HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Hrb

Aktualizace zprávy z VH VSK

Dodávám aktualizaci zápisu z jednání VH VSK. Důležité z našeho hlediska jsem vytučnil, jinak bez úprav, zapisovatelem byl šéf VSK Honza Smrčka.

Zápis z valná hromady VSK Humanita za dne 18.4. 2007

Přítomnost pozvaných delegátů/ dle prezenční listiny / :

horolezectví 79 1 !!!
lyže běh 60 6
šerm 56 5
volejbal 33 4
AE 27 3
rekreační sport 22 2
florbal 22 1
turistika 10 1
fotbal 12 2
celkem 321 25


Diskuse : Jan Smrčka - placení přes účet VSK "nesportovní činnosti" / rodinní příslušníci a hosté na ST /za každý pohyb na účtu platí VSK tzv.účetní položku - většina delegátů chce ponechat !
Závěr : - členové a rodinní příslušníci ano, nečlenové ne !

Jan Smrčka - mimořádná dotace z rezervy VSK na činnost oddílu
Závěr : - musí být včas podána a projednána výborem VSK

Jan Hrbáček - zpochybnil smysl a účel stanovení počtu delegátů s tím, že stanovy žádný počet "neznají"... nesouhlasil s počtem evidovaných členů horooddílu při schvalování "klíčování" pro rok 2007
Závěr : - horooddíl předloží vlastní úpravu stanov, která bude projednána výborem a případně zapracována do stanov VSK Humanita předsedou VSK bylo na místě dokladováno, že počet členů oddílu pro "klíčování" je v souladu se statistikou, kterou oddíl vykázal v prosinci 2006 !

Eva Šeflová - větší počet delegátů na valné hromadě slouží k tomu, aby větší počet členů, kteří mají zájem, byli informováni !

Petr Andrle - informoval o úmrtí dlouholetého člena a trenera Karla Anderleho
Překvapení delegáti vyslechli tuto informaci,předseda VSK konstatoval, že obětavých trenerů jako byl Karel je stále méně a lítost nad tím, že se nemohl osobně zúčastnit "posledního rozloučení", protože o úmrtí nevěděl...

Vytvořeno: Hrb 23.4.2007 13:49
Upraveno:Pionýr 23.4.2007 15:50další...