Metodická schůzka

Rubrika: Metodika
Autor: Hrb

Závěry válečné porady (nejen) instruktorů

Stručný souhrn toho, co se dohodlo na metodické schůzce u Hrba 15. září 2008. Všichni, kteří se zúčastnili, doufají, že ostatní členové budou ve výcviku nováčků tyto body alespoň v hrubých obrysech respektovat.

A) HMS a vázání půlloďáku.
Za nejlepší způsob, jak uvázat uzel na první pokus správně, považujeme:
1. HMSku dám do centrálního oka sedáku
2. Cvaknu lano do HMSky tak, aby konec jdoucí k prvolezci směřoval nahoru nad rovinu vodorovně situované karabiny.
3. Udělám na laně oko a cvaknu jej do karabiny (nejsložitější úkon z hlediska slovního popisu; zájemcům kdykoli kdokoli ukážeme)
4. Zašroubuji karabinu.

B) Reverza a kyblíky, jištění prvolezce ve stěně.
Nácvik dle individuální vyspělosti nováčka a úvahy staršího (zkušenějšího) spolulezce. Obecné seznámení s jistítky jinými než HMS zařadíme na Klokočky.
Prvolezce ve stěně jistíme ze štandu, v odůvodněných případech z těla jističe.

C) Duelferův sed - ukazovat?
Ano.

D) Nácvik výroby štandů zařadit na nějakou akci?
Ne, probíhá na horách v rámci lezení nováka se zkušenějším lezcem.

E) Komunikace ve vícedélkových cestách.
Bez ústředního, všeobecně akceptovaného doporučení. Lezte tak, ať se nezabijete.

F) Nováčkovský test
Martin H. připraví drobné změny testu, které rozešle instruktorům k posouzení.

G) Nábor nováčků
Na základě testu - praktického přezkoušení základních znalostí z lanových technik 1 a Černolic. Seřadí se podle počtu získaných bodů a za 15. (resp. těmi, kdo dosáhnou stejného počtu) se udělá čára. Když projdou všichni na výbornou a bude jich 30, musí se losovat.

Vytvořeno: Hrb 22.9.2008 06:47