Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Nika

Přítomní:
Beránek, Bidlo, Klára, Kuba T., Kubas, Nika, Pionýr, Píťa, Radek, později i Beruš

1. Peníze
- Oddíl má relativně hodně peněz, pokud se nezvýší výdaje, bude na místě snížit příspěvky. Definitivně o tom rozhodne rada starších na své zářijové schůzce. Zatím to vypadá na snížení z 550 korun na 500.
- Uvažuje se o snížení vstupního poplatku nováčků z 2000 korun na 1350-1500. To by se však rozpočtu nemělo nijak dotknout, viz bod 2.
- Příspěvek formálních členů (100+cena průkazky ČHS, pokud jí chce) a vstupní poplatek mimořádně přijatých členů (500) by zůstaly ve stejné výši.
- Beránek založí účet na oddílové peníze, aby je nemusel přechovávat doma ve slamníku.

2. Půjčovna
- Uvažuje se o novém způsobu financování půjčovny. V současnosti se peníze na materiál berou ze vstupních poplatků nováčků (650 korun na hlavu = 13.000 celkem za rok) a z půjčovného (asi 3.000 za rok). Jinou možností by bylo vstupní poplatek o těch 650 korun snížit (nebo jen o 600 či 500) a zvýšit půjčovné tak, aby si materiál na sebe vydělal.
- Pionýr do schůze zpracuje výše uvedený návrh tak, aby o něm bylo možné hlasovat. (Tj. spočítá, jaké by se muselo vybírat půjčovné, co by při kterém způsobu financování v půjčovně mohlo být, stanoví další podmínky - půjčování formálním členům, ceny pro nečleny atd.)
- Byl odsouhlasen nákup dalších maček do půjčovny - cílový stav bude takový, že v půjčovně bude 8 párů vázacích maček, které jdou nastavit bez použití nářadí (aby si je nováčci na hromadných akcích mohli snadno vyměňovat). Mačky rychloupínací a starší vázací budou v půjčovně ponechány, ale když doslouží, nebudou se nahrazovat novými.

3. Kandidáti/tky na předsedu a metodika
- Hledají se kandidáti nebo kandidátky na předsedu a metodika!

4. Sponzorování
- Po zmatených dohadech okolo možného sponzorování Humanity pivovarem Klášter (které se nakonec neuskuteční), usoudila rada, že by bylo dobré na schůzi projednat alespoň rámcová pravidla pro možné další případy (nutno říci, že žádné zatím nejsou v dohledu).
- Navrhovaný postup:
a) Hlasování o tom, jestli má členstvo vůbec zájem o sponzorování. Pokud se jakékoli sponzorování zamítne, není se dále o čem bavit.
b) V případě, že možnost sponzorování bude zachována, navrhuje se zatím ten mechanismus, že o podmínkách sponzorování rozhodne rada starších - člen, který sponzorování bude dojednávat by jí měl předem seznámit s tím, že o něčem hodlá jménem oddílu jednat, s kým hodlá jednat, později pak seznámit radu s podmínkami sponzorování (co se nám nabízí a co se od nás za to očekává). Rada potom rozhodne, jestli jsou tyto podmínky pro oddíl přijatelné.

5. Pravidla pro prodlužování nováčkovského kursu
- Rada starších se shodla na tom, že:
- Nováčkům by se při vstupu do oddílu mělo zdůraznit, že pokud mají jistou nebo rozjednanou stáž nebo jinou dlouhodobou nepřítomnost, nebo vědí o jiné překážce, která jim zabrání splnit povinnosti nováčkovského kursu do dvou let, tak by neměli do oddílu vůbec vstupovat a přihlásit se třeba příští rok.
- Pokud se během kursu taková překážka objeví, měli by o ní informovat metodika předem.
- Když to udělají a bude se jednat o vážný důvod, bude jim kurs bez problémů nastaven o čas, po který budou mimo hru.
- Za vážný důvod pro prodloužení nováčkovského kursu se považují i pracovní nebo studijní stáže.
- Rozhodovat o vyloučení nováčka pro neplnění povinností kursu bude metodik až ve chvíli, kdy uplynou dva roky od vstupu nováčka do oddílu (případně dva roky + čas nastavený náhradou za dlouhodobou nepřítomnost či nemoc, úraz atd.).

6. Nábor nových členů
- Už několik let se ozývají názory, že je oddíl zbytečně uzavřený a vstoupit do Humanity je pro nestudenty a třeba i dobré lezce zbytečně komplikované, zdlouhavé a otravné svým nováčkovským kursem.
- Rada se shodla, že v každém případě (ať už budou nebo nebudou realizovány úpravy přijímacích procedur), by se měla Humanita prezentovat jako oddíl otevřený, který nové tváře vítá. V zásadě by se to mělo zařídit dvěma způsoby: Jednak informací na webu, kde by mělo být jednoduše a srozumitelně napsáno, že nové členy bereme a popsán způsob jak (a tento způsob by měl být co nejjednodušší). A jednak tím, že na dotazy lidí mimo oddíl, kteří budou projevovat zájem do oddílu vstoupit nebo s námi alespoň zpočátku nezávazně jezdit do skal budeme odpovídat vstřícně a nebudeme jim klást zbytečné překážky.
- Na schůzi se předloží k hlasování návrh, že by běžný říjnový nábor nebyl omezen pouze na vysokoškoláky. Do oddílu by se tak mohl hlásit kdokoli, komu by bylo alespoň 18 let.
- Na schůzi se též předloží návrh, že by mimořádné přijetí zkušených lezců mohla schválit i samotná rada a ne jen schůze. Tím by se mělo mimořádné přijímání nových členů výrazně zrychlit.

7. Ostatní
- Bylo by dobré zavést nějaký dokument (nejlépe stránku na webu), kam by se zapisovala všechna dlouhodobá pravidla (ale ne tak závažná, jako jsou stanovy), na kterých se rada a nebo členská schůze shodly, aby do nich bylo možno kdykoli nahlédnout (snáze než hloubáním v několik let starých zápisech ze schůzí) a nebylo nutno pravidelně se vracející problémy řešit stále dokola.
- Gobo, který dosud dělal administrátora oddílového webu, v této práci dále nechce pokračovat. Hledá se tedy ochotný a počítačově zdatný člen, který by se toho ujal. O obsah, správnost a aktuálnost informací na stránce je ochoten se starat Pionýr, ale není schopen zajistit programátorskou stránku věci.
- Oddíl má zájem o vyškolení několika dalších instruktorů - jak skalních, tak i horských. Další instruktorský kurz ČHS začne na jaře (termín pro podání přihlášky, vč. zdravotního potvrzení a doporučení oddílu je 20. 3. 2006). Podrobnější informace viz stránky ČHS:
http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&type=60&article=33

Zapsal: Pionýr

Vytvořeno: Nika 17.2.2006 09:52
Upraveno:Nika 17.2.2006 09:55další...