, když mu bude 18; vzhledem k nízkému počtu instruktorů navrhuju brát maximálně 10 nováčků)

6A) Na schůzi se též předloží návrh, že by mimořádné přijetí zkušených lezců mohla schválit i samotná rada a ne jen schůze. Tím by se mělo mimořádné přijímání nových členů výrazně zrychlit. (viz zapis RS)

6B) Navrhuji přijmout do Humanity Radima Vočku. (Radek)

7) Uložit pokladníkovi povinnost vést průhledné účetnictví - peněžní deník a z něj sestavit tabulku celkových příjmů a výdajů, kterou připravil Pionýr s Hankou a odsouhlasila Rada starších minulý rok.

8) Volba členů Rady starších, včetně zástupce (-kyně) letošních nováčků. Nováčci připravte si svého kandidáta (-ku) (Kubas)

9) Nechat pridelat oddilova tricka, prip. vyrobit nova vcetne loga(?). (Jani)


10) Změna stavov


3. ČLENSTVÍ V ODDÍLE

3.1 Členství v oddíle uchazeč nabývá:
a) přijetím přihlášky předsedou oddílu a zaplacením členského příspěvku,
b) přijetím na členské schůzi a zaplacením členského příspěvku,
c) přijetím radou starších a zaplacením členského příspěvku.

3.2 Členství v oddíle zaniká:
a) písemným prohlášením o ukončení členství,
b) vyloučením oddílovou schůzí na návrh rady starších,
c) vyloučením radou starších na návrh metodika u nováčků,
d) nezaplacením členského příspěvku na daný akademický rok.

3.3 Členství v oddíle může mít tyto formy:
a) řádný člen. Platí příspěvek na chod oddílu i poplatky spojené s členstvím v ČHS v plné výši.
b) formální člen. Platí příspěvek na chod oddílu ve snížené sazbě a poplatky spojené s členstvím v ČHS v plné výši. Formální člen může využívat výhod plynoucích z členství oddílu jen v omezené míře. Tu určuje rada starších.
c) nováček. V prvním roce platí stejnou částku jako řádný člen a navíc vstupní poplatek. V dalších letech platí stejnou částku jako řádný člen.
d) nečlen ČHS. Platí příspěvek na chod oddílu v plné výši. Poplatky spojené s členstvím v ČHS neplatí. Může využívat výhod plynoucích z členství oddílu v neomezené míře.Standardní záležitosti:

- Informace o nováčkovském kursu
- Stav pokladny
- Stav půjčovny
- Stav knihovny
- Výběr delegáta na VH ČHS a jeho úkolování
- Přijetí nových členů (budu-li nějací zájemci)
- Volby - předseda, metodik, rada starších

Kandidáti/Kandidátky do rady starších:
Lukas B.: nedostavím se, páč mám rýmičku. myslím, že blbej zedník se v radě starších může hodit ku srážení veleduchů v přílišném rozletu.

Článek vložil:     Radek J. - 14.3.2006 Článek je povolen k editaci.

Poslední úprava:    komár - 15.3.2006   16:05  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty