Zápis ze schůze 15.3.06

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

Přítomno 24 řádných členů a nováčků, jeden uchazeč o vstup do oddílu.
Zapisovatel: Pionýr

1. Zprávy

1.1 Stav nováčkovského kursu (Gobo)

Počet nováčků:
z roku 2003/04 - 2 lidi - Honza Strnad (chybí mu letní hory), Lucka Horáková (chybí jí zimní hory)
z roku 2004/05 - 10 lidí - kurs právě v řádném termínu ukončili Píťa a Tomáš Feglar; původně bylo přijato 21 lidí, 9 jich přestalo chodit během prvního roku, 2 lidé mají členství zmražené
z roku 2005/06 - 23 lidí - konstatována nebývalá aktivita letošních nováčků

1.2 Stav pokladny (Beránek se omluvil, informace tlumočil Bidlo)

Na fakultě máme 26.000 Kč - využívá se pro placení za tělocvičnu, posilovnu a saunu (Poznámka: stojí to přibližně 21.000 ročně)
Beránek má 100.000 Kč - i při započtení předpokládaných výdajů (zejména splátky za instruktorské kursy, příspěvky instruktorům na cestu do hor, nákup materiálu a spoření na budoucí školení nových instruktorů), poměrně dost peněz zbývá

Vítají se rozumné návrhy, jak s penězi naložit. Nápady posoudí rada starších. Není však třeba peníze za každou cenu utratit, spíše se považuje za bezúčelné hromadit další přebytky.
Rada starších dostala za úkol stanovit příspěvky na příští rok tak, aby se nevybíralo zbytečně moc.

Pokladník založí do 15.4. účet na oddílové peníze. Banku vybere podle svého uvážení, k účtu bude mít přístup pokladník, předseda a místopředseda.

1.2.1 Půjčovna a peníze (Pionýr):

V letech 2004/05 a 2005/06 bylo vyčleněno na nákup materiálu celkem 26.000 Kč. Z toho bylo zatím utraceno 16.535 Kč (1.177 utratil ještě Lukáš, 4.000 stála skříň, 11.358 stálo 8 párů maček), zbývá 9.465 Kč.
Na půjčovném se od října 2005 vybralo 1.540 Kč, dražbou vyřazeného materiálu bylo získáno 1.010 Kč, celkem tedy 2.550 Kč. Z toho bylo zatím utraceno 800 Kč (100 za prsák, 700 za drobnosti - páska a fixy na značení materiálu, hadice na chrániče cepínů, popruhy a přezky na mačky a poutka cepínů...), zbývá 1.750 Kč.

1.2.2 Knihovna a peníze (Kuba T.):

Utraceno přibližně 2.000 Kč za tři průvodce - jeden nový a dva jako náhrada za ztracené.

1.2 Stav půjčovny (Pionýr)

Půjčovna umístěná ve skříni v nářaďovně se zatím osvědčila, uvidíme, jak to bude fungovat o prázdninách.

Byly vyřazeny nejstarší mačky a helmy.

Stav materiálu určeného pro nováčky:
Veškerý požadovaný sortiment máme, v některých případech v menším počtu kusů, než je stanoveno, do začátku nového nováčkovského kursu bude však doplněn.
Nově byly dokoupeny vázací mačky - 8 párů
Je třeba dokoupit 2 sedáky, 2 prsáky, 2 HMS, 3-8 helem, 2 kyblíky, 2 reversa a pravděpodobně nějaká poloviční lana (Pionýr prosí o tipy na výhodné nákupy výše uvedeného materiálu).

Bylo rozhodnuto o pořízení 2 kyblíků a 2 revers a jejich zařazení mezi materiál určený nováčkům.

Byl schválen následující způsob financování půjčovny:
Poplatek 650 Kč, zahrnutý v nováčkovském příspěvku, zůstal zachován, stejně tak nízké ceny půjčovného, vybíraného za materiál ze základního sortimentu půjčovny.

Bylo schváleno, že je možné dokupovat materiál nadstandardní, avšak ceny půjčovného musí být stanoveny tak, aby si takovýto materiál na sebe vydělal. Nové nákupy navrhuje skladník a konzultuje je s radou starších. (Poznámka skladníka: bude se dokupovat pouze materiál, který se dá v kolektivním vlastnictví rozumným způsobem spravovat a kterým může být uspokojena většina poptávky - tedy nikoli např. choulostivé friendy nebo pípáky či chronicky nedostatkový pár zbraní do ledu. V současné době připadá v úvahu nákup několika lehkých kladivocepínů, několika lopat a sond.)

2. Volby

Předseda: kandidáti - Hrb, Kláruše; vyhrál Hrb
Místopředseda: kandidáti - Radek, Kláruše; vyhrála Kláruše
Metodik: kandidát - Radek; schválen
Pokladník: kandidáti - Beránek, Kláruše; vyhrála Kláruše
Skladník: kandidát - Pionýr; schválen
Knihovník: kandidát - Kuba T.; schválen

Zástupce nováčků: kandidátka - Jani (Jana Čacká); schválena

Ostatní členové rady starších: Nika, Bidlo, Gobo, Lukáš

3. Delegát na VH ČHS

Za Humanitu půjde na VH Hrb.
Dostal za úkol být proti zvýšení příspěvků o 100 Kč, z důvodu nejasného přerozdělení příspěvků členů a podezření na přílišné čerpání peněz z tohoto zdroje na závodní aktivity.

4. Přijetí nového člena

Do oddílu byl přijat Radim Vočka.

5. Úpravy členství a příjímání nových členů

Byla schválena možnost být členem Humanity a zároveň nebýt členem ČHS. Podmínkou však je členství v jiné organizaci, patřící do UIAA.

Mimořádný nábor nového člena, který dosud mohla schválit pouze oddílová schůze, bude moci schvalovat i rada starších.

NEBYL schválen návrh dát formálním členům hlasovací právo, ani návrh zrušit možnost formálního členství úplně. Bylo konstatováno, že ani jedno není zcela vyloučeno, ale vyžaduje to delší diskusi.

NEBYL schválen návrh na zrušení podmínky, že nováček, vstupující do oddílu, musí být studentem VŠ. Podmínka, byť umělá, nicméně užitečná (snižuje množství zájemců o vstup do oddílu) tedy nadále platí.

Stanovení maximálního počtu přijímaných nováčků bylo ponecháno na rozhodnutí rady starších.

6. Sponzorování

Bylo schváleno, že členové dopředu neodmítají možnost získávat pro oddíl sponzorské dary. O způsobu vyjednávání o sponzorování a o konkrétních podmínkách sponzorského vztahu rozhoduje rada starších. Vyjednávání o sponzorském daru může s vědomím rady starších vést kterýkoli člen oddílu.

7. Procvičování první pomoci a záchranných technik

Bylo dohodnuto, že se během každého školního roku provedou následující nácviky:
* Nácvik základních úkonů první pomoci - 1x za měsíc v rámci tréninku, trvání přibližně hodinu (do konce tohoto školního roku proběhne tento nácvik 2x)
* Nácvik kompletní první pomoci ve složitějších případech - včetně namaskovaného zranění, 1x za rok, pravděpodobně celodenní akce
* Nácvik záchrany ze stěny - 1x ročně, celodenní akce

Akce budou dopředu vyhlášeny, vyvěšeny v kalendáři na webu, organizace bude podobná jako u akcí nováčkovského kursu.
Náklady na akce budou placeny z oddílové pokladny.

Vytvořeno: Pionýr 17.3.2006 09:12
Upraveno:Pionýr 12.5.2006 13:59další...