Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Jani

přítomno: postupně 35 členů oddílu

1. Zpráva o stavu oddílu od předsedy (Hrb):
- žádné konkrétní body, loučí se s námi v roli předsedy

2. Stav nováčkovského kurzu (Gobo):
- 2009 - přijato 13 nováčků (z toho 6 žen), většina opravdu nováčci (0-1 rok zkušenosti s lezením)
- 2008 - bylo přijato 16 nováčků, 3 letos nezaplatili příspěvky-odepsáni, 4 - mají letní i zimní hory, 3-4 - nějak chodí
- pochvala Edovi za organizování Tater a Geovi za spoluorg. skialpového kurzíku
2007 - zbývají 2 novačky, ale vypadá to, že budou končit, moc toho nestihly

3. Stav půjčovny matroše (Víťa):
- Pionýr předal ve skvělém stavu, od té doby stejný stav-nic se neztratilo, nic není třeba vyhodit, v nejhorším stavu jsou cepíny
- lana-max. 3-4 roky stará, 1 celé bylo poškozeno, ale není třeba nahrazovat (nikdo si celá lana nepůjčuje)
- prosba, kdo by byl schopen, ochoten nabrousit mačky-hlásí se Beránek
- finance: 11 tis., nevíme, kolik tam bylo (ca 3 tis.)
- máte-li někdo lano na vyřazení, věnujte na chytání pádů
- dluh za půjčovné: 400Kč Komár

4. Money, money, money (Kláruše):
- rozdány tabulky s přehledem hospodaření
- dotace se nám postupně snižují, je nutné s tímto vývojem počítat při plánování financování činnosti oddílu (stále se nám vyplatí po VSK - být-levná sportoviště, organizační zastřešení)
- výdaje oddílu rostou kvůli vyššímu počtu instruktorů v posledních dvou letech (splátky za kurz, přibudou výdaje na lana, cesty do hor)
- pokud bychom vydali všechny peníze, pokračovali ve všech činnostech - stěna, sauna, posilovna, tělocvična a další mandatorní výdaje, dostaneme se na nulu, na příští rok bychom museli situaci řešit (brát peníze z nováčkovského kurzu, zvýšit příspěvky...)

5. Stav knihovny (Jani):
- přírůstky do knihovny: průvodce - Envers des Aguilles, Křížový vrch, Jizerské hory, metodika - Schubert 3.díl
- plán: doplnit až vyjdou průvodce - Teplice II, Broumovky, Ostrov
- navržen nákup průvodce na Arco, oblast, kam se oddílově hojně jezdí

6. Volba nového oddílového vedení:
Předseda: Gobo
Pokladnice: Kláruše
Skladník: Víťa
Knihovnice: Jani
Metodička: Feu
Zástupce letošních nováčků v RS: Laco
Volní členové RS: Alča, Hrb, Jindra, Maťo

Volná témata:

7. Tělocvična: schváleno - bude ZACHOVÁNA S PLNOU FINANČNÍ DOTACÍ (a nebude už vytahována jako argument v dalším rozhodování o aktivitách) (32 pro, 1 se zdržel)

8. Stěna: schváleno - ČÁSTEČNĚ NEBO PLNĚ HRAZENA podle finančních možností oddílu (o detailech rozhodne RS) (32 pro, 3 zdrželi)

9. Posilovna+Sauna: schváleno - NEHRAZENA z oddílových peněz (24 pro, 7 proti, 3 zdrželi)
(ve skutečnosti se také hlasovalo pozitivně, tedy zda bude částečně či plně hrazena, 7 tedy bylo pro, 24 proti, 3 se zdrželi)
- zachována možnost sauny a posilovny zařizované za výhodných podmínek přes oddíl placené účastníky - záleží na aktivitě zainteresovaných členů

10. Pípáky: schváleno - POŘÍDÍME (24 pro, 5 proti, 5 se zdrželo)
- detaily RS, výše půjčovného bude stanovena tak, aby se postupně zaplatili

11. plánovaná diskuse k předpokládanému programu VH ČHS + zaúkolování našeho zástupce, jak a pro co zvedat ruku - neproběhlo, rozhodne RS

Jednotlivé argumenty z diskuse vzhledem k její obsáhlosti nepíši, pro zvědavce něco zapsaného mám, mohu dát nahlédnout.

Vytvořeno: Jani 30.3.2010 10:26
Upraveno:Gobo 30.3.2010 10:58další...