Články - rubrika Reportáže z akcí

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Jak nás ovce vypekly aneb Merino likviduje Gore-Tex

Rubrika: Reportáže z akcí 

Autor: Luk

Den D. Po úspěšném zdolání vrcholu Punta Torelli poctivou klasickou linií Mauri-Fiorelli jsme se rozhodli zvolit méně obtížný, zato však velkolepý výstup. Cílem našeho dobývání se stala dominanta oblasti Bergellu - Pizzo Badile. Cesta Molteni-Camporini slibovala lezecky jednodušší, nicméně orientačně náročnější dobrodružství.Trpíme paranoidní obavou, že stejně jako včera se mezi nás vloudí Kavkazem ošlehaní horští vlci z dalekého Ruska, kteří již několik dní okupují místní Winterraum. Vstáváme proto v pět. Snídaně bude studená, na kaši nezbývá čas. Vyrážíme do chladného rána. Petr se láskyplně rozhlíží po ovečkách spásajících sporá travnatá ložiska v jinak nehostinném, kamenném moři. Jsme vyzbrojeni jediným zapůjčeným cepínem od chataře, přístup k cestě totiž vede po tvrdé sněhové krustě. Každá zpozorovaná dvojka, která nekráčí zcela evidentně opačným směrem, je automaticky podezřelá a působí na nás jako katalyzátor.

Za pár desítek minut stojíme všichni u krusty (i přesto, že jedna z našich dvojic se pokusila nastoupit do stejné cesty ve vedlejší stěně). Radostně hledíme do stěny a těšíme se na nadcházející dobrodružství (přestože zatím nevíme, kudy přesně polezeme). Nedočkavý David se sápe po cepínu a vyráží vstříc ledovému poli. Svými vibramovými podrážkami začíná ukrajovat kusy ztvrdlého sněhu. Výška pole bohužel přesahuje šedesát metrů, naše smutné pohledy se proto upínají k nemilosrdně se vzdalujícímu konci lana. Přibližně polovinu pole musí zbytek naší výpravy překonat bez jištění i bez cepínu (Luk přichází na první větší nevýhodu lehkých běžeckých bot v horském terénu). Vyzbrojeni ostrými úlomky žuly se postupně propracováváme k lanu, vážeme prusíka a dále již relativně bez obav (avšak s vypětím všech sil) dosahujeme skály. Domníváme se, že to nejhorší máme za sebou.

Pátráme očima po skále a tušíme nástup. Víme, že musíme traverzovat doleva. Zatímco poslední dvojice překonává ledové pole, beranidlo naší výpravy - rozhodný Stanislav - vyráží jako první. S rázností zkušeného horolezce hbitě překonává osmičkovou plotnu (citace Kuby Turka: "To jsou dvojky") a šťastně štanduje o vylomený kámen. Dobírá zbytek výpravy a ve stále ostrém tempu vyráží do stěn k zamýšlenému nástupu (kterým jsme si všichni jisti přesto, že nikdo z nás netuší, kde se nachází). Standa mizí za ohybem stěny a my se těšíme, že započneme výstup. Netušíme však, co se za rohem odehrává. Ozývá se skromné zašpitnutí "jdu" a my sledujeme Standův patnáctimetrový kyvadlový pád. Štand drží, Standa to nevzdává a vyráží znovu. Úspěšně překovává obtížný úsek a za chvílí dobírá Míšu. Padá i Míša (je však jištěna z obou stran, její pád je tedy naštěstí jen zhruba třímetrový). Napadá nás upevnit jedno z lan jako fixní. Vyráží Honza a padá také. Luka s Petrem zneklidňuje fakt, že je už nebude mít kdo jistit zprava. Statistika je neúprosná - spadl zatím každý. Mají proto v plánu překonat úsek jinudy.

Zatímco se v hladké plotně nachází David, Standa konečně vyráží do první (domnělé) délky kýženého výstupu. David klouže a Standa se pátravě rozhlíží ve stěně. Za chvíli se vrací zpět ke štandu, ke kterému právě dolézá David.

Luk s Petrem upínají pohledy směrem ke stanovišti zneklidněni Standovým návratem. Řeč těla čtveřice horolezců dává tušit skleslost na duchu.

Cesta vede jinudy.

Po chvíli dohadů si uvědomujeme, že cesta vede koutem mezi oběma stanovišti. Ano - Standa, Míša, Honza i David minuli nástup. Luk s Petrem, kteří jsou ještě na předchozím stanovišti, se nacházejí kousek od něj. Probíhá debata, zda má ještě smysl do cesty nastupovat. Je půl desáté.

Petr vyráží prozkoumat kout. Volí jinou cestu. Schází k otrhu sněhového pole a aplikuje obtížně specifikovatelný lezecký styl, který je kombinací komínového lezení a jízdy na koni. Vůle dosáhnout nástupu převyšuje strach, takže ani odlamující se kousky zledovatělého sněhu Petra nezastaví. Za chvíli je v koutě. Rozhlíží se do cesty a prohlašuje, že je ochoten ji lézt. V tutéž chvíli však ve skupině převládá názor, že na nástup je již příliš pozdě. Nikdo nechce trhat partu, proto volíme společný ústup. Pizzo Badile se bez nás bude muset dnes obejít.

Petr se vrací k Lukovi na stanoviště, zbylá čtveřice slaňuje na ledové pole a přidržujíc se lana klouže směrem ke stanovišti. Natahujeme fixní lano a prcháme zpět. Po sněhovém poli slaňujeme na jednom prameni dvou svázaných šedesátek.

Rozvalujeme se pod stěnou, pojídáme zbytky a uvědomujeme si, že jsme zapytlili cestu, aniž bychom do ní nastoupili. Někteří, s přísnějším režimem, hladově pokukují po těch šťastnějších, poživačně mlaskajících a čekají, co upadne. Je poledne.

"To by se na Bořni nestalo," shrnuje celou anabázi Luk.

Toho dne vládl společenský duch, proto jsme se všichni svorně podělili o jídlo a stejně tak svorně jsme vyrazili vstříc dalším dobrodružstvím. Náhradním, nikoli však méně hodnotným cílem se nám měla stát Sfinga - rozplácnutá kupa žuly s věžovitým útvarem ve své severnější části.

Jakožto zkušení horolezci jsme se rozhodli Sfingu zdolat bez zbytečných top či popisů cest. Okem prvovýstupce jsme v hladkých plotnách bez reliéfních znaků objevili několik lezitelných linií. (Shodou okolností se v nich nacházely nýty.)

Čeká nás kratší výstup, batohy tedy necháváme pod stěnou. Zkušeně zdoláváme první délky. Luk si na štandu všímá oveček a diví se, že tu v přechozích dnech nebyly. Přemýšlí, zda náhodou neexistuje způsob, kterým by mohly horolezcům zkomplikovat život. Přecházíme do náročných, horizontálních, travnatých polí (dle průvodce za 6a). Překonáváme hřbet Sfingy, tráva nám šlehá do očí, a blížíme se k jejímu krku. Jednotlivé dvojice se následně s rozdílným stupněm nadšení pouštějí do závěrečného převisu za 6a+.

Stupeň lezenosti cesty dával tušit, že řada horolezců se před závěrečným převisem v hrůze obrátila. Tomu nasvědčovaly i prchací smyce, které jsme míjeli cestou. Jako správní Češi - kteří jdou zároveň ve šlépějích předsedy oddílu - jsme všechno přebytečné jištění vybrali, abychom cestě navrátili její klasický charakter.

("To přece nebyly prchací smyce, ale smyce na slanění."

"To je jedno, ne?"

"Není, dyť jsme pak zjistili, že se z tý věže nedalo jinudy dostat".

"No dobře. Tohle v tom článku klidně může bejt taky.")


Dvojice drtičů Pítr - Němeček štanduje u paty vrcholové hlavy. Letargii nekonečnými plotnami znuděné blonďaté bestie na chvíli střídá jiskra v očích. Zažehl ji pohled na spáru pod převislým stropem. Prvních několik metrů nese příznaky přísné klasiky, která na své zdolavatele nemilosrdně vrhá hroudy mechu. Jiskra však pohasíná velmi rychle již dva metry nad štandem a mění se v řadu nepublikovatelných nadávek. Následuje posezení ve friendu, nadávky neustávají (přestože skalní útvar nijak nepřipomíná žádné choulostivé partie, Lukův monolog se jim bez ustání věnuje).

Za chvíli se však skalami rozléhá mocné "***** ** **** ******!" a ošlehané paže se konečně sápají stěnou vzhůru.

Do dostihového boxu nastupuje další z dvojice borců. Jeho pocity ze závěrečné části výstupu nejlépe shrnují jeho vlastní slova: "DOBER KU*VA!"

Slaňujeme zpět. Blížíme se k plotnám, kde jsme započali výstup. Zaposloucháváme se do cinkotu ovčích zvonů. David se raduje z existence těchto nevinných božích děťátek. Když se však podívá pozorněji, vidí, že rejdí tlamami v našich batozích! Jeden batoh se vesele kutálí ze svahu poté, co jednu z dotyčných zjevně nezaujal. Další se nezadržitelně vzdaluje připoután k noze jedné členky nenažraného stáda, nešťastně klopýtající směrem k chatě Rifugio Allievi. My, se zvoláním "Hu hu, mrcho!" a házením výstražných kamínků, na tom můžeme máloco změnit. Máme však štěstí, cesta stáda se kříží s cestou bludného turisty, který ovci z batohu vysvobozuje.

Následuje urychlené, 120 metrů dlouhé slanění na dvou svázaných lanech (toho dne již podruhé), pěší sestup původně výstupovou plotnou a sbírání ostatků batohů.

David, Honza, Stanislav a Míša sčítají škody. Odnesla to především Honzova goráčová bunda za čtyři tisíce (ovce se nejspíš snažily zlikvidovat konkurenci).

"To by se na Bořni nestalo", opakuje Luk a dodává, že k ničemu podobnému by nemohlo dojít, kdybychom ovce nevyužívali k uspokojení vlastních choutek a potřeb.

Luk a Petr se nacházejí v poslední délce slanění, když najednou přilétá vrtulník. Chvíli kolem nás krouží a nezdá se, že by měl v plánu se vzdálit. Začíná přistávat. Pažemi ve tvaru písmene N dáváme explicitně najevo, že pomoc nepotřebujeme, horská služba je však zjevně přesvědčena o opaku (čemuž se toho dne vlastně nedivíme). Vrtulník se přibližuje k zemi, jeden z členů posádky vyskakuje a běží k nám. Luk to celé udiveně pozoruje s ústy dokořán a zůstává viset ve slanění. Petr na něj ze štandu křičí "SLAŇUJ KU*VA!" (Je zvědavý, co se děje, a chce být rychle dole.)

Člen posádky po chvíli odbíhá na volné prostranství, naskakuje do kokpitu a odlétá pryč. Ptal se, zda jsme toho dne náhodou nespatřili jeden z vrtulníků horské služby, který se ztratil.

Den plný rozličných dobrodružství se pomalu chýlí ke konci a my se vydáváme zpět do bezpečí chaty Rifugio Gianetti. Nejsou tam ovce ani sněhová pole. Jen na vás tu a tam někdo ráno zakřičí, že máte pět minut na sbalení všech věcí a urychlený přesun do lágru. Ale to už se nějak snese.

Článek vznikal kolektivně při společné cestě Davida, Petra, Honzy a Luka z Bergellu do Prahy.

Článek vložil:     Luk - 6.8.2015

Poslední úprava:    Luk - 6.8.2015   13:45  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

zimní Tatry 3/23

[07.03.2023]

Pozvolný start do pískovcové sezóny

[04.03.2023]

Humáč 2022

[05.12.2022]

Pánská jízda na Kalymnos

[15.10.2022]

Začátek školního roku na Suchých skalách

[12.09.2022]

Srpnové Žďárské vrchy

[09.08.2022]

Adršpach o prázdninách

[21.07.2022]

Poslední záchvěv zimy v Tatrách

[24.05.2022]

Aťa Svatoš: historické humanitní okénko

[18.04.2022]

Ledopád Skok v Tatrách

[29.03.2022]

Závěje prvotřídního prašanu na Brnčalce

[04.03.2022]

Přednáška o šutrech

[16.02.2022]

Tajné akce v Krkonoších

[07.02.2022]

Bivak a ledy pro nováčky

[31.01.2022]

Přednáška o zimním utrpení, aneb jak přežít bivak a ledy

[07.01.2022]

Ideální zimní Řež

[07.01.2022]

Zima nezima, déšť nedéšť

[02.01.2022]

Přednáška o počasí

[26.11.2021]

Základy práce s materiálem

[26.10.2021]

Černolické klasické lezení

[25.10.2021]

Chytání pádů jako v lunaparku

[25.10.2021]

Zuzčin suchý víkend ve Skaláku

[04.10.2021]

Podzimní Tatry

[16.09.2021]

Letni Alpy 2021 - Wilder Kaiser

[30.07.2021]

Poslední dotek zimy v Krkonoších

[09.05.2021]

Středeční odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy

[11.02.2021]

Jizerky: stav ledů ve Štolpichu

[26.01.2021]

Poslední slanění jinde a jinak

[09.01.2021]

Jak jsme vyměnily poslední slanění za první lyže

[22.12.2020]

Zbořený Kostelec pro lúzry

[26.11.2020]

Pod svícnem je největší tma

[03.11.2020]

Rax na konci sezony

[06.10.2020]

Glockner Nordwand 2003

[28.08.2020]

Letní Alpy

[30.07.2020]

Tatry těsně před koronavirem

[25.03.2020]

Společenské cvičení I

[17.03.2020]

Bivak

[23.02.2020]

Zimní Tatry 2020

[15.02.2020]

Patálie v Malé Studené dolině.

[15.02.2020]

Geova Klášterka

[14.01.2020]

Poslední slanění

[30.12.2019]

Výsledky Humáče 2019

[08.12.2019]

Zdravověda zážitkově

[29.11.2019]

Základy zakládání v Černolicích

[10.11.2019]

Chytání pádů letos bez velkých úrazů

[21.10.2019]

Großes Wießbachhorn

[22.09.2019]

Letní oddílové Alpy: Zillertal

[13.08.2019]

Oddílové zkoušky: Míša, Filip, Tomáš

[16.06.2019]

Poslední slanění 2018

[22.04.2019]

Skoro jarní Tatry

[01.04.2019]

Jak chodí počasí?

[17.02.2019]

Polabskou běžkařskou magistrálou.

[08.02.2019]

Mraky, mlha, bílá tma

[06.02.2019]

HBC 2018 - výsledky a fotky

[09.12.2018]

Hřeben Suchých skal

[20.11.2018]

Černolice pod olověným nebem

[05.11.2018]

Botič: kdo neměl dost po chytání pádů

[23.10.2018]

Maxmilián Dráp

[21.05.2018]

Zachraň se kdo můžeš

[03.05.2018]

Piz Buin na lyžích

[03.05.2018]

Hofpürglhütte v zimě

[16.01.2018]

Do Tater nejen na ledy

[15.01.2018]

Poslední slanění ve Svatém Janu

[20.12.2017]

HBC 2017

[09.12.2017]

Podzimní akcičky

[04.12.2017]

Švýcarské Alpy 2017

[06.09.2017]

Na Rysech řádil Bělina!

[07.07.2017]

Pořádná lyžovačka na Sonnblicku

[14.05.2017]

Arco, oblast tuningu zaslíbená.

[03.05.2017]

Fixuj jako Graham

[03.05.2017]

Zima začíná na jaře

[03.05.2017]

Ze sobotního nácviku

[03.04.2017]

Starý svět, Kost a klíšťata

[14.03.2017]

Neuvěřitelná náhoda.

[12.03.2017]

Silvestrovské skialpy na Velké Fatře

[17.01.2017]

OBPH 2016 - Svratka

[06.12.2016]

HBC 2016

[04.12.2016]

Týnčanské jeskyně

[20.11.2016]

Nováčkovské Černolice

[12.11.2016]

MONT BLANC 2016

[19.09.2016]

Skialpem to začalo a pro někoho málem skončilo

[04.05.2016]

Jak se doškolují instruktoři

[12.04.2016]

Tak trochu promarněná příležitost

[05.04.2016]

Jizerský bivak

[15.02.2016]

Sv. Ján 2015

[20.12.2015]

HBC 2015

[07.12.2015]

Saunování v Sasku a lezeni na Envers des Auigulies v Chamonix

[12.10.2015]

Expedice Schweiz 2015

[14.09.2015]

Krása střídá nádheru

[16.04.2015]

Pozdrav z UK

[10.03.2015]

Pozdrav z UK

[10.03.2015]

Ledy v Labském dole

[29.01.2015]

Polské Jizerky a Stará škola

[06.01.2015]

Svatý Jan se povedl

[22.12.2014]

Zápisky neználka I.

[14.12.2014]

HBC 2014

[07.12.2014]

Nepropadejte panice!

[28.11.2014]

Na podzim do Jizerek

[25.11.2014]

Od Bielatalu po Sněžník

[06.08.2014]

KDO je na obrázku?

[12.06.2014]

Jarní Velká: všude sucho

[27.03.2014]

Valná hromada ČHS

[23.03.2014]

Silvestr na Hanauer Hütte

[20.03.2014]

Poslední slanění ve Svatém Janu

[23.12.2013]

Hřeben lítacích myší

[04.11.2013]

Meržába Türkiye

[26.02.2013]

Skialp Silvestr 2012

[01.01.2013]

Pár fotek z Řeže

[11.12.2012]

Riders in the Storm

[13.11.2012]

Orieněťák o pohár Sovětského vojenského prostoru 2012

[28.10.2012]

Mukařov 2012: Lezení přes den a běhání v noci

[24.10.2012]

Vzdušná čtyřková hrana v Karwendelu

[03.10.2012]

Srpnový víkend v Tatrách

[17.09.2012]

Ortler Nordwand via Messner

[03.04.2012]

Mrazivá Brnčalka zvenku i uvnitř

[01.03.2012]

Mordor aneb nazapomenutelné chvíle v mrazu

[16.02.2012]

Bruslení na Orlíku

[05.02.2012]

Bad Gastein aneb ledová polezenice

[30.01.2012]

Skialp Silvestr

[29.01.2012]

Gutovka. Doporučuje moje lékařka!

[19.01.2012]

Grossglockner hřebenem Stüdlgrat

[20.11.2011]

Řež aneb listopadové polezení

[13.11.2011]

Mistrovství Humanity a přilehlého vesmíru v pípákování 2011

[10.11.2011]

Jizerky - žádnej velkej čundr a žádný velký lezení

[01.11.2011]

Bořeň: zima, mlha, jinovatka

[25.10.2011]

Důchodcovský vertikální výlet na Vysokého brouka

[05.10.2011]

Arco aneb zářijové polezení

[04.10.2011]

Černý koně ve Skaláku

[22.09.2011]

Do Bavor

[16.09.2011]

Jak se letos lyžovalo

[25.08.2011]

Letošní Mařenka se povedla - počasí i lezení

[30.05.2011]

Ve stopách hraběte Pallaviciniho na Velkého Zvoníka

[13.05.2011]

Jarní Paklenica

[15.04.2011]

HBC 2010

[02.03.2011]

Zimní Tatry

[17.02.2011]

Deníček z Totes Gebirge

[04.01.2011]

OBPH 2010

[17.11.2010]

Bergell pro milovníky turistiky

[05.10.2010]

Honička na Pyramide du Tacul

[28.08.2010]

Dachstein Südwand - Steinerweg

[26.08.2010]

Sex on the Glacier

[03.08.2010]

Chamonix na ledovci

[31.07.2010]

Chytání pádů na Klokočkách

[16.06.2010]

Red Rocks and Rolls

[01.04.2010]

Další opakování Hroší lázně v režii HO Humanita

[23.03.2010]

Pan Tau a drak

[15.03.2010]

První vlastovka z (vlaku z) Tater.

[25.02.2010]

Kurňa, to byl víkend

[17.02.2010]

Klasický víkend v Maltatalu

[15.02.2010]

Ledy ve Štolpichu 2010

[21.01.2010]

Fotografie Předvánoční slanění ve Svatém Janu by Czum

[22.12.2009]

Výsledky a Fotografie Boulder Cup Humáč 2009 by Czum

[06.12.2009]

OBPH 2009 - radost z běhu křovím kolem pískovcových skal

[17.11.2009]

54. Orientační běh pražských horolezců

[16.11.2009]

Černolice 2009

[30.10.2009]

Jak leze Google Translator

[29.10.2009]

Mukařovské cyklobahno 2009

[22.10.2009]

Jani a Babucha vyhrály

[19.10.2009]

Konečně Vidlák!

[16.10.2009]

Prvni cesty v Tatrach

[06.09.2009]

Lépe jednou vidět než stokrát slyšet vyprávět

[26.08.2009]

Dolomity 2009

[18.08.2009]

Google des Aiguilles

[22.07.2009]

Tiská 24 hodinovka II

[09.07.2009]

Azurové nebe

[10.04.2009]

Quakerovo uplakané odpoledne

[29.03.2009]

Lyžníci v nejbližších Alpách

[03.02.2009]

Zdeněk Hrubý je předsedou ČHS

[31.01.2009]

Ledové lezení ve Štolpichu

[29.01.2009]

Z Čertovice do Donoval za 3,5 dne

[14.01.2009]

Azuro, prasan, prijed

[04.01.2009]

Lavinový kurz v Peci pod Sněžkou

[27.12.2008]

HumCup 2008

[16.12.2008]

HBC 2008

[11.12.2008]

Orientační běh pražských horolezců 2008

[22.11.2008]

Na Mukařově bylo letos jenom třicet lidí

[30.10.2008]

Moderne Zeiten

[05.08.2008]

Rozhovor s nejstarším vůdcem Enžských Alp

[26.07.2008]

Gesäuse: Pichlweg a Jahn-Zimmer

[07.07.2008]

Naše velkolepý plány

[04.07.2008]

24 hodinovka v Tisé a okolí

[23.06.2008]

WADI RUM, JORDÁNSKO, díl druhý

[18.05.2008]

Adršpach má vše, bez čeho se obejdu

[16.05.2008]

Roviště místo Kozelky

[01.05.2008]

Valná hromada ČHS 2008

[31.03.2008]

Jotunheimen

[25.03.2008]

WADI RUM, JORDÁNSKO

[13.03.2008]

Pallavicini

[19.02.2008]

Kdyby vám bylo moc horko

[18.02.2008]

Víkend v Maltatalu

[28.01.2008]

Svatý Jan před Vánocemi

[23.12.2007]

Jizvův Radegras

[14.12.2007]

Orienťák pražských horolezců

[22.11.2007]

Svornost, rovnost, bratrství

[16.11.2007]

Fotky z Černolic 2007

[12.11.2007]

Fotky z Dolomit

[02.11.2007]

Výsledky SMOK!

[30.10.2007]

Krásné ženy

[27.10.2007]

Mukařovský orienťák 2006

[17.10.2007]

HOSOHOPO v sobotu na Kačáku!!

[10.10.2007]

Labákování I.

[08.10.2007]

Ze života metodika za polárním kruhem

[16.09.2007]

První vlaštovka z Tater

[31.08.2007]

Cesty byly suché, místy mokré, II. díl

[28.08.2007]

Umrtvení na osmapadesát.

[27.08.2007]

Hanba optimistům,

[23.08.2007]

Když bude hnusně, půjdeme na Blank!

[22.08.2007]

Cesty byly suché, místy mokré. I. díl

[21.08.2007]

Výlet do světa betonových střech

[12.08.2007]

Jednou s těma pořádnejma cestama začít musíme

[06.08.2007]

Jak se plní sny

[11.07.2007]

Na Cyrila v Mosoraškách

[11.07.2007]

Via Finlandia

[09.07.2007]

Neúčastníci zájezdu

[04.05.2007]

Komárův fotoseriál z lezení z Francie

[03.05.2007]

Málo ledů? Jeďte na Ortler!

[02.05.2007]

Pár fotek, když už koláčky zmizely

[26.04.2007]

Na Mařence bylo teplo, slunečno a krásně

[19.03.2007]

Popradské pleso v zimě

[10.03.2007]

Jizerskohorští sportovci II-doplněk

[12.02.2007]

Jizerskohorští sportovci

[12.02.2007]

HBC´06 suše

[11.12.2006]

Černolice opožděně

[03.12.2006]

Malý (foto)report ze slizské Bořně

[21.11.2006]

Proč jezdit na slizkou Bořeň, když na Kozelce je tak krásně?

[20.11.2006]

Výlet na Ještěd

[27.10.2006]

Tatranská anabáze

[03.10.2006]

Slunce, moře a vápno ...

[03.10.2006]

Zkoušení ve Ždárkách

[26.09.2006]

Rodinné létání na kajacích

[19.09.2006]

Bářiny a Radkovy Dolomity

[08.09.2006]

Bouldering u Pěti jezer

[07.08.2006]

Vysoké Tatry v Polsku

[06.08.2006]

Bergell 2006

[24.07.2006]

Hrubá Skála - Lezení na písku po 100 létech

[28.06.2006]

Humanita v Lanovém centru

[28.06.2006]

Slunečný outdoorový víkend

[26.06.2006]

Pallavicini- aneb horolezecká česko-slovenská maturita

[23.06.2006]

Kruté vedro na Svatoškách

[19.06.2006]

Horké hlavy na Mařence

[14.06.2006]

Nejen lezením a fotbalem je člověk živ

[14.06.2006]

Sýk opět přistižen na laně

[05.06.2006]

Sasko - pískový víkend

[26.05.2006]

Fotky z Tisé

[24.05.2006]

Fotoserial z Poříčí

[25.04.2006]

Jarní Arco

[19.04.2006]

Fotky z Iranu

[18.04.2006]

Na Kačáku s Denny

[04.04.2006]

Preber a Hochkonig

[04.04.2006]

VH ČHS aneb Delegáti, nebo renegáti?

[28.03.2006]

Eliška porodila trojčata.

[20.03.2006]

Výprava Humanity na Brnčálu

[13.03.2006]

Hurá na Malou Fatru

[20.02.2006]

Maltatal ještě jednou

[08.02.2006]

Bad Gachstein

[07.02.2006]

Dostupné Jizerky

[06.02.2006]

Lyžníci u vídně

[06.02.2006]

Maltatal

[06.02.2006]

Víkendová běžkovačka v Orličkách

[31.01.2006]

Letošní Humáč nebyl vůbec humáč, ani boulder cup

[24.01.2006]

Humáč boulder cup 2005

[24.01.2006]

Fotky z Jizerek

[23.01.2006]

Silvestrovské Tatry

[02.01.2006]

Pohádka mládí nevrátí se nikdy víc.....

[23.11.2005]

Už je to trapné

[15.11.2005]

Lezení na Drábských světničkách

[08.11.2005]

Pohár sovětského vojenského prostoru

[16.10.2005]

Babí léto na Prachově

[29.09.2005]

Lezení na Kalymnosu

[15.09.2005]

Pohoda na Dachsteinu

[05.09.2005]

Klasika v Příhrazech

[01.09.2005]

Grossglockner normálkou

[22.08.2005]

To je Patagonie!

[17.08.2005]

Sokoliki

[15.08.2005]

Letní Tatry 2005

[10.08.2005]

Letní nováčkovské Tatry - kašpaří fotky

[08.08.2005]

Skály mokré, lezení zakázáno.

[07.08.2005]

Krásy krystalů v Jizerkách

[03.08.2005]

Malé shrnutí výletu do Wilderu Kaiseru

[27.07.2005]

Cesta za vltavskou žulou

[11.07.2005]

Spigolo Dibona

[11.07.2005]

Lezení je nuda!

[08.07.2005]

Divoký Císař nadělil jen jeden den

[07.07.2005]

Lenivý víkend v Sasku

[29.06.2005]

Hochschwab

[22.06.2005]

Sasko,to je jiná dimenze!

[20.06.2005]

Extrémní pařas na Hrubici

[01.06.2005]

Jarní lezení v Arcu

[24.05.2005]

Zpráva o stavu oddílu HO Humanita

[29.04.2005]

Kamýk a Mařenka

[28.04.2005]

Otava

[25.04.2005]

První jarní písky

[04.04.2005]

Mohelka byla dost drsná

[28.03.2005]

Maltatal - dlouhé ledy

[21.02.2005]

Záchranářský víkend

[16.02.2005]

Labská jáma

[07.02.2005]

Nebyl to hezký pohled

[25.01.2005]

Velká Fatra okem šílence

[11.01.2005]

Velká Fatra z pohledu běžkařky

[04.01.2005]

Humáč boulder cup obrazem a slovem

[14.12.2004]

Přechod Malé Fatry.

[15.11.2004]

Černolice - bohužel hezky

[07.11.2004]

Objevitelské zážitky na Skalách u Pakosty

[01.11.2004]

Lanové hrátky v Sasku

[20.09.2004]

Vejlet na východ

[06.09.2004]

Lehká cesta s krásnými lezeckými úseky, místy úseky se sutí

[30.08.2004]

Kozelka

[29.08.2004]

Tatry slovem i obrazem

[19.08.2004]

Čínští horolezci na Velickém štítě

[19.08.2004]

Brand a šmilka

[09.08.2004]

Prodloužená dovolená v dolomitech

[02.08.2004]

Marmoláda převlečená za Kaiser

[07.07.2004]

Kokořínská pískoviště

[02.07.2004]

Gosaukamm und Dachstein pro nováčky

[01.07.2004]

Lezení v Saském Švýcarsku

[28.06.2004]

Co dělat když prší?

[21.06.2004]

Májová Tisá

[19.05.2004]

Velikonoční Bořeň

[20.04.2004]

Velikonoce na Zvoničce

[14.04.2004]

Dolomity a Arco 2003 ve trech

[01.04.2004]

Lyžovačka v Polesí

[15.03.2004]

Zimní Tatry 2004

[03.03.2004]

Zanoř cepín trochu doprava

[17.02.2004]

Únorové řeky

[09.02.2004]

Se skluzem jestě jeden silvestrovský přechod...

[15.01.2004]

Jizerské ledy

[12.01.2004]

Projížďka na běžkách

[07.01.2004]

Silvestrovská Malá Fatra

[02.01.2004]

HBC 2003

[08.12.2003]

Kdo je nejpřitažlivější lezec v HO Humanita?

[08.12.2003]

Jsou tvrdší, než jsem čekal

[01.12.2003]

Hledání Hořovických skal

[28.11.2003]

Bílé skály

[04.11.2003]

Sychrov

[04.11.2003]

Černolice - zmatek do hlav

[04.11.2003]

Pálava

[29.10.2003]

Sušky na konci října

[26.10.2003]

Dámský víkend v Lipsku

[21.10.2003]

Jak bylo Jizerkách?

[21.10.2003]

Konečně v Poříčí

[14.10.2003]

Závěr sezóny v Mukařově

[13.10.2003]

jak bylo v Polesí

[22.09.2003]

Křížové hvězdičky II

[27.08.2003]

Poševno navzgor v živej skale!

[12.08.2003]

Křížové hvězdičky

[11.08.2003]

A zase se urodilo

[01.08.2003]

TTT - Tokovy tridenni Tatry

[01.08.2003]

Höllental podruhé a asi naposled

[01.08.2003]

Šramštajny

[21.07.2003]

příběhy z podještědí

[15.07.2003]

Tisá 2003

[12.07.2003]

Víkendová romance v Jizerkách

[08.07.2003]

Bílina

[30.06.2003]

Divokej císař

[30.06.2003]

Velkej Čand a Vavřinečáky

[23.06.2003]

Z Glockneru

[18.06.2003]

Šárka (mně dosud) neznámá

[04.06.2003]

Vopičí kameny

[26.05.2003]

Horní Jizera a dolní Kamenice

[29.04.2003]

Tisá 2002

[24.04.2003]

Velikonoční Bořenisko

[22.04.2003]

Speleofórum 2003

[10.04.2003]

Nedělní bahnění

[09.04.2003]

Mařenka

[08.04.2003]

Jeskyně

[25.03.2003]

Bungeejumping nahlavu

[20.03.2003]

Velká Fatra 99

[05.03.2003]

Jakpak bylo v Tatrách

[28.02.2003]

Slyším přemrzlý led

[25.02.2003]

Horní Sázava ( Žďár nad Sázavou - Přibyslav )

[25.02.2003]

Humáč Boulder Cup 2002 Closed

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty