Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Radek J.

Disciplinární řízení s Jakubem Turkem bylo zahájeno 13.12.2005 disciplinární komisí ČHS kvůli jeho článku Slovákům nevěřte , uveřejněném na serveru horydoly.cz dne 8.12.2005 a bylo předáno do HO Humanita dne 5.6.2005. Orgánem příslušným k projednání disciplinárního provinění Jakuba Turka podle Disciplinárního řádu ČHS je Rada starších HO Humanita.

Rada starších záležitost projednala 31.8.2006 a rozhodla takto:

1. Jakub Turek se účastnil tiskové konference ČHS a zmíněný článek napsal.

2. Nelze posoudit soulad článku s tím, co bylo na tiskové konferenci řečeno představiteli ČHS.

3. I kdyby se interpretace či formulace Jakuba Turka od skutečnosti značně lišily, nelze s ohledem na svobodu slova jeho počínání hodnotit jako disciplinární provinění.

4. Proto se disciplinární řízení podle Disciplinárního řádu ČHS čl.IV, bodu 8, písm. h) zastavuje.

Vytvořeno: Radek J. 4.9.2006 13:10