Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Gobo

Aneb pochvaly i včasná varování

Nejprve k nováčkům starším:
Hned úvodem jedna povzbudivá zpráva, prvním 3 nováčkům se podařilo dokončit kurz, v jeho současné náročné podobě. Nice, Juditě a Milanovi tímto gratulujeme, jste prostě dobří!
A teď jedna nepovzbudivá zpráva: jsou to jen 3 z 21ti přijatých. Kam se ztratil ten zbytek? Klasik by řekl neztratili se, děti, umřeli!. Metodik ale může s radostí konstatovat, že neumřeli. Třem nováčkům jsme kurz prodloužili o 1 rok. Aktivita sice byla, ale povinnosti se splnit nepodařilo. Perspektivu splnit požadavky příští rok mají, takže Verčo, Katko, Radku snažte se! Zvlášť Katka, která za Verčou a Radkem přeci jen zaostává.
Se dvěma nováčky jsme se museli rozloučit. Za 2 roky toho stihli tak málo, že u nich nebyl ani předpoklad, že by se jim příští rok podařilo kurz dokončit. Všichni ostatní odešli po roce sami!

A teď k nováčkům letošním:
I letos, stejně jako v loni můžeme (a taky chceme, je to smyslem tohohle článku) nováčky rozdělit do tří skupin.
Skupina 1: To jsou ti co dělají radost instruktorům a všem aktivně lezoucím členům. Jsou aktivní, jezdí na lezecké akce, splnili letos co se dalo, lezecky jdou nahoru a jestli jim to vydrží stanou se příští rok plnohodnotnými členy a spolulezci. A kdo, že jsou ti nejlepší: Petra a taky Martinové Hájek a Zahradník. Mimo nich do této skupiny patří také (především) Filip, pro kterého by mohla vzniknout i nová skupina 1+. Její členové kromě toho, že splňují kritéria skupiny 1, mají ještě jedno plus, jsou ochotni pro oddíl také něco udělat. Filipe díky.
Jen tak dál skupino 1!
Skupina 2: Občas se někde objeví, u některých si dokonce pamatuji jak se jmenují. Na skupinu 1 nemají ani zdaleka. Podařilo se jim splnit několik povinností, byli párkrát na lezení. Na to aby mohli letos do hor to však nestačilo. Nejlépe z této skupinky si vedla Lucka Horáková (Hrbice), blíží se skupině 1, ale hory letos vynechala. Hanka Foltýnová, Jirka Humpolíček, Honza Koura, Zdeněk Nahodil, Veronika Kutinová, Marin Marek mají většinu kurzu stále před sebou, budou mít co dělat jestli ho chtějí dokončit! Nebo spíše dosáhli jeho prodloužení, je totiž třeba si uvědomit, že ve dvouleté lhůtě stihnou jen letní hory.
Skupina 3: No po těch není vidu ani slechu. Nelze proto o nich napsat nic. Radost z nich má jen pokladník, neboť zaplatili a nic za to nechtějí. Jejich jména taky ani nevypisuji. Jednak je téměř nikdo nezná a taky je nepravděpodobné, že by četli tento článek. A pokud přeci jen čtou, pak by si měli uvědomit, že za rok nestihli kurz ani ti nejlepší a ještě jednou si přečíst poslední věty předešlého odstavce.

Vytvořeno: Gobo 18.10.2004 08:39