VH ČHS aneb Delegáti, nebo renegáti?

Rubrika: Reportáže z akcí
Autor: Hrb

Hrbovy dojmy z nejvyššího orgánu (nejvyššího orgánu ČHS)

Jednu bagetku pro Hrba...
1. Jednu bagetku pro Hrba...

Na valné hromadě ČHS jsem byl poprvé a celkem mě zajímalo, jak podobná věc probíhá. Hned na úvod předesílám, že jsem byl celkem příjemně překvapen tím, jak klidně a konstruktivně debata probíhala. Samozřejmě až na hlasování o závěrečném usnesení, kdy se už přetahovalo a všichni se těšili domů.

Nebudu popisovat vše a zmíním jen pár detailů, které považuji za zajímavé.
Zastoupených oddílů na hromadě bylo 77, což je 29 procent z jejich počtu a představuje to 33 procent členstva svazu. Z toho vyplývá, že na hromadě bylo poměrně dost zástupců menších oddílů.
Hned na počátku VH odmítla udělení dvou čestných členství; navrhované kandidáty nikdo evidentně neznal, druhému z nich pak moc nepomohlo zveřejnění skutečnosti, že spolupracoval s StB.
Zdravici od slovenských horolezců přednesl předseda JAMESu, Palo Vaško. JAMES slaví letos 85 let od svého založení. Palo jako dlouholetý předseda končí. V Tatrách se bude stavět nová chata.
Konečně jsem viděl na vlastní oči legendy Zdeňka Teplého, Tomáše Franka a Jana A. Puše.
Příspěvky se nebudou zvyšovat. Několik návrhů na jejich různě velké zvýšení s různými typy výhodných členství se ani nehlasovalo, návrh vedení na zvýšení neprošel (cca 3/4 hlasů) podle mého také zásluhou precizně formulovaného odmítavého postoje T. Franka, který jej vytištěný rozdával příchozím. Hle, tak se dělá kampaň!
Odkudsi se zjevil exhumovaný Ivan Čech a upozornil delegáty, že ne každý má přístup na internet. Svaz by měl informace zasílat oddílům poštou.
Několik starších delegátů se vyslovovalo pro zavedení statutu instruktora s nižším vzděláním, než má současný Instruktor skalního lezení (RCI). Možná se dočkáme, v Rakousích a Německu připravují vedle horských a skalních ještě licenci instruktora sportovního lezení pro stěny a maximálně jednodélkové skalky. Žádný český kočkopes se ale nechystá, Zoban třímá otěže metodiky pevně v rukou.
Od Sazky kápne o něco víc, než to původně vypadalo. Celkem to má být 140 tisíc navíc; půjdou na komisi ochrany přírody (100), aby lépe lobovala před ochranáři, a 40 na soutěže, ovšem pozor, masového charakteru (Prachovská 24 hodinovka aj.). Možná zbyde i na Humáč Boulder Cup.
Bude vydána metodická příručka! Jedná se o překlad knihy Seiltechnik, bude mít asi 60 stran a má stát 150,- Kč. Částečně ji zasponzoruje svaz, částečně Hudy. Naštěstí neprošly různé návrhy na výběrová řízení na zpracování příručky tady v Čechách, provázené podle mě neadekvátními ekonomickými propočty. Ten člověk se za svůj názor tak bil, že budil dojem, že rukopis má už hotový doma v nočním stolku.
Delegáti dali Výkonnému výboru za úkol vypracovat dokument o tom, že horolezectví je veřejným zájmem, stejně jako ochrana přírody. Těším se na ty argumenty.
Naštěstí v záznamu nebude to, co se na poslední chvíli snažil v atmosféře všeobecné únavy propašovat Teplý, totiž že jej VH pověřuje (sic!) shromažďováním pramenů a informací o historii českého horolezectví. Nač potřebují lidi k vlastní iniciativě oficiální funkce?
Rozpočet byl schválen s výše zmíněnou změnou (Sazka).
Nakonec zapadl návrh přejmenovat KOMISE svazu na SEKCE. Myslím, že je to škoda. Druhý význam slova sekce je totiž pitva.

Vytvořeno: Hrb 28.3.2006 12:18
Upraveno:Hrb 28.3.2006 12:19