Telegraficky z VH VSK

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Hrb

Středeční odpoledne 23. dubna 2008 bylo opět po roce věnováno chůzi oddílů sdružených ve VSK Humanita. Přítomno bylo 22 zástupců jednotlivých oddílů.

Kvůli avízované změně stanov jsme se vybičovali k historicky nejvyšší účasti, jaké jsme kdy jako horolezci dosáhli. Tímto děkuji všem, kteří dorazili. Předseda VSK as. Smrčka však tento bod z jednání stáhnul. Stanovy se budou projednávat v pracovní skupině tvořené jedním zástupcem za každý oddíl 19. května. Měly by odpovídat zákonu o sdružování občanů, který byl od našich minulých stanov novelizován a je prý třeba s ním ty nové sladit.

Z jinak nepříliš plodné diskuse vybírám zajímavosti:

Lyžaři pořádají koncem března pravidelně závody, a to i pro neregistrované. Jsme srdečně zváni, ceny jsou prý pěkné. Vyplynulo z toho, že lyžaři jsou už asi registrovaní všichni. To musel být na matrice nával!

Šermíři jsou zřejmě kvalitní oddíl. Získali za loňský rok spoustu medailí, a to díky zázračnému dítěti jménem Richard. (Stejně se mimochodem jmenuje i gorilí samec ve Fejkově ZOO). S medailemi si přilepšili o jednorázovou dotaci 20.000,- na jeho účast na mečovacím mistrovství kdesi ve Skandinávii.

Na letním tábořišti na Albeři vystavěli nový stravovací pavilon. Jídlo tak bude zdravější, hygieničtější a - umělejší. Ještěže v okolí nejsou skály a na našich poličanech, eidamech a trvanlivém chlebu ve stěnách se nic nemění.

Z koláče peněz VSK jsme za letošní rok utrhli 31%. Hlady tedy nezemřeme.

Vytvořeno: Hrb 30.4.2008 13:54
Upraveno:Pionýr 13.5.2008 09:12