Zápis ze schůze 14.3.07

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

Přítomno 26 řádných členů.

1. Zprávy

1.1 Oddíl (Hrb)

Oddíl má 89 členů, z toho 8 členů formálních a 17 letošních nováčků.

Předseda vyjádřil spokojenost se stavem oddílu, mimo jiné i proto, že se nyní začínají prosazovat "mladí a draví", kteří doposud v oddíle chyběli.
Rekapitulace nejdůležitějších akcí uplynulého roku: vydařený nováčkovský Bergell (ve společných výpravách do Alp se bude pokračovat), špatným počasím zmařená výprava do polských Tater, Humáč Boulder Cup, výstava fotek.

Výzva mladším členům oddílu: Začněte vymýšlet a organizovat společné akce dříve, než stávajícím organizátorům dojde nadšení! Budou-li na uspořádání nějaké akce třeba peníze, řekněte si o ně!

1.2 Nováčci (Radek je Norsku, informace tlumočil Hrb)

Nováčkovský kurs výpravou do zimních Tater úspěšně dokončili: Aleš Procházka (Alešák), Honza Bartas (Bárt), Jana Čacká (Jani), Honza Tattermusch (Jizva), Hartin Hejna, Michal Vyhnal (Mik).

1.3 Pokladna (Kláruše)

Byl založen účet u ČSOB
Na tomto účtu máme 77.500 Kč - plánované výdaje do začátku října 07: náklady na instruktory (cestovné, splátky kursů, lana), chytání pádů
Na účtu u školy máme 46.000 Kč - z toho se do konce roku utratí přibližně 20.000 za tělocvičnu, posilovnu a saunu

Příjmy: 35.000 převod z loňska, 44.000 příspěvky, 34.000 nováčkovský příspěvek
Výdaje: 27.000 příspěvky ČHS, 9.000 příspěvky VSK

Příspěvky na rok 07/08 zůstanou stejné, popřípadě se upraví podle příspěvku ČHS.

1.4 Půjčovna (Pionýr)

Půjčovna je plně vybavena potřebným materiálem. Tento je v dobrém stavu (často nový nebo téměř nový), letos se plánuje pouze dokoupení několika málo lan.
Peníze z oddílové pokladny určené na nákup materiálu (24.800 za rok 05/06 a 17.900 za rok 06/07) byly již utraceny, lana budou zakoupena z výtěžku půjčovného (k 1.2.07 bylo na půjčovném vybráno 4.300 Kč, předpokládá se, že do konce prázdnin se vybere ještě přibližně 6.000).
Na půjčku z oddílu byly zakoupeny lopaty, sondy a kladivocepín celkem za 9.500 Kč, za půjčování této výzbroje se zatím vybralo asi 900 korun.

Zatím nevyřešená zůstává otázka půjčování materiálu o prázdninách. Současný způsob je poněkud nepohodlný a nepružný.

1.5 Knihovna (Kuba T.)

Nové tituly v knihovničce:
průvodce po Bořni (náhrada za ztracený)
průvodce po Petrohradských skalách
lyžařský průvodce Nejlepší skitúry (Rakousko)
učebnice Skialpinismus a skitouring
Učebnice pro záchranné a zdravotnické služby
průvodce po Lužických horách

Za průvodce bylo utraceno přibližně 1.000 Kč.


2. Volby

Volba metodika (dosavadní metodik Radek je dlouhodobě v zahraničí):
Kandidáti: Kuba T., Píťa - zvolen Píťa

Volba zástupce nováčků do RS:
Žádný z letošních nováčků nebyl na schůzi přítomen, budou proto obesláni e-mailem a vyzváni k tomu, aby ze svého středu vybrali jednoho zástupce. Pokud se tak do měsíce nestane, zůstane v radě jako zástupce nováčků Jani.

Bějehm následujícího týdne dohodnuto: Zástupcem nováčků v radě bude Mirek Král.


3. VH ČHS

Bude se konat 24.3.07 na Strahově.
Na valnou hromadu ČHS půjde Kuba T. Raději by tam však šel jen sám za sebe, nikoli za oddíl. Hledá se tedy zástupce Humanity. Nenajde-li se takový člověk, bude za nás na VH hlasovat Kuba.

Stanovisko oddílu k problémům, které jsou na programu VH:
Nezvyšovat příspěvky, pokud toto zvýšení nebude použito na zlepšení služeb pro členy.
Nezvyšovat rozpočet na závodění.
Prosadit do nových stanov svazu to, že zasedání výkonného výboru má být veřejné a zápis z něho má být bez otálení vystaven na svazových stránkách.

Informace k VH, program, kandidáti: http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&id=195


4. Žádost o zapůjčení materiálu

Renča žádá o zapůjčení několika kusů výzbroje z půjčovny dětem z Londýnské na jednodenní lezení. Proti tomu nebyly žádné námitky, materiál bude zapůjčen zdarma (oddíl naproti tomu zdarma využívá místností ve škole pro přednášky a schůze).

Vytvořeno: Pionýr 20.3.2007 09:17
Upraveno:Pionýr 23.3.2007 07:11další...