Zápis ze schůze 19.3.08

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

Přítomno 20-25 řádných členů

1. Zprávy

1.1 Stav oddílu (Hrb)

Předseda ve svém proslovu vyjádřil spokojenost s uplynulým rokem, vyzdvihl povedené akce a zásluhy jejich organizátorů.
Obratem upozornil, že plánované letní výpravy do Tater se ještě žádný organizátor neujal. Nemáte tedy někdo chuť vzít si Tatry na starost?
Což souvisí s další Hrbovou výzvou - aby se řízení oddílových věcí ujali noví mladí elánem sršící členové.
Jizva a Martin Hejna se chystají na instruktorský kurs.

1.2 Pokladna (Kláruše)

Na účtu oddílu máme 99 000 Kč (příjmy: příspěvky členů; výdaje: akce, nováčkovský kurs, příspěvky do ČHS a VSK, materiál, průvodce)
Na účtu u VSK máme 22 000 Kč (příjmy: dotace; výdaje: pronájmy tělocvičny, posilovny a sauny)

Hospodaření na oddílovém účtu je víceméně vyrovnané - co vybereme na příspěvcích, to utratíme za běžný provoz; pravděpodobně nebudeme muset zvedat příspěvky i když odvod do ČHS se zvýšil (a možná se zvýší ještě jednou).
Hospodaření na účtu VSK je přebytkové - získané dotace převyšují náklady na pronájem sportovišť; Přebytky průběžně odčerpáváme proti účtenkám na oddílový účet, kde s nimi můžeme hospodařit podle vlastního uvážení.

Byla probírána otázka neefektivního vynakládání peněz na pronájem tělocvičny a posilovny se saunou - navštěvuje je malé množství členů, tréninky jsou navíc naplněny nelákavým programem (basket v mizivém počtu hráčů) - obě sportoviště tedy zdaleka neslouží ke zlepšování fyzičky většího množství členů a už dokonce neplní ani funkci společenskou.
Návrh na řešení - zajistit sportovní vyžití, které by bylo pro členy atraktivní a jednak by sportovali a jednak by tam rádi chodili v hojném počtu a společenský život oddílu by se tedy nedrobil na malé partičky, případně se neodehrával pouze ve virtuálním prostoru Humwebu. Logickým řešením se jeví pronájem lezecké/boulderové stěny. Ať už pronájem celé stěny (společenštější prostředí, zato to bude pravděpodobně stěna obskurního typu) a nebo hromadné návštěvy veřejně přístupné stěny (větší sportovní, ale nižší společenská hodnota).

Hledá se tedy nadšenec (nadšenci), který by:
- provedl průzkum pražských stěn a boulderovek a zjistil, které by se daly pronajmout celé a za kolik a které by bylo možno navštěvovat v otvíracích hodinách pro veřejnost;
- zorganizoval takové tréninky (Budeme chodit dlouhodobě na jednu stěnu? Budeme stěny po měsíci střídat? Ve který den budeme chodit? Budeme stěnu pronajímat nebo přispívat členům na návštěvu některé veřejně přístupné stěny? Budeme na stěnu chodit pouze v zimě?)
Trénink na stěně by klidně mohl začít hned (a pokračovat třeba do konce dubna), tělocvična by minimálně do konce školního roku běžela zároveň. A nebo je možno připravit půdu pro stěnové tréninky od podzimu.
Pronájem tělocvičny zůstane pravděpodobně tak jako tak zachován i v příštích letech, protože jednak stojí pakatel, jednak potřebujeme nějaký prostor pro nábor a nácviky lanových technik a první pomoci, nakonec tam také máme uskladněný materiál. Jen by se těžiště trénování a společenského vyžití přesunulo jinam.

1.3 Nováčkovský kurs (Gobo)

Kurs loni zdárně dokončili: Petr Hubka, Ondřej Roztomilý, Zuzka Brtnová
Po dohodě rady starších byly odpuštěny některé drobnosti Zdeňce a Fíkovi a jejich kurs je taky považován za ukončený.

Po letošních zimních Tatrách kurs dokončili: Pól, Martin Král, Petr Šlajer, Maťo, Peťo

Z nováčků z podzimu 2006 nebo starších je v oddíle 12 lidí, kteří ještě nemají dokončený kurs.
Na podzim 2007 bylo přijato 17 nováčků.

1.4 Půjčovna (Pionýr)

Loni bylo dokoupeno: 2x lano jednoduché, 1x lano poloviční, 4x helma, 3x sedák, 2x prsák, 3x HMS
Příjmy půjčovny: 11 050 Kč od oddílu (ze vstupního poplatku nováčků), 5 500 Kč se vybralo na půjčovném

Stav materiálu dobrý, neplánují se větší nákupy.
Bude-li i příští rok pokračovat trend, že: nováčci jsou většinou základním materiálem vybaveni, půjčuje se hlavně horská výbava a naprostý převis poptávky nad nabídkou je u lavinového vybavení a kladivocepínů - bude na čase uvažovat o: snížení odvodu nováčků na půjčovnu a dokoupení horské a lavinové výbavy.

Hledá se nový skladník!

1.5 Knihovna (Kuba T. a Jani)

Kuba T. skončil s knihovníkováním, veslo převzala Jani.

Za knihy bylo utraceno přibližně 3 000 Kč - průvodce po Dolomitech, Gesäuse a Horolezecká abeceda.
Nejvíce se půjčují průvodce po Tatrách a po horách vůbec.
Téměř není zájem o průvodce po pískovcích.
Některé průvodce a učebnice (nebo jejich části) máme též naskenované.


2. Volby

Předseda: Hrb
Místopředsedkyně: Kláruše
Metodik: Gobo
Pokladnice: Kláruše
Skladník: Pionýr
Knihovnice: Jani

Zástupce nováčků: Alča obešle nováčky a ti mezi sebou vyberou svého zástupce

Ostatní členové rady starších: Mik, Pól, Martin Hejna


3. Změna stanov VSK

Na základě úkolu, který jsme dostali od předsedy VSK Smrčky, vypracoval Hrb návrh na změnu stanov VSK (jednalo se o problém s usnášeníschopností valné hromady VSK a počtem delegátů za každý oddíl). Po bouřlivé diskusi a třech protinávrzích byla Hrbova úprava přijata. Bude předložena na nejbližší valné hromadě VSK ke schválení.
Doslova zní:

*Navrhuji proto změnu čl. III, odst. 7 stanov VSK takto:

7. 1 K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech oddílů VSK, nerozhodne-li valná hromada jinak. Za oddíl hlasuje na VH VSK jeho předseda (předsedkyně) anebo jí(m) pověřený člen oddílu.
7.2 Každý oddíl s počtem členů 49 a nižším má při hlasování 1 hlas. Každý oddíl s počtem členů 50 a vyšším má při hlasování 2 hlasy.
7.3 Zastupuje-li oddíl dle druhé věty předchozího odstavce 1 delegát, má jeho hlasování váhu dvou hlasů. Pokud takový oddíl zastupují 2 delegáti hlasující odlišně, bere se v úvahu každý jejich hlas. Oddíly zajistí, aby hlasování delegáta (delegátů) odráželo názor většiny členů oddílu.*

Stanovy VSK jsou k nahlédnutí zde: http://www.humanita.n.cz/articles_view.php?idart=23


4. VH ČHS

Za Humanitu půjdou na VH buď Kláruše nebo Martin Hejna (nebo oba).
Stanovisko oddílu k tématům, které jsou na programu:
- vypuštění zákazu používání magnézia z pravidel lezení na pískovcích: hlasovat pro podmíněnou legalizaci magnézia (některé oblasti, některé obtížnosti cest, barvené magnézium atd.)
- další zvýšení příspěvků členů: hlasovat proti
- zvýšení příspěvků individuálních členů: hlasovat proti
- zvýšení výdajů na závodní lezení: hlasovat proti

Vytvořeno: Pionýr 25.3.2008 11:35
Upraveno:Pionýr 25.3.2008 11:39další...