Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Zápis ze schůze 19.3.08

Rubrika: Dění v oddíle 

Autor: Pionýr

Přítomno 20-25 řádných členů1. Zprávy

1.1 Stav oddílu (Hrb)

Předseda ve svém proslovu vyjádřil spokojenost s uplynulým rokem, vyzdvihl povedené akce a zásluhy jejich organizátorů.
Obratem upozornil, že plánované letní výpravy do Tater se ještě žádný organizátor neujal. Nemáte tedy někdo chuť vzít si Tatry na starost?
Což souvisí s další Hrbovou výzvou - aby se řízení oddílových věcí ujali noví mladí elánem sršící členové.
Jizva a Martin Hejna se chystají na instruktorský kurs.

1.2 Pokladna (Kláruše)

Na účtu oddílu máme 99 000 Kč (příjmy: příspěvky členů; výdaje: akce, nováčkovský kurs, příspěvky do ČHS a VSK, materiál, průvodce)
Na účtu u VSK máme 22 000 Kč (příjmy: dotace; výdaje: pronájmy tělocvičny, posilovny a sauny)

Hospodaření na oddílovém účtu je víceméně vyrovnané - co vybereme na příspěvcích, to utratíme za běžný provoz; pravděpodobně nebudeme muset zvedat příspěvky i když odvod do ČHS se zvýšil (a možná se zvýší ještě jednou).
Hospodaření na účtu VSK je přebytkové - získané dotace převyšují náklady na pronájem sportovišť; Přebytky průběžně odčerpáváme proti účtenkám na oddílový účet, kde s nimi můžeme hospodařit podle vlastního uvážení.

Byla probírána otázka neefektivního vynakládání peněz na pronájem tělocvičny a posilovny se saunou - navštěvuje je malé množství členů, tréninky jsou navíc naplněny nelákavým programem (basket v mizivém počtu hráčů) - obě sportoviště tedy zdaleka neslouží ke zlepšování fyzičky většího množství členů a už dokonce neplní ani funkci společenskou.
Návrh na řešení - zajistit sportovní vyžití, které by bylo pro členy atraktivní a jednak by sportovali a jednak by tam rádi chodili v hojném počtu a společenský život oddílu by se tedy nedrobil na malé partičky, případně se neodehrával pouze ve virtuálním prostoru Humwebu. Logickým řešením se jeví pronájem lezecké/boulderové stěny. Ať už pronájem celé stěny (společenštější prostředí, zato to bude pravděpodobně stěna obskurního typu) a nebo hromadné návštěvy veřejně přístupné stěny (větší sportovní, ale nižší společenská hodnota).

Hledá se tedy nadšenec (nadšenci), který by:
- provedl průzkum pražských stěn a boulderovek a zjistil, které by se daly pronajmout celé a za kolik a které by bylo možno navštěvovat v otvíracích hodinách pro veřejnost;
- zorganizoval takové tréninky (Budeme chodit dlouhodobě na jednu stěnu? Budeme stěny po měsíci střídat? Ve který den budeme chodit? Budeme stěnu pronajímat nebo přispívat členům na návštěvu některé veřejně přístupné stěny? Budeme na stěnu chodit pouze v zimě?)
Trénink na stěně by klidně mohl začít hned (a pokračovat třeba do konce dubna), tělocvična by minimálně do konce školního roku běžela zároveň. A nebo je možno připravit půdu pro stěnové tréninky od podzimu.
Pronájem tělocvičny zůstane pravděpodobně tak jako tak zachován i v příštích letech, protože jednak stojí pakatel, jednak potřebujeme nějaký prostor pro nábor a nácviky lanových technik a první pomoci, nakonec tam také máme uskladněný materiál. Jen by se těžiště trénování a společenského vyžití přesunulo jinam.

1.3 Nováčkovský kurs (Gobo)

Kurs loni zdárně dokončili: Petr Hubka, Ondřej Roztomilý, Zuzka Brtnová
Po dohodě rady starších byly odpuštěny některé drobnosti Zdeňce a Fíkovi a jejich kurs je taky považován za ukončený.

Po letošních zimních Tatrách kurs dokončili: Pól, Martin Král, Petr Šlajer, Maťo, Peťo

Z nováčků z podzimu 2006 nebo starších je v oddíle 12 lidí, kteří ještě nemají dokončený kurs.
Na podzim 2007 bylo přijato 17 nováčků.

1.4 Půjčovna (Pionýr)

Loni bylo dokoupeno: 2x lano jednoduché, 1x lano poloviční, 4x helma, 3x sedák, 2x prsák, 3x HMS
Příjmy půjčovny: 11 050 Kč od oddílu (ze vstupního poplatku nováčků), 5 500 Kč se vybralo na půjčovném

Stav materiálu dobrý, neplánují se větší nákupy.
Bude-li i příští rok pokračovat trend, že: nováčci jsou většinou základním materiálem vybaveni, půjčuje se hlavně horská výbava a naprostý převis poptávky nad nabídkou je u lavinového vybavení a kladivocepínů - bude na čase uvažovat o: snížení odvodu nováčků na půjčovnu a dokoupení horské a lavinové výbavy.

Hledá se nový skladník!

1.5 Knihovna (Kuba T. a Jani)

Kuba T. skončil s knihovníkováním, veslo převzala Jani.

Za knihy bylo utraceno přibližně 3 000 Kč - průvodce po Dolomitech, Gesäuse a Horolezecká abeceda.
Nejvíce se půjčují průvodce po Tatrách a po horách vůbec.
Téměř není zájem o průvodce po pískovcích.
Některé průvodce a učebnice (nebo jejich části) máme též naskenované.


2. Volby

Předseda: Hrb
Místopředsedkyně: Kláruše
Metodik: Gobo
Pokladnice: Kláruše
Skladník: Pionýr
Knihovnice: Jani

Zástupce nováčků: Alča obešle nováčky a ti mezi sebou vyberou svého zástupce

Ostatní členové rady starších: Mik, Pól, Martin Hejna


3. Změna stanov VSK

Na základě úkolu, který jsme dostali od předsedy VSK Smrčky, vypracoval Hrb návrh na změnu stanov VSK (jednalo se o problém s usnášeníschopností valné hromady VSK a počtem delegátů za každý oddíl). Po bouřlivé diskusi a třech protinávrzích byla Hrbova úprava přijata. Bude předložena na nejbližší valné hromadě VSK ke schválení.
Doslova zní:

*Navrhuji proto změnu čl. III, odst. 7 stanov VSK takto:

7. 1 K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech oddílů VSK, nerozhodne-li valná hromada jinak. Za oddíl hlasuje na VH VSK jeho předseda (předsedkyně) anebo jí(m) pověřený člen oddílu.
7.2 Každý oddíl s počtem členů 49 a nižším má při hlasování 1 hlas. Každý oddíl s počtem členů 50 a vyšším má při hlasování 2 hlasy.
7.3 Zastupuje-li oddíl dle druhé věty předchozího odstavce 1 delegát, má jeho hlasování váhu dvou hlasů. Pokud takový oddíl zastupují 2 delegáti hlasující odlišně, bere se v úvahu každý jejich hlas. Oddíly zajistí, aby hlasování delegáta (delegátů) odráželo názor většiny členů oddílu.*

Stanovy VSK jsou k nahlédnutí zde: http://www.humanita.n.cz/articles_view.php?idart=23


4. VH ČHS

Za Humanitu půjdou na VH buď Kláruše nebo Martin Hejna (nebo oba).
Stanovisko oddílu k tématům, které jsou na programu:
- vypuštění zákazu používání magnézia z pravidel lezení na pískovcích: hlasovat pro podmíněnou legalizaci magnézia (některé oblasti, některé obtížnosti cest, barvené magnézium atd.)
- další zvýšení příspěvků členů: hlasovat proti
- zvýšení příspěvků individuálních členů: hlasovat proti
- zvýšení výdajů na závodní lezení: hlasovat proti

Článek vložil:     Pionýr - 25.3.2008

Poslední úprava:    Pionýr - 25.3.2008   11:39  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty