Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Zápis ze schůze 15.3.06

Rubrika: Dění v oddíle 

Autor: Pionýr

Přítomno 24 řádných členů a nováčků, jeden uchazeč o vstup do oddílu.
Zapisovatel: Pionýr1. Zprávy

1.1 Stav nováčkovského kursu (Gobo)

Počet nováčků:
z roku 2003/04 - 2 lidi - Honza Strnad (chybí mu letní hory), Lucka Horáková (chybí jí zimní hory)
z roku 2004/05 - 10 lidí - kurs právě v řádném termínu ukončili Píťa a Tomáš Feglar; původně bylo přijato 21 lidí, 9 jich přestalo chodit během prvního roku, 2 lidé mají členství zmražené
z roku 2005/06 - 23 lidí - konstatována nebývalá aktivita letošních nováčků

1.2 Stav pokladny (Beránek se omluvil, informace tlumočil Bidlo)

Na fakultě máme 26.000 Kč - využívá se pro placení za tělocvičnu, posilovnu a saunu (Poznámka: stojí to přibližně 21.000 ročně)
Beránek má 100.000 Kč - i při započtení předpokládaných výdajů (zejména splátky za instruktorské kursy, příspěvky instruktorům na cestu do hor, nákup materiálu a spoření na budoucí školení nových instruktorů), poměrně dost peněz zbývá

Vítají se rozumné návrhy, jak s penězi naložit. Nápady posoudí rada starších. Není však třeba peníze za každou cenu utratit, spíše se považuje za bezúčelné hromadit další přebytky.
Rada starších dostala za úkol stanovit příspěvky na příští rok tak, aby se nevybíralo zbytečně moc.

Pokladník založí do 15.4. účet na oddílové peníze. Banku vybere podle svého uvážení, k účtu bude mít přístup pokladník, předseda a místopředseda.

1.2.1 Půjčovna a peníze (Pionýr):

V letech 2004/05 a 2005/06 bylo vyčleněno na nákup materiálu celkem 26.000 Kč. Z toho bylo zatím utraceno 16.535 Kč (1.177 utratil ještě Lukáš, 4.000 stála skříň, 11.358 stálo 8 párů maček), zbývá 9.465 Kč.
Na půjčovném se od října 2005 vybralo 1.540 Kč, dražbou vyřazeného materiálu bylo získáno 1.010 Kč, celkem tedy 2.550 Kč. Z toho bylo zatím utraceno 800 Kč (100 za prsák, 700 za drobnosti - páska a fixy na značení materiálu, hadice na chrániče cepínů, popruhy a přezky na mačky a poutka cepínů...), zbývá 1.750 Kč.

1.2.2 Knihovna a peníze (Kuba T.):

Utraceno přibližně 2.000 Kč za tři průvodce - jeden nový a dva jako náhrada za ztracené.

1.2 Stav půjčovny (Pionýr)

Půjčovna umístěná ve skříni v nářaďovně se zatím osvědčila, uvidíme, jak to bude fungovat o prázdninách.

Byly vyřazeny nejstarší mačky a helmy.

Stav materiálu určeného pro nováčky:
Veškerý požadovaný sortiment máme, v některých případech v menším počtu kusů, než je stanoveno, do začátku nového nováčkovského kursu bude však doplněn.
Nově byly dokoupeny vázací mačky - 8 párů
Je třeba dokoupit 2 sedáky, 2 prsáky, 2 HMS, 3-8 helem, 2 kyblíky, 2 reversa a pravděpodobně nějaká poloviční lana (Pionýr prosí o tipy na výhodné nákupy výše uvedeného materiálu).

Bylo rozhodnuto o pořízení 2 kyblíků a 2 revers a jejich zařazení mezi materiál určený nováčkům.

Byl schválen následující způsob financování půjčovny:
Poplatek 650 Kč, zahrnutý v nováčkovském příspěvku, zůstal zachován, stejně tak nízké ceny půjčovného, vybíraného za materiál ze základního sortimentu půjčovny.

Bylo schváleno, že je možné dokupovat materiál nadstandardní, avšak ceny půjčovného musí být stanoveny tak, aby si takovýto materiál na sebe vydělal. Nové nákupy navrhuje skladník a konzultuje je s radou starších. (Poznámka skladníka: bude se dokupovat pouze materiál, který se dá v kolektivním vlastnictví rozumným způsobem spravovat a kterým může být uspokojena většina poptávky - tedy nikoli např. choulostivé friendy nebo pípáky či chronicky nedostatkový pár zbraní do ledu. V současné době připadá v úvahu nákup několika lehkých kladivocepínů, několika lopat a sond.)

2. Volby

Předseda: kandidáti - Hrb, Kláruše; vyhrál Hrb
Místopředseda: kandidáti - Radek, Kláruše; vyhrála Kláruše
Metodik: kandidát - Radek; schválen
Pokladník: kandidáti - Beránek, Kláruše; vyhrála Kláruše
Skladník: kandidát - Pionýr; schválen
Knihovník: kandidát - Kuba T.; schválen

Zástupce nováčků: kandidátka - Jani (Jana Čacká); schválena

Ostatní členové rady starších: Nika, Bidlo, Gobo, Lukáš

3. Delegát na VH ČHS

Za Humanitu půjde na VH Hrb.
Dostal za úkol být proti zvýšení příspěvků o 100 Kč, z důvodu nejasného přerozdělení příspěvků členů a podezření na přílišné čerpání peněz z tohoto zdroje na závodní aktivity.

4. Přijetí nového člena

Do oddílu byl přijat Radim Vočka.

5. Úpravy členství a příjímání nových členů

Byla schválena možnost být členem Humanity a zároveň nebýt členem ČHS. Podmínkou však je členství v jiné organizaci, patřící do UIAA.

Mimořádný nábor nového člena, který dosud mohla schválit pouze oddílová schůze, bude moci schvalovat i rada starších.

NEBYL schválen návrh dát formálním členům hlasovací právo, ani návrh zrušit možnost formálního členství úplně. Bylo konstatováno, že ani jedno není zcela vyloučeno, ale vyžaduje to delší diskusi.

NEBYL schválen návrh na zrušení podmínky, že nováček, vstupující do oddílu, musí být studentem VŠ. Podmínka, byť umělá, nicméně užitečná (snižuje množství zájemců o vstup do oddílu) tedy nadále platí.

Stanovení maximálního počtu přijímaných nováčků bylo ponecháno na rozhodnutí rady starších.

6. Sponzorování

Bylo schváleno, že členové dopředu neodmítají možnost získávat pro oddíl sponzorské dary. O způsobu vyjednávání o sponzorování a o konkrétních podmínkách sponzorského vztahu rozhoduje rada starších. Vyjednávání o sponzorském daru může s vědomím rady starších vést kterýkoli člen oddílu.

7. Procvičování první pomoci a záchranných technik

Bylo dohodnuto, že se během každého školního roku provedou následující nácviky:
* Nácvik základních úkonů první pomoci - 1x za měsíc v rámci tréninku, trvání přibližně hodinu (do konce tohoto školního roku proběhne tento nácvik 2x)
* Nácvik kompletní první pomoci ve složitějších případech - včetně namaskovaného zranění, 1x za rok, pravděpodobně celodenní akce
* Nácvik záchrany ze stěny - 1x ročně, celodenní akce

Akce budou dopředu vyhlášeny, vyvěšeny v kalendáři na webu, organizace bude podobná jako u akcí nováčkovského kursu.
Náklady na akce budou placeny z oddílové pokladny.

Článek vložil:     Pionýr - 17.3.2006

Poslední úprava:    Pionýr - 12.5.2006   13:59  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty