Ročenka 2009

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Radek J.

Články, výstupy, žebříčky

Na začátku příštího roku budou opět vyhlášeny nejlepší oddílové výstupy a žebříček lezců. Ze stránky http://humanita.n.cz/download/vystupy_2008_formular.xls si stáhněte excelovský formulář pro odevzdávání výstupů, vyplňte jej a pošlete na adresu r.josek@volny.cz . Stejný formulář je uložen na oddílovem FTP. Zavilé odpůrce Windows a Microsoftu nepotěším, nicméně je to jediný způsob, jak alespoň trochu standardizovat přísun dat a uchovat si zdravý rozum.

Pravidla pro hodnocení výstupů jsou následující:
a) Hodnocené období je přesně od 1.1.2008 do 31.12.2008. Zimní období začíná 1.prosince a končí 30.dubna. Zbytek je samozřejmě období letní. Toto rozdělení na zimní a letní období platí hlavně pro Evropu, pro ostatní světadíly to záleží na místních podmínkách.

b) Uveďte své nejlepší výstupy na skále v kategoriích nepískovcové skály, písky, vícedélkové sportovní cesty (maximálně 3 (!) cesty v každé kategorii). Cesty nerozdělujte na letní a zimní. Cesty seřaďte podle obtížnosti, první bude vaše nejhodnotnější cesta. U cest uvádějte styl přelezení, viz minulé ročenky.

U každé cesty uveďte tyto údaje: Datum; Oblast; Skála; Cesta; Obtížnost; Způsob; Spolulezec; (Poznámka)

c) Uveďte všechny své výstupy v horách. Cesty rozdělte na zimní a letní, v každé kategorii je seřaďte podle obtížnosti od nejtěžší k nejlehčí, sestupy se samozřejmě nepočítají. Uvádějte pouze horské výstupy. Spoléhám na odhad každého lezce, striktní pravidlo se hledá dost těžko. U cest uvádějte: Hory; Datum; Vrchol; Výška; Cesta; Klasifikace; Číslo cesty/průvodce; Spolulezec; (Poznámka)

d) Podle seznamů, které dodáte, budou vyhodnoceny výstupy roku v kategoriích nepískovcové skály, písky, vícedélkové sportovní cesty, hory. Pokud v některé kategorii nebude žádný mimořádně kvalitní výstup, nejlepší cesta se v této kategorii vyhlašovat nebude.

e) Je možné, že vám, výše uvedené čtyři škatulky nebudou stačit. Vždyť v horách se dá dělat tolik věcí! Pokud se tedy chcete pochlubit nějakým boulderem, ledovým lezením, canyoningem nebo drsným skialpem, napište jej do formuláře do listu "Ostatní", nebo ještě lépe: napište o něm článek.

f) Budou sestaveny dva žebříčky lezců - na skalách a v horách.
Žebříček na skalách bude sestaven podle obtížnosti nejtěžší cesty, kterou jednotliví lezci vylezli. U každého lezce se vezme nejlepší cesta, vynásobí se dále uvedeným koeficientem a podle vzniklé bodové hodnoty této cesty se sestaví pořadí. Koeficienty pro hodnocení budou stejné, jako v předchozích letech.

Klasické cesty na písku se stavěním se hodnotí stejně, jako kdyby v cestě stavění nebylo, to znamená, že pokud se staví jenom tam, kde je zvykem stavět, pak se cesta počítá stejně jako RP. Obdobně se štandováním, tzn. není nutné obtáčet příhrazskou Kobylu lanem třikrát dokola, aby se cesta považovala za RP.

Přepočet z pískovcové klasifikace bude proveden takto: VI = 5, VIIa = 6-, VIIb = 6, VIIc = 6+, VIIIa = 7-, VIIIb = 7, VIIIc = 7+, IXa = 8-, IXb = 8, IXc = 8+. (U cest uvádějte pískovcovou klasifikaci, uvedený převod udělám sám.) Možná to někomu připadá příliš tvrdé, ale vycházím z porovnání klasifikací, které je možné občas vidět v různých časopisech. V těchto tabulkách navíc vychází pískovcová klasifikace ještě asi o čtvrt stupně měkčí, ale pro jednoduchost jsem zvolil uvedené hodnoty.

Žebříček v horách bude sestaven podle všech cest, které jste v horách vylezli. Za každou cestu získá lezec tolik bodů, kolik odpovídá její klasifikaci, tedy např. za trojku 3 body. Aby se zohlednila nadmořská výška a roční období, budou se body za cestu násobit těmito koeficienty podle letního/zimního období a nadmořské výšky stejně, jako v předchozích ročenkách.

A ještě jedna poznámka: při lezení přes 3000 m se každá cesta na vrchol považuje aspoň za I; ovšem vyloženě turistické cesty (např. značkovaná cesta) se nepočítají.

Odevzdávejte svoje výstupy, čím dřív, tím líp. A nebojte se, že jsou vaše cesty moc jednoduché nebo že všichni ostatní lezou těžší věci. Možná pak zjistíte, že to není tak úplně pravda. Ostatně každý určitě najde někoho, s kým se může poměřovat nebo s kým může soutěžit. A důležitá připomínka: pokud někdo neodevzdá žádnou cestu, nebude do žebříčku zařazen. A to i tehdy, pokud by vylezl třeba zmiňovaný Everest v zimě. Nemůžu nadržovat těm, jejichž výstupy bych třeba znal.

Uvítám jakékoliv příspěvky do příští ročenky. Pište svoje zážitky, zkušenosti, názory nebo třeba návrhy, co by mělo být v další ročence, lyrické básně, básně prostonárodní kotlíkářské, haiku, eseje, cestopisy. Příspěvky posílejte nejlépe mailem v editoru Word, nebo v něčem podobném, co si na Windows platformě přelouskám.

Přijímám i návrhy na Blbost roku 2008. Laureát této prestižní ceny bude v pivním sanatoriu Pod Bořněm oceněn tradiční vepřovou hlavou.

Uzávěrka na příspěvky do ročenky a výstupy bude 31.ledna 2009.


Vytvořeno: Radek J. 9.9.2008 19:13
Upraveno:Pionýr 19.10.2008 21:58další...