Horolezecký kurs HO Humanita

Rubrika: Metodika
Autor: Pionýr

Je libo pár technických detailů?
1. Je libo pár technických detailů?

POPOBA KURZU PŘED ZMĚNAMI V ROCE 2011 pro porovnání

Detailní náplň kursu, tak jak platí pro školní rok 2004/5 (lze předpokládat, že změny v dalších letech nebudou zásadní):

Teorie - musí být splněna před odjezdem do letních hor
Základní lanové techniky
Výzbroj a bezpečnost
Ochrana přírody
První pomoc
Hory a počasí
Test z teorie
Chytání pádů

Zimní podmínky - musí být splněny před odjezdem do zimních hor
Nácvik pohybu po sněhu a ledu
Zimní táboření nebo bivakování

Skalní cesty
- musí být splněny před odjezdem do letních hor
- musí být splněny v daném pořadí

Alespoň 15 cest obtížnosti 2,3 a 4 s horním jištěním. (Ne více než dvě cesty obtížnosti 2, ne méně než pět cest obtížnosti 4.) Z toho alespoň dva komíny, dvě spáry, dvě plotny a dva kouty.
Alespoň 20 cest obtížnosti 2 a 3 na prvním. (Ne více než pět cest obtížnosti 2.) Z toho alespoň dva komíny, dvě spáry, dvě plotny a dva kouty.
Alespoň 5 cest obtížnosti 4 na prvním.
Alespoň 4 cesty obtížnosti 5 a vyšší s horním jištěním.
Alespoň 5 cest na pískovci. Z toho jedna na prvním.

Horské cesty
- musí být splněny v daném pořadí
- tyto cesty je možno lézt až po přelezení všech ostatních skalních výstupů

Alespoň 2 vícedélkové cesty na skalách se střídavým vedením.
Alespoň 5 cest v horách v letních podmínkách na 5 různých vrcholů se střídavým vedením, z toho alespoň 1 samostatně lezená.
Alespoň 2 cesty v horách v zimě nebo v ledovcových horách v létě (túry po sněhu či ledu).


To nejdůležitější v pěti bodech:

* Kurs je určen novým členům horolezeckého oddílu Humanita. Díváme se na něj tedy jako na službu těm, kteří mají zájem do oddílu dlouhodobě chodit, nikoli jako na horoškolu, kterou zájemce absolvuje a tím s Humanitou končí. Slouží nám hned třemi způsoby - jako organizovaná forma vzdělávání nových členů, kteří se chtějí v horolezectví něčemu přiučit, jako kritérium výběru nových členů oddílu (kdo není do dvou let schopen splnit ani to, co je po něm v kursu požadováno, ten to, podle našeho názoru, nemyslí s horolezectvím ani s členstvím v oddíle vážně) a nakonec jako záruka pro stávající členy oddílu, když se s novým členem navážou na jedno lano, že je spolulezec z neznalosti neohrozí.

* Kurs začíná okamžitě po vstupu nového člena do oddílu - po říjnovém náboru nebo po mimořádném přijetí nového člena.

* Každý nováček dostane žákovskou knížku, ve které jsou uvedeny všechny povinnosti kursu i s pořadím, v jakém je nutno je splnit. Tempo, jakým z předepsaných povinností nováček ukrajuje, závisí jen a jen na něm.

* Kurs musí být dokončen nejpozději do dvou let od vstupu do oddílu. Po splnění všech předepsaných povinností je nováčkovi předán členský průkaz Českého horolezeckého svazu.

* Veškeré výjimky z průběhu kursu je nutno předem konzultovat s metodikem. Takovými výjimkami může být prodloužení kursu na dobu delší než dva roky (zpravidla se to připouští, pokud byl nováček aktivní a chybí mu jedna nebo několik málo povinností, či uvede-li rozumný důvod, proč nemohl tu kterou povinnost splnit), prominutí nějaké povinnosti (např. studenta medicíny není třeba nutit k účasti na přednášce o první pomoci, nováčka v oddíle, který však už dlouho leze, není třeba nutit, aby začínal od úplných základů ap.). K jakýmkoli výmluvám, uvedeným až po tom, co se přijde na to, že nebyla nějaká povinnost splněna, se nepřihlíží, jakkoli by zněly pravděpodobně.


A teď trochu podrobněji:

* Zaměření kursu souvisí s celkovým zaměřením našeho oddílu. Tedy s lezením převážně rekreačním s nějakou tou výkonnostní ambicí, s co možná nejširším záběrem horolezeckých disciplín. Důraz je kladen na univerzální lezecké a horolezecké znalosti, použitelné od umělých stěn či boulderovacích balvanů až po zaledněné hory. Cílem kursu není vychovat vytrénovaného sportovního lezce, ale poskytnout nováčkovi základní bezpečnostní vědomosti a návyky, připravit ho na to, aby si věděl rady i v neznámém či nezajištěném terénu, aby ho nezaskočila nepřízeň počasí, aby si dovedl poradit v případě zranění spolulezce atd. Pro splnění těchto cílů jsou do kursu mimo jiné zařazeny i takové povinnosti, jako nácvik zachycení pádu spolulezce, zimní bivakování, lezení cest na více lanových délek, lezení v horách jak v létě, tak v zimě. Školení nováčků také zhusta probíhá na skalách osazených minimem fixního jištění a v orientačně náročnějších lokalitách.

* Jádro kursu tvoří povinnost přelézt velké množství lehkých cest jak na druhém, tak na prvním. Postupuje se od nejlehčího k nejtěžšímu. Velké množství cest, postupování od nejlehčích stupňů obtížnosti jen zvolna výše a lezení v různých oblastech na různých druzích skal zajištují sbírání potřebných zkušeností. Vykonané výstupy se uznávají pouze v případě, že je nováček uskutečnil s instruktorem nebo jiným zkušenějším členem oddílu, protože jen tak bude zajištěno, že od svého spolulezce pochytí ty správné bezpečnostní návyky.

* Kurs vedou instruktoři vyškolení horolezeckým svazem a další zkušenější lezci Humanity. Vše řídí metodik oddílu. Podrobnosti kursu se plánují zpravidla každé září na schůzce rady starších a instruktorů.

* Po nováčcích se chce splnění povinností, předepsaných v žákovské knížce. Aby jim to bylo usnadněno, je zpravidla jednou za měsíc vypsána nováčkovská akce na vhodných skalách, za rok se pořádá několik teoretických přednášek, nácvik zachycení pádu, alespoň dvě výpravy do hor, případně jiné akce. Na těchto podnicích, vyhlášených speciálně jako akce horolezeckého kursu, mají nováčci zajištěno, že se jim bude někdo z instruktorů věnovat. Kde je možné se o těchto akcích dozvědět? Už dlouho dopředu jsou vypsány v sekci Kalendář této webové stránky, podrobnosti o každé akci jsou postupem času doplňovány a zpřesňovány, poslední novinky jsou zpravidla vyhlašovány na tréninku a v neposlední řadě má každá akce svého vedoucího, od kterého lze čerpat informace přímo z první ruky.

* Zvlášť upozorňuji na akce, které vyžadují větší přípravy a konají se zpravidla jen jednou ročně - je třeba, aby si svojí účast na nich každý nováček pohlídal, protože propásne-li takovou příležitost, splnit danou povinnost se mu může podařit až napřesrok. (O čem je řeč? Zejména o chytání pádů a o horách.)

* Věc s nováčkovskými akcemi má však malý háček - kurs je záměrně sestaven tak, aby všechny povinnosti nebylo možné stihnout jen na oficiálně vyhlášených akcích. Dalších podniků je nepřeberně, v sezóně lze vybírat i z několika víkendových akcí pořádaných v jednom termínu, po odpolednách lze být na pražských skalách téměř každý den, co chvíli podniká někdo výlet do Tater nebo do Alp na prodloužený víkend nebo na celý týden. Dozvědět se o akcích je možné stejným způsobem jako v případě akcí nováčkovských - v Kalendáři, na tréninku, v hospodě, dotazem na Diskusi. A proto: Nováčci, nečekejte, až pro vás někdo něco připraví. Účastněte se každé pro vás vhodné akce, jinak se lézt nenaučíte, nehledě na to, že se vám určitě nepodaří do dvou let přelézt všechny předepsané cesty. Ano, je dobré se před tím, než se někam vypravíte, zeptat vedoucího akce, jestli je pro vás ta která výprava vhodná (jestli toho náhodou nebudou mít i zkušení borci nad hlavu), zajistit si výzbroj a domluvit si spolulezce. Z člověka, který někam přijede a řekne: Tady mě máte, něco se mnou dělejte; nikdo pochopitelně mít radost nebude. Ale tomu lze snadno předejít.

* Stejně tak kurs nemůže obsáhnout všechny horolezecké znalosti a dovednosti, vejdou se do něj jen ty nejzákladnější. Proto musí každý nováček pamatovat také na vlastní vyhledávání informací či procvičování méně obvyklých technik. Radou nebo pomocí mu bude jistě rád nápomocen každý instruktor či zkušenější lezec.

* Pro ty, co už mají před příchodem do oddílu něco nalezeno, jistě nebude problém zajít za metodikem, poradit se s ním a dohodnout se na objemu povinností, které po nich budou požadovány.

* Při vstupu do oddílu platí nováček vyšší příspěvek. O jeho výši a účelu se lze dočíst jinde, zde jen velmi zjednodušeně: Příspěvek slouží svojí největší částí k financování vzdělávání a pravidelného doškolování instruktorů, jeho zbytek je pak věnován na půjčovnu horolezeckého vybavení, na příspěvek instruktorům na cesty s nováčky do hor, na různé tištěné materiály, pronájem pomůcek ap. Veškerou práci odvádějí instruktoři zdarma a ve svém volném čase.

* Nejpozději po dvou letech od vstupu do oddílu předloží nováček metodikovi žákovskou knížku se splněnými povinnostmi. Tím je jeho kurs u konce. Pokud mu několik málo povinností chybí, může se s metodikem domluvit na prodloužení termínu. V případě, že mu povinností chybí hodně a nebo se vůbec s předložením knížky neobtěžuje, v oddíle končí.

* Každý nováček je členem ČHS od zaplacení oddílového příspěvku (v případě říjnového náboru od začátku nového kalendářního roku.


Horolezecký kurs HO Humanita si můžete porovnat s:
Doporučené osnovy pro vedení začínajících horolezců instruktory ČHS http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&type=60&article=77

Odkazy na související články a webové stránky jsou v sekci O oddílu.


Ilustrační obrázek pochází z propagačního materiálu Cambook firmy Wild Country.

Vytvořeno: Pionýr 19.10.2004 11:08
Upraveno:Feu 7.10.2011 13:29další...