Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Radek J.

Do tohoto článku vkládejte své (pokud možno hlasovatelné) návrhy na schůzi HO Humanita.

Kandidáti/Kandidátky na předsedu/předsedkyni oddílu:
Kláruše
Hrb

Kandidáti/Kandidátky na metodika/metodičku oddílu:
Radek Jošek

Návrhy:

1) pořídit čtyři kyblíky (počet korigován z původních osmi - Pionýr) á 250 Kč pro nováčky na učení dvoulanové techniky

2) kromě formálních členů navrhuji zřídit další odnož členství, a to člen Humanity a nečlen Českého horolezeckého svazu. dle výsledků valné hromady ČHS budu mít případně zájem o tento druh členství. (Lukas B.)

3) Rozhodnutí o způsobu financování půjčovny (z příspěvku nováčků + malé půjčovné X půjčovné, které skutečně zaplatí obnovu materiálu).

3A) Financování půjčovny z příspěvku nováčků (650 Kč/nováček) + malé půjčovné (současný stav s drobnými úpravami)
Zdroje: méně nováčků, méně peněz na materiál
Ceny: pro nováčka, řádného člena a formálního člena jedna cena; pro cizího člověka druhá cena (vyšší)
Přednost při půjčování: nováčči mají přednost
Půjčovné: lano 1 = 30; lano 1/2 = 30; helma = 5; sedák = 20; prsák = 10; HMS = 5; osma = 5; cepín = 20; mačky = 30
Sortiment: výše uvedený + navrhované kyblíky + další matroš, který slouží nováčkům -> např. vklíněnce

3B) Financování půjčovny z půjčovného
Zdroje: oddíl poskytne peníze na nákup matroše, z půjčovného se to bude splácet; dokud nebude splaceno, nebude se kupovat nový
Ceny: stejná cena pro všechny
Přednost: žádná přednost
Půjčovné: lano 1 = 100; lano 1/2 = 250; helma = 30; sedák = 20; prsák = 10; HMS = 5; osma = 5; cepín = 50; mačky = 50
Sortiment: v zásadě libovolný

4) Stanovisko členů ke sponzorování (povolit nebo zakázat přijímání sponzorských darů; v případě povolení definovat alespoň hrubá pravidla).

5) Očekávají se návrhy členů, co podniknout s relativním přebytkem peněz, který v současnosti máme, případně souhlas členstva se snížením příspěvků a vstupního poplatku nováčků.

5A) Návrh usnesení (Martin Komárek): Z přebytku finančních prostředků HO Humanita bude rezervovaná částka .....Kč na pokrytí nákladů spojených se systematickým doškolováním zájemců z řad oddílu v oblasti záchranných akcí. O dílčím nakládání s prostředky bude rozhodovat rada starších.


Navržené částky:

8000Kč Komár

Zdůvodnění: Opakovaně se ukazuje, že znalosti vyprošťovacích technik i zásad první pomoci jsou v rámci oddílu nedostatečné. Využití finančního přebytku na systematické doškolování v této oblasti považuji za velmi vhodné


6) Problém náboru - kolik lidí brát, jakým klíčem (navrhuju zrušit podmínku, že nováček musí být studentem VŠ, stačí, když mu bude 18; vzhledem k nízkému počtu instruktorů navrhuju brát maximálně 10 nováčků)

6A) Na schůzi se též předloží návrh, že by mimořádné přijetí zkušených lezců mohla schválit i samotná rada a ne jen schůze. Tím by se mělo mimořádné přijímání nových členů výrazně zrychlit. (viz zapis RS)

6B) Navrhuji přijmout do Humanity Radima Vočku. (Radek)

7) Uložit pokladníkovi povinnost vést průhledné účetnictví - peněžní deník a z něj sestavit tabulku celkových příjmů a výdajů, kterou připravil Pionýr s Hankou a odsouhlasila Rada starších minulý rok.

8) Volba členů Rady starších, včetně zástupce (-kyně) letošních nováčků. Nováčci připravte si svého kandidáta (-ku) (Kubas)

9) Nechat pridelat oddilova tricka, prip. vyrobit nova vcetne loga(?). (Jani)


10) Změna stavov


3. ČLENSTVÍ V ODDÍLE

3.1 Členství v oddíle uchazeč nabývá:
a) přijetím přihlášky předsedou oddílu a zaplacením členského příspěvku,
b) přijetím na členské schůzi a zaplacením členského příspěvku,
c) přijetím radou starších a zaplacením členského příspěvku.

3.2 Členství v oddíle zaniká:
a) písemným prohlášením o ukončení členství,
b) vyloučením oddílovou schůzí na návrh rady starších,
c) vyloučením radou starších na návrh metodika u nováčků,
d) nezaplacením členského příspěvku na daný akademický rok.

3.3 Členství v oddíle může mít tyto formy:
a) řádný člen. Platí příspěvek na chod oddílu i poplatky spojené s členstvím v ČHS v plné výši.
b) formální člen. Platí příspěvek na chod oddílu ve snížené sazbě a poplatky spojené s členstvím v ČHS v plné výši. Formální člen může využívat výhod plynoucích z členství oddílu jen v omezené míře. Tu určuje rada starších.
c) nováček. V prvním roce platí stejnou částku jako řádný člen a navíc vstupní poplatek. V dalších letech platí stejnou částku jako řádný člen.
d) nečlen ČHS. Platí příspěvek na chod oddílu v plné výši. Poplatky spojené s členstvím v ČHS neplatí. Může využívat výhod plynoucích z členství oddílu v neomezené míře.Standardní záležitosti:

- Informace o nováčkovském kursu
- Stav pokladny
- Stav půjčovny
- Stav knihovny
- Výběr delegáta na VH ČHS a jeho úkolování
- Přijetí nových členů (budu-li nějací zájemci)
- Volby - předseda, metodik, rada starších

Kandidáti/Kandidátky do rady starších:
Lukas B.: nedostavím se, páč mám rýmičku. myslím, že blbej zedník se v radě starších může hodit ku srážení veleduchů v přílišném rozletu.

Vytvořeno: Radek J. 14.3.2006 10:34
Upraveno:komár 15.3.2006 16:05další...