Půjčovna horolezecké výzbroje

Rubrika: Metodika
Autor: Suzi

Pozor! Toto není veřejná půjčovna. Slouží pouze členům horolezeckého oddílu Humanita a jejich spolulezcům. Půjčovnu má na starosti Radim děrolezec Brom.

Aktuální množství a stav výzbroje v půjčovně

Desatero půjčování:

1. Půjčování a vracení výzbroje probíhá ve čtvrtek mezi 19 a 20h na adrese Radhošťská 18, Praha 3 Žižkov (mezi Olšankou a Florou).

2. V půjčovně nejsem přítomen automaticky. Pokud si chcete něco půjčit nebo vrátit, min. 1 den předem tedy pište nebo volejte.

3. Pokud vám nevyhovuje čas nebo místo, jsem ochotný se domluvit individuálně jinak, bude-li vzájemná dohoda možná.

4. Půjčovna slouží nováčkům, řádným členům, formálním členům, přátelům oddílu i lidem mimo oddíl. Formální členové, přátelé a nečlenové platí dvojnásobný poplatek za půjčení. Nečlen oddílu si může výzbroj zapůjčit jedině prostřednictvím člena, přičemž za vypůjčený materiál ručí člen.

5. Výzbroj si lze na určitý termín rezervovat, praktický smysl to však má jedině v případě hromadných akcí (nováčkovská lezení, Tatry...). Pak platí následující přednost: oddílová akce má přednost před akcí individuální; nováček má přednost před řádným členem, ten před členem formálním a ten pak před přítelem a nečlenem. V praxi to vypadá tak, že zájemce rovnám do pořadníku podle klíče - nováček, řádný člen, formální člen, přítel, cizí; preferované kategorie tedy můžou ve frontě i předbíhat; tři týdny před odjezdem však předbíhání končí a další zájemci se už řadí podle toho, kdo se dřív ozval.

6. Materiál se používá pro: - lezení - nácvik chytání pádů (pouze materiál k tomu účelu vyčleněný) - nácvik slaňování, prusíkování, transportu zraněného, lanových traverzů apod. V takovém případě je nutno tuto skutečnost oznámit před půjčením, aby byl půjčen starší materiál a zbytečně se neopotřebovával materiál zánovní.

7. Je zakázáno: - používat materiál na jiné aktivity než lezení (výškové práce, jeskyňaření - mimo jümaru, tahání auta, uvázání lodí, kácení stromů, stěhování nábytku apod.) - používat materiál pro jakékoli komerční aktivity (komerční horoškoly, vybavení klientů cestovní kanceláře apod.) - používat materiál nedbale a bez ohledu na jeho případné poškození (např. vedení lana přes ostrou hranu při lezení na rybu) - zadržovat vypůjčený materiál u sebe a používat jako vlastní (neprodleně po skončení akce, na kterou jste si materiál půjčili, jej vraťte!!!)

8. Za každý kus (pár) půjčené výzbroje se platí malý poplatek, který se účtuje za každý započatý týden vypůjčení. Toto neplatí, jedná-li se o výlučně metodickou akci a materiál je vypůjčován výhradně pro potřeby nácviku (pípákování, chytání pádů, apod.).

9. Každé, byť minimální, poškození výzbroje je nutno z bezpečnostních důvodů při vracení do půjčovny hlásit! V případě znehodnocení nebo ztráty půjčené výzbroje musí člen, který měl materiál vypůjčený (pokud zničení nebo ztrátu zavinil), zaplatit poměrnou část ceny vybavení (viz ceník), nebo po domluvě ztracený kus nahradit kusem obdobným. Za nezaviněnou ztrátu se považuje například ponechání zaseklého lana při slaňování v horách za bouřky, zanechání materiálu ve stěně v případě záchranné akce, za zaviněné se považuje například zapomenutí materiálu ve vlaku.

10. Výzbroj se přijímá zpět do půjčovny jedině čistá a suchá.

Poruší-li někdo výše uvedená pravidla, vystavuje se nebezpečí, že už nedostane nikdy nic půjčeno.

Vytvořeno: Suzi 31.10.2005 11:59
Upraveno:Dano 19.12.2023 21:46další...