Opožděný zápis ze schůze

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

1.3. proběhla výroční oddílová schůze. Protože zapisovatel Lukas stále spí, předkládám pro potřeby členstva alespoň tento maximálně stručný zápis.

Tradičně byly podány informace o:
- nováčkovském kursu (Gobo)
- knihovně (Kuba)
- půjčovně (Lukas, Bidlo)
- pokladně (Berous, Bidlo)

První tři body byly vcelku nepřekvapivé. A co se pokladny týče, byl podán celkový přehled pohybu financí v oddíle - z kterého příspěvku se kolik peněz na co použije atd. To nejdůležitější je zde:

Rozpočet oddílu na školní rok 2004/2005:
Běžné a léty zaběhané výdaje na tělocvičnu, posilovnu, saunu, příspěvky ČHS a VSK, náklady na nováčkovský kurs.
Jako novinka byly rozepsány další výdaje na: 2.000 - knihovna, 1.000 - sportovní potřeby, 6.000 - oddílové akce (Humáč Boulder Cup, Fotovýstava atd.), 1.000 - rezerva

Zvlášť bych zdůraznil těch 6.000 na akce - organizátor jakékoli oddílové akce by měl vědět, že tu ty peníze jsou připravené a je na něm, aby si o ně řekl!

Byly přijaty dvě nové členky - Bára Šimanovská a Daniela Mrázová

Proběhla diskuse o fotovýstavě a výrobě oddílových triček, výsledky obou snah si budeme moci prohlédnout v nejbližší době.

A nakonec - byla zvolena Rada starších. Jejími členy jsou:
Bidlo, Gobo, Beránek,Lukas, Kuba, ...a dál si to nepamatuju, prosím Lukase, aby ze svého papíru doplnil alespoň to.

Vytvořeno: Pionýr 2.5.2005 11:09
Upraveno:Pionýr 2.5.2005 11:19