Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 STANOVY HO HUMANITA

Rubrika: Dění v oddíle 

Autor: Kuba

Schválené na schůzi 14.12.1999
Aktualizované podle změn odhlasovaných na schůzi 3.3.20041. ODDÍL A JEHO CÍLE

H.O. Humanita je oddíl VSK Humanita při KTV FF UK, zaměřený na provozování horolezectví a sportů v přírodě. Členy oddílu jsou zejména studenti FF UK a studenti jiných vysokých škol. Cílem činnosti oddílu je podporovat horolezeckou, sportovní a společenskou činnost svých členů.


2. ČINNOST ODDÍLU

Oddíl zajišťuje organizaci zejména těchto aktivit:
společných horolezeckých akcí,
ostatních sportovních akcí,
tréninků,
nováčkovského kursu,
vzdělávání pokročilých lezců,
vedení půjčovny horolezeckého vybavení a literatury,
publikační činnosti.


3. ČLENSTVÍ V ODDÍLE

Členství v oddíle uchazeč nabývá přijetím přihlášky pokladníkem oddílu a zaplacením členského příspěvku. Členství v oddíle zaniká nezaplacením členského příspěvku na daný akademický rok, ukončením členství nováčkovi, který do dvou let od přihlášení do oddílu nezíská horolezecký průkaz, nebo vyloučením člena radou starších. Rada starších může člena vyloučit za hrubé porušení bezpečnosti, lezecké etiky, nebo za poškozování zájmů oddílu. Člen se proti vyloučení může odvolat k oddílové schůzi.


4. SCHŮZE

Oddílová schůze je nejvyšší orgán oddílu. Rozhoduje o zásadních a dlouhodobých otázkách činnosti oddílu, ale může si vyhradit právo rozhodovat v jakékoli oddílové záležitosti. Volí a odvolává předsedu, členy vedení a radu starších. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Schůzi svolává předseda pravidelně 1x ročně, mimořádnou schůzi může svolat předseda, rada starších, nebo členové (pro svolání mimořádné schůze musí být alespoň 1/4 členů). Každá schůze musí být svolána v období školního roku a musí být oznámena na tréninku minimálně jeden měsíc předem.


5. VEDENÍ

PŘEDSEDA
Je volen na oddílové schůzi 1x za dva roky. Celkově řídí činnost oddílu, zastupuje oddíl navenek, vydává doporučení na zápočet, vydává horolezecké průkazy.

MÍSTOPŘEDSEDA
Zastupuje předsedu v nepřítomnosti, případně do nejbližší schůze. Funkci místopředsedy vykonává jeden z členů vedení.

METODIK
Řídí výcvik nováčků a zodpovídá za něj, sestavuje instruktorský tým, doporučuje nováčky na vydání horolezeckého průkazu. Stará se i o vzdělávání pokročilých lezců, doporučuje je na kursy ČHS.

POKLADNÍK
Vede oddílovou pokladnu, vybírá členské příspěvky, přijímá přihlášky a sestavuje seznam členů. Vydává známky do horolezeckých průkazů. Odvádí poplatky na ČHS a KTV. Ve spolupráci se skladníkem a knihovníkem nakupuje vybavení a literaturu. Na oddílové schůzi podává zprávu o stavu oddílové pokladny, příjmech a výdajích.

SKLADNÍK
Půjčuje horolezecké vybavení, kontroluje ho, ve spolupráci s pokladníkem nakupuje nové, určuje výpůjční řád, vybírá půjčovné. Na oddílové schůzi podává zprávu o stavu oddílové půjčovny.

KNIHOVNÍK
Půjčuje horolezeckou literaturu, ve spolupráci s pokladníkem nakupuje novou, určuje výpůjční řád. Zajišťuje vydáváni oddílové ročenky a provoz internetové stránky oddílu. Na oddílové schůzi podává zprávu o stavu oddílové knihovny.

RADA STARŠÍCH
Rada starších se podílí na vedení oddílu, řeší spory, rozhoduje o otázkách činnosti oddílu, které mají působnost nejdéle po dobu jednoho roku (zejména o: náboru nováčků, výši členského příspěvku, nákupu horolezeckého vybavení a literatury, výpůjčním řádu, organizaci tréninků a oddílových akcí). Rada starších má minimálně 5, maximálně 10 členů. Rada starších se volí na oddílové schůzi. Členy rady starších jsou také předseda, metodik, pokladník, skladník a knihovník. Rada starších rozhoduje nadpoloviční většinou, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Schůzi rady starších může svolat kterýkoli z jejích členů.

INSTRUKTORSKÝ TÝM
Plánuje a provádí výcvik nováčků.


6. HOROLEZECKÝ PRŮKAZ

Horolezecký průkaz vydává předseda po konzultaci s metodikem. Horolezecký průkaz je členovi vydán po absolvování nováčkovského kursu. Nováček, který přichází do oddílu již s úplnými, nebo částečnými znalostmi horolezectví si může s metodikem dohodnout individuální program kursu.


7. ZÁPOČET Z TV

Doporučení pro KTV na zápočet vydává předseda, v případě nováčků po konzultaci s metodikem. Členové, kteří mají horolezecký průkaz, jsou na zápočet doporučeni automaticky, členové, kteří horolezecký průkaz nemají, jsou doporučeni po splnění povinností nováčkovského kursu.

Článek vložil:     Kuba - 28.2.2003

Poslední úprava:    Gobo - 14.10.2005   10:56

Ostatní články z této rubriky:

Setkání ČHS s oddíly - komorní varianta

[08.06.2023]

Valná hromada ČHS 2023

[26.03.2023]

Nová identita ČHS

[13.03.2023]

Instruktorské oddílové sezení

[12.01.2023]

Nové logo

[13.12.2022]

Valná hromada (členská schůze) 2022

[02.12.2022]

Horoškola se vylepšuje

[18.11.2022]

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI HO HUMANITA

[27.09.2022]

Valná hromada: přijďte probrat, co nás baví a co nás pálí!

[27.09.2022]

Akce horoškoly

[20.09.2022]

Rada starších 2022 a organizátorů akcí

[15.09.2022]

Nové průvodce v oddílové knihovně

[23.02.2022]

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Peníze a HO Humanita

[14.10.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty