Zápis ze schůze 5.3.2003

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Lukas B

Pravidelná roční schůze HO Humanita

HO Humanita, schůze, ZŠ Londýnská, 5.3.2003, 18:30-20:30
Přítomno: 18 řádných, 2 formální členové
Zapsal: Lukas B, zápis připomínkovali KT, Pionýr, Gobo

1. info
HO Humanita má celkem 87 členů z toho 18 formálních, přijali jsme 18 nováčků. Máme 12 instruktorů, z toho cca 8 aktivních. Hrb (Honza Hrbáček) má zájem nechat se školit až začne metodická komise s další várkou.
Systém horoškoly, kdy jsou nepovinné akce a povinné splnění podmínek do žákovské knížky bude zachován. V náplni jsou letní a zimní hory, jsou na to dva roky.
Půjčovna funguje, v roce 2003 není nutné nic dokupovat. Systém poplatků zůstává, poplatky vybrané Lukášem Bludským od převzetí půjčovny do 5.3.2003 předány Beránkovi.
Knihovna funguje, bude dokoupen průvodce Bořeň, Svatošky atd (zmizel někde v Bardejově). Bude dokoupen průvodce na oblast Mont Blanku, takový, aby byl použitelný pro nás (tj klasické sněhové výstupy, skialp trasy, lezení od trojek do šestek, žádný extrémy)

2. členové
formální členství bude zachováno za stávajících podmínek. Formální členové na schůzi nehlasují, nemají nárok chodit do tělocvičny a do sauny, knihy a materiál si mohou půjčovat, ale řádní členové mají přednost, formální členové platí za materiál stejně jako nečlenové.
Přijímání nováčků: bude zachován stávající systém. (tj jen studenti, celkem 20 lidí, 10 se vylosuje z lidí s doporučením, 10 ze zbylých lidí s doporučením a lidí bez doporučení). Pozn.: Počet přijímaných nováčků může upravit rada starších na základě změny podmínek, např. méně aktivních instruktorů apod.
Oddílová schůze rozhoduje většinou přítomných členů o přijetí lidí, kteří lezou, průkaz mají od jiného oddílu nebo mají všechny znalosti a dovednosti požadované po vyškolených nováčcích. V případě drobného nedostatku bude přijetí podmíněno doplněním, podmínky a termín určí rada starších. Takto přijatí členové nejsou započítáváni do počtu přijímaných nováčků.
Bylo rozhodnuto o přijetí Honzy Říhy.

3. prachy
cena nováčkovského kurzu bude zvýšena na cenu reálnou, tj. zahrnující příspěvky instruktorům na kursy ČHS, příspěvky instruktorům na cestu do Tater, zvýšené opotřebení materiálu při nováčkovských akcích, půjčovné za pádostroj, množení učebních textů apod. tak, aby na nováčky nedoplácel celý oddíl. Cena se bude pohybovat okolo 2500,- kč.
Pro členy přijaté hlasováním jako nenováčky je stanoven vstupní poplatek 500,- kč, je to podíl na majetku oddílu (materiál, knihy apod.)
Výše příspěvků bude stanovena radou starších na základě vyhodnocení toho, kolik nám chybí nebo přebývá, kolik jsme zaplatili za tělocvičnu, saunu apod.. sauna a tělocvična zůstanou hrazeny oddílem bez nějakých příplatků od navštěvujících. Sauna a posilovna bude časově zkrácena od listopadu do dubna.


4. valná hromada čhs
půjde tam Kuba Turek, bude hlasovat podle svého svědomí, dostal následující instrukce:
- Zdeňka Teplého nebrat
- Stuchlíka volit do metodické komise pouze v případě, že bude jediný kandidát proti Teplému (střet zájmů hudysport x čhs)
- Obecně volit ve smyslu směřování HO Humanita, tj. proti podpoře závodníků a expedičníků, pro širokou obec rekreačních horolezců (údržba skal, podpora školení instruktorů apod)

5. volby
bylo zvoleno následující vedení oddílu HO Humanita:
předseda, metodik Pionýr (Jan Hásek)
Místopředseda Gobo (Robert Halama)
Knihovník Kuba Turek
Skladník Lukáš Bludský
Pokladník Beránek (Michal Brezík)
Členové rady starších:
- Kubas (Jakub Kašpar)
- Bob (Pavel Jaroš)
- Klára Vaňková
- Bidlo (Petr Daniš)
- * někdo z nováčků, zvolí si nováčci, jeho jméno oznámí Nika (Monika Jansová) do 14 dnů. 25.3. oznámeno, je to ona samotná!
pozn.: rada starších rozhoduje většinou přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, má-li někdo více funkcí, má jenom jeden hlas.

Vytvořeno: Lukas B 10.3.2003 10:04