Pevnost horolezeckého materiálu

Rubrika: Metodika
Autor: Pionýr

Motá se vám hlava z jednotek, ve kterých se udává pevnost horolezecké výzbroje? Tady je malá pomůcka.

Ono už slovíčko pevnost nás zavádí trochu na zcestí. Tu bysme totiž museli udávat v megapascalech [MPa], což by ovšem bylo jakési hausnumero, které by lezcovu selskému rozumu neřeklo nic. Nehledě na to, že pevnost takových věcí, jako je třeba lano, kroucené a spletené ze spousty vláken, která se pod zatížením nejdříve trochu rozmotávají, pak po sobě kloužou, pak se cosi děje v polymeru a až nakonec dojde na prachsprosté přetržení, se nestanovuje a neinterpretuje až tak snadno, jak nás to učí středoškolská mechanika - mezní zatížení lomeno plochou průžezu a hotovo! S tím si vystačíme leda tak u kovového materiálu.

Měli bychom tedy mluvit spíše o únosnosti, ale šťoura přivře oko a klidně zůstaneme u té pevnosti.

Lépe, než jakési megapascaly, pnoucí se někde uvnitř namáhaného kusu matroše, si už dovedeme představit sílu, která by vedla k přetržení, ohnutí, vytržení či přelomení daného kusu výzbroje. Síla se udává v Newtonech [N], jenže ty jsou mrňavé, tak v případě horolezeckého materiálu v tisících Newtonů, tedy kilonewtonech [kN].

A protože si chceme udělat život ještě pohodlnější a velikost síly se nám špatně představuje (kde vzít srovnání?), pomáháme si přirovnáním síly ke hmotnosti. Se zvedáním různě těžkých věcí máme od malička bohaté zkušenosti a když už si u karabiny můžu říci, že by udržela třeba Jeep Grand Cherokee, může mi to v jistých situacích docela zlepšit náladu.

Zneužíváme tedy toho, že tíhové zrychlení na povrchu Země je téměř 10 m/s2, desítkou se nám dobře dělí a hmotnost v kilogramech ze síly v Newtonech zístáme tedy pouhým škrtnutím jedné nuly. (Totéž platí pro hmotnost v tunách, kterou získáme škrtnutím jedné nuly u síly v kilonewtonech.)

Výrobci horolezecké výzbroje nám vycházejí ještě o krok vstříc, když mnohdy udávají pevnost svého zboží v dekanewtonech [daN], což jsou desítky Newtonů (neplést s předponou deci [dN], to je naopak desetina) a klidně je můžeme srovnávat rovnou s kilogramy. (Kdo bude namítat, že tíhové zrychlení je 9.81, že se mění podle fáze Měsíce, nadmořské výšky, nebo že na Měsíci je 1.62, toho kousnu!)

A příklad na závěr:
Karabina udrží při zatížení v podélném směru a se zavřeným zámkem 22 kN (tedy 22000 N), což se někdy udává jako 2200 daN a normální smrtelník si to snadno představí jako 2200 kg alias 2.2 tuny.

Vytvořeno: Pionýr 27.11.2006 12:09
Upraveno:Pionýr 28.11.2006 09:29další...