Zápis ze schůzky RS 31.8.06

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

Přítomní radní a pozorovatelé:
Bára, Bidlo, Gobo, Hrb, Jani, Klára, Kuba T., Lukas, Nika, Pionýr, Radek

1. Nováčci
(Vypsáni ti nováčci, u kterých je jasno. Se zbývajícími si to Radek ještě musí vyříkat.)

1.1 Nováčci z podzimu 2003
- kurs mají prodloužený: ?
- kurs ani po prodloužení nesplnili a proto v oddíle končí: Honza Strnad

1.2 Nováčci z podzimu 2004
- kurs řádně dokončili: Píťa, Tomáš Feglar
- kurs mají prodloužený: Ondřej Roztomilý, Saša Pšeničková, Bára Šindelářová
- loučíme se s nováčky, u kterých nemá prodlužování kursu smysl: Markéta Davidová, Jana Felbábová, Standa Poddaný, Tomáš Jančařík

1.3 Nováčci z podzimu 2005
- kurs běží, nováčků zdárně pokračuje přibližně 12

2. Instruktoři

2.1 Stávající instruktoři
- Bidlo, Pionýr, Gobo, Vlasta, Kuba, Beránek, Pavel, Hrb

2.2 Nový instruktor
- kurs v tomto týdnu právě dokončuje Píťa
- na instruktorský kurs se chystají: Klára, Kubas, Zahrada

2.3 Peníze pro instruktory
- 1.200 korun za zimní Tatry: Gobo, Hrb
- 1.200 korun za letní Alpy: Kuba T., Bidlo
- 1.200 korun za letní Tatry: Gobo, Hrb, Kuba T., Vlasta
- 1.000 korun splátka za kurs: Gobo, Bidlo (poslední splátka)
- 1.000 korun splátka za kurs: Hrb (první splátka ze čtyř)
- 3.000 korun pro Píťu po dokončení instruktorského kursu (v případě instruktorské aktivity má pak 4x nárok na 1.000 korun)

2.4 Lana
- letos si lano koupí Gobo a Hrb

3 Nábor
- pravidla letošního náboru - visí v aktualitách

4 Kalendář akcí
- akce už jsou vloženy v kalendáři, organizátoři budou postupně doplňovat podrobnosti

5 Sklad
- materiál pro nováčkovskou půjčovnu bude doplněn podle plánu; na jeho nákup je pro tento rok vyčleněna částka 8.450 Kč (13 nováčků x 650 Kč) plus peníze, které budou vybrané na půjčovném (nyní je v kase půjčovny přibližně 5.800 Kč)
- z nadstandardního materiálu bude pro začátek zakoupeno 5 lopat, 5 sond a 3 zimní kladívka; oddíl do tohoto matroše vloží jako půjčku přibližně 13.000 Kč
- vklíněnce přeřazeny z nadstandardního matroše do nováčkovského (až doslouží, koupí se nové)
- bude přepracován systém pokut za ztracený nebo zničený materiál; pokuty jsou v tuto chvíli směšně nízké

6 Příspěvky
- nutno zaplatit nejpozději do 30.11. (stávající členové), respektive právě 26.10. (letošní nováčci)
- stávající členové budou pravděpodobně moci platit příspěvky převodem na účet, Kláruše si stanoví podmínky až to bude aktuální
- nováčci musí zaplatit v hotovosti (platí ihned po případném losování)
- výše příspěvků:
řádný člen - 500 Kč (nechce-li být členem ČHS, pak platí pouze 150 Kč, ale musí být členem jiné složky UIAA)
formální člen - 450 Kč (nechce-li být členem ČHS, pak platí pouze 100 Kč)
vstupní poplatek řádně přijatého nováčka - 2000 Kč (celkem s příspěvkem tedy 2500 Kč)
vstupní poplatek mimořádně přijatého nováčka - 500 Kč (celkem s příspěvkem tedy 1000 Kč)
pokuta za pozdní zaplacení příspěvku - 200 Kč

7 Disciplinární řízení s Kubou T.
- Rada se shodla na tom, že Kubu nemáme za co trestat
- v tomto smyslu připraví Radek dopis pro ČHS

8 Ostaní
- vydání průkazek pedagogického dozoru pro přístup do posilovny, sauny a tělocvičny - zajistí Hrb
- letáček - sestaví Radek
- žákajdy - vytiskne Kubas
- letáček s uzly - vytiskne Pionýr
- ročenka - vydávají Kubas a Nika
- fotovýstava - organizuje Kuba T.
- HBC bude 9. nebo 10.12. - byla by ochotná závody opět organizovat Sestra?
- Radkův návrh na úpravu povinností nováčkovského kursu = snížení počtu požadovaných cest - NEPROŠEL
- Alešák přibližně 2x do měsíce povede na tréninku posilování. Vždy předem napíše na web do kalendáře, kdy to bude.
- Přibližně 1x za měsíc během tréninku proběne nácvik nějakých drobnějších úkonů první pomoci. Také bude předem avizováno v kalendáři.
- Oddílová trička budou, v tuto chvíli se vybírá vhodná firma, která nám trika potiskne.

Vytvořeno: Pionýr 4.9.2006 13:43