RP-Řež - pravidla hry

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

RP-Řež
1. RP-Řež

:: Chceš se dobře připravit na letní horskou sezónu?
:: Nestačí ti k tomu vyborhákované kvaky?
:: Nebaví tě bezcílné popolézání po notoricky známých cestách?
:: Víš, že bys měl kvůli tréninku lézt všechno, ale přesto vynecháváš cesty, které ti nesedí?
:: Chtělo by to trochu motivace?

:: Pak se zúčastni podniku RP-Řež!


:::RP-Řež, o co jde?:::

:: Pokus o RP přelez všech volně lezených cest a jejich variant na II., III. a IV. řežském masivu.
:: Zároveň jde o neformální soutěž. A to nikoli o soutěž mezi lezeckými družstvy, jako spíše hru, při které si každé družstvo snaží dokázat, na co má.
:: Cílem není vyhrát (není jak a není co), ale dobře si zalézt a natrénovat na horské výstupy.
:: Podnik je vhodný pro všechny výkonnostní kategorie lezců, pro hrdiny i pro ty, co mají svou kůži rádi.


:::Pravidla hry:::

:: Akce začíná ve druhém květnovém týdnu ´06, konec není stanoven.
:: Účastníky jsou dvou nebo tříčlenná lezecká družstva, která po dobu akce zůstávají stálá.
:: Každé družstvo si na začátku akce stanoví vlastní cíl, který se pak snaží splnit (např.: RP přelezení všech volně lezených cest, RP přelezení všech cest do obtížnosti V+, nebo RP přelezení všech volně lezených cest s výjimkou deseti nejhůře jištěných apod.)
:: Za základ pro orientaci se bere průvodce H.O. Řež z roku 2006, viz: http://www.comdes.cz/rez/pruvodce.html
:: Při výstupu je nutné dodržovat všechna standardní pravidla bezpečnosti, ochrany přírody a lezecké etiky.
:: Pokud některé družstvo zjistí hnízdění poštolek nebo jiného ptactva v cestě, bude daná cesta případně její bezprostřední okolí vyřazeno z programu akce.
:: Na Humwebu se nachází článek RP-Řež - aktuálně, ve kterém můžou jednotlivá družstva vyvěsit svůj vytčený cíl a průběžně informovat o tom, jak se jim ve skalách daří.

:: Základní požadavky na výstup:
:: Cestu musí vylézt oba (všichni tři) členové družstva.
:: Cesta musí být vylezena prvolezcem stylem RP nebo lepším.
:: Druholezec (druholezci) musí vylézt cestu také čistě, tedy bez odsednutí a bez odpočinku v jištění
:: Pokud jde o výstup variantou cesty, musí být lezena cesta celá, nejen samotná varianta.
:: Pokud jde o výstup vícedélkovou cestou, po případném pádu je nutné začít s lezením znovu od země. Nelze tedy přelézat jednotlivé lanové délky zvlášť, byť RP.
:: Zaznamenává se počet pokusů o každou cestu.
:: Lezci v družstvu by se měli ve vyvádění cest střídat, nemusí se to však dít striktně pravidelně (je dovoleno rozdělit si práci, kdy zdatnější lezec přelézá těžší cesty nebo délky a méně zdatný ty lehčí).
:: Není dovoleno lézt cesty bez jištění nebo sólo i kdyby by šlo o sólo jištěné.


:::A ještě něco navíc:::

:: Budeš-li mít chuť, piš si poznámky o vylezených cestách, nakresli jejich plánky, nebo zkoriguj popis či plánky z pera někoho jiného, vyjádři se ke klasifikaci té které cesty. Z takovýchto podkladů bychom na konci akce mohli sestavit aktuální průvodce po oblasti včetně příslušných nákresů.

:: Přihlášky směřuj na jan.hasek@aero.cz nebo své družstvo rovnou zapiš do článku RP-Řež - aktuálně.

Vytvořeno: Pionýr 5.5.2006 10:19
Upraveno:Pionýr 5.5.2006 10:27