Jak se stát členem Humanity

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

Horolezecký oddíl Humanita si od doby, kdy fungoval jako oddíl zájmového tělocviku při FF UK, podržel dvě dobré vlastnosti - je otevřený novým členům a jeho činnost je přizpůsobená práci s horolezeckými začátečníky.
Členem oddílu se tak může stát prakticky kdokoli, pro nábor platí pouze několik jednoduchých podmínek, které jsou vypsány a vysvětleny dále. Všeobecně je třeba tyto podmínky chápat jen jako technická opatření, zavedená kvůli tomu, aby se činnost oddílu pod náporem nových členů zcela nezhroutila.

Jak a kdy se tedy lze stát členem H.O. Humanita?

Nejlépe při řádném náboru - tímto způsobem do oddílu vstupuje většina nových členů, ať už horolezeckých zelenáčů nebo již praktikujících lezců. Využít této možnosti vstupu do oddílu je vhodné i proto, že od data náboru se odvíjí celoroční program horolezeckých akcí.

Jaké si při řádném náboru klademe podmínky a proč?

* Nábor se koná jednou ročně, je třeba se dostavit v určený den a hodinu a to osobně (nefunguje to, že jeden člověk přihlásí další tři kamarády) - proč? Jednou ročně proto, že potřebujeme nějak efektivně organizovat kurs pro začátečníky a nejlépe nám to jde, když všichni začnou s nováčkovským kursem najednou. Jediný den, jediná hodina a osobní přítomnost proto, že zájem je poměrně veliký a těžko dát přednost tomu, kdo se ozval pozdě nebo ani sám nepřišel.

* Uchazeč o členství musí mít o činnost oddílu skutečný zájem. Jak vlastně oddíl funguje a co nabízí se má možnost dozvědět na úvodní schůzce a pak ještě na několika málo otevřených akcích, které následují vzápětí. - proč? Máme zájem o členy, kteří do naší party skutečně zapadnou a kterým vyhovuje způsob, kterým k lezení a ke školení začátečníků přistupujeme. O takové členy, kteří nebudou pouze konzumovat výhody, ale vydají ze sebe také nějaké úsilí, práci či nápad, kterými oddílový život obohatí. Proto se zpočátku snažíme vysvětlovat, jak to u nás vypadá a necháme zájemce nahlédnout pod pokličku, abychom předešli oboustrannému rozčarování. Také nepovažujeme za přesvědčeného zájemce o členství v Humanitě toho, kdo není schopen splnit ani těch pár podmínek, které se na něj při náboru kladou.

* Do oddílu přijímáme pouze studenty vysokých škol (nezáleží na tom, kterou studují školu nebo fakultu) - proč? Myslíme si, že v oddíle panuje nám, stávajícím členům, příjemná atmosféra z větší části také proto, že většinu členstva tvoří vysokoškolští studenti či absolventi. Bez jakéhokoli elitářství se domníváme, že to s sebou přináší jistou umírněnost a kultivovanost vztahů mezi členy a neradi bychom tuto křehkou rovnováhu porušili.

* Zájemce o členství musí ve stanovený den zaplatit roční členský příspěvek a vstupní poplatek. Jeho výše a účel, na který se vybrané peníze použijí, je snadno k nalezení v informacích na této stránce.

* A konečně - oddíl je schopen pojmout ročně jen určitý počet nových členů. Každý rok proto vyhlašujeme maximální počet přijímaných nováčků a pokud je zájemců, kteří splnili výše uvedené podmínky více, losujeme. - proč? Maximální počet nově přijatých členů je dán počtem instruktorů, které má oddíl k dispozici - to v případě nováčků, kteří s lezením začínají; ani počet nově přijatých více či méně zkušených lezců není neomezený - zde hranici tvoří kapacita tělocvičny, kterou máme k dispozici, množství lidí, ve kterém je ještě únosné vyrazit společně na skály, množství lidí, kteří se ještě spolu jsou schopni nějak efektivně domluvit při řešení každodenních záležitostí oddílového života a konečně množství nových tváří, které ještě nerozmetá fungující oddílovou společnost, kde se všichni navzájem musí dobře znát. A proč losování? Žádný spravedlivější způsob neznáme.


A pak zde máme ještě mimořádný nábor - pozor! Hned na úvod je třeba říci, že nejde o žádnou pokoutní či protekční proceduru! Je to zkrátka způsob, jak může do oddílu vstoupit člověk, který nesplňuje některou z podmínek řádného náboru. Pomůcka, díky které můžeme řešit přijetí zájemců, které mašinérie hromadného náboru odvrhla. Jde pochopitelně o nábor individuální, který se řeší případ od případu, nic masového.

Jaké máme pro mimořádný nábor podmínky a jak to vlastně funguje?

* Uchazeče o členství musíme poměrně dobře znát. Nejpraktičtější tedy je, aby s námi takový člověk jezdil na skály a do hor v rámci otevřených akcí (kterých je v rámci celoroční činnosti drtivá většina). - proč? Odpouštíme mu splnění podmínek členství, jako je studium na VŠ a povinné absolvování úvodních akcí nováčkovského kursu. Chceme se přesvědčit, že zrovna o tohohle člověka v oddíle stojíme, stejně tak jako on se potřebuje přesvědčit, že zrovna do tohoto oddílu chce chodit. Navíc se o jeho vstupu do oddílu později rozhoduje obyčejným hlasováním a těžko hlasovat o někom, koho neznám, že?

* Takovýmto způsobem přijímáme pouze lezce alespoň částečně zkušené, rozhodně ne žádné začátečníky. - proč? Věnovat se začátečníkovi od nuly ve chvíli, kdy jsou již ostatní nováčci o kus dále je nepraktické.

* Po přijetí požadujeme od nového člena, aby si své horolezecké znalosti a dovednosti rozšířil minimálně na standard, který požadujeme v kursu pro začátečníky. - proč? Musí existovat stejný metr na všechny nově přijaté členy - co chceme po jednom, musí splnit i druhý.

* Zájemce o členství musí při přijetí zaplatit roční členský příspěvek a vstupní poplatek. Jeho výše a účel, na který se vybrané peníze použijí, je snadno k nalezení v informacích na této stránce.

* Počet mimořádně přijatých nováčků není předem nijak stanoven. Předpokládá se, že se bude jednat pouze o jednotlivce.

* A konečně způsob přijetí - pokud je zájemce po delší době společného lezení se členy oddílu přesvědčen, že Humanita je skutečně to, o co stojí, pak stačí jen požádat předsedu nebo některého člena rady starších o přijetí do oddílu. Rada starších nebo přímo členstvo na oddílové schůzi pak prostým hlasováním rozhodne, jestli se zájemce stane či nestane členem.


Odkazy na související články a webové stránky jsou v sekci O oddílu.

Vytvořeno: Pionýr 5.10.2006 08:48
Upraveno:Pionýr 6.10.2006 07:23