Objevitelské zážitky na Skalách u Pakosty

Rubrika: Reportáže z akcí
Autor: Syk

Skály u Pakosty jsou malebné
1. Skály u Pakosty jsou malebné
2. ...ale cesta nesnadná
3. Tady by to mělo být...?!
4. Cesta Hlavolam je příjemně vysluněná
5. Honza stoupá a sprostě nadává
6. Dbáme na bezpečnost diváků
7. Máme hezké výhledy
8. A zdoláváme ještě Ohlodanou na Kost
9. Vylezeno, posekáno.
Vltavská žula je v podvědomí většiny lezců spojena asi především s populárním a často navštěvovaným Rovištěm. Jak jsme se o víkendu přesvědčili, svahy nad přehradou Kamýk skrývají i jiná zajímavá a lezecky vděčná místa. Takovým je třeba nevelká, ale velmi malebná skupina Skály u Pakosty.

Jelikož jsme s Widyí pobývali o víkendu na haciendě Honzy Strnada, která je šikovně situována nedaleko přehrady Kamýk, Honza měl mapu, průvodce a sportovní nadšení a jelikož se v sobotu po poledni navíc udělalo i hezky, padlo rozhodnutí osedlat dravé Subaru a podívat se na nějakou tu méně známou skalku nad Vltavou. Skály u Pakosty se mi líbily již podle nákresu v průvodčíkovi od Františka Mezery, který je zřejmě obstojný lezec, ale trochu horší navigátor, takže dohledat zmíněnou oblast nebylo až tak snadné a žádalo si zapojení fantazie, intuice i 4x4 (drobnou korekci popisu přístupu přikládám níže). Po nějakém tom bloudění jsme se tedy dostali na Pakostu, malebný ostroh nad Vltavou s impozantními výhledy na vodu a divokou scenérii jejích příkrých břehů. Těsně vedle 20-ti metrové kolmé údolní stěny Pakosty se tyčí elegantní štíhlý pilíř zvaný Kost a lesk boráků dále vlevo dává tušit další menší, ale zajímavé stěnky. Čas se rychle krátí, takže si jen tak rekreačně s Honzou a jeho bráchou Martinem přelézáme TR cestu Hlavolam 5 na Pakostu a trochu dunivou, ale příjemně procházkovou Ohlodanou 4 na Kost.
Za soumraku a za zvuků zpěvu indiánů, kteří rozbili svá tee-pee na protějším břehu, odcházíme s velmi příjemnými zážitky.
Skály u Pakosty nabízejí pěkné kolmé žulové lezení ve zhruba 30-ti cestách obtížnosti 4-8 (nejčastěji 6+) v délkách od 5-20m. Šutr není tak pevný a kompaktní jako na Rovišti, ale zase tu nikoho moc nepotkáte a okolí je fakt pěkné. Jen to najít.

Přístup: Do obce Zduchovice nedaleko Kamýka nad Vltavou, tam odbočit směrem k chatové osadě Žebrákov (domorodci napoví), jedeme z kopce, po cca 1,5km mineme odbočku doprava se zákazem vjezdu a nedaleko za ní odbočíme doprava na polní cestu. Po polní cestě jedeme asi půl kilometru k lesu, kde se cesta začne podél lesa stáčet vpravo. Před tím, než začne zprudka klesat, zaparkujeme auto na paloučku vlevo od cesty. Klesající cestu opustíme a po její levé straně pokračujeme od paloučku dále po pěšině do lesa. Zhruba po 250m se pěšina větví a my se držíme více vpravo a lehce klesáme podél zarostlého srázu k prvním skalám a níže až k ostrohu Pakosta.

Plánek oblasti zdezde

Vytvořeno: Syk 1.11.2004 12:34