Porada: Nastanou změny? Nastanou!

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Czum

Závěry mimořádné schůzky

U110316Czum-HumPoradaN001.jpg
1. U110316Czum-HumPoradaN001.jpg
2. U110316Czum-HumPoradaN002.jpg
3. U110316Czum-HumPoradaN003.jpg
4. U110316Czum-HumPoradaN005.jpg
5. U110316Czum-HumPoradaN006.jpg
6. U110316Czum-HumPoradaN007.jpg
7. U110316Czum-HumPoradaN008.jpg
8. U110316Czum-HumPoradaN010.jpg
9. U110316Czum-HumPoradaN013.jpg
10. U110316Czum-HumPoradaN014.jpg
11. U110316Czum-HumPoradaN015.jpg
12. U110316Czum-HumPoradaN016.jpg
13. U110316Czum-HumPoradaN018.jpg
14. U110316Czum-HumPoradaN019.jpg
15. U110316Czum-HumPoradaN020.jpg
16. U110316Czum-HumPoradaN021.jpg
17. U110316Czum-HumPoradaN022.jpg
18. U110316Czum-HumPoradaN023.jpg

Informační text z porady do tohoto článku pravděpodobně sepíšou Alča či Jani, které bedlivě zapisovaly poznámky. Zatím pouze fotografie zarytě diskutujících členů...


Přítomni byli: Gobo, Feu, Víťa, Jani, Hrb, Maťo, Jindra, Alča, Zuzka M. , Piľo, Masťa, Kuba Turek, Píťa, Peťo, Czum, Dejv, Geo;

Závěry: plánované změny v nováčkovském kurzu od nového akademického roku:
Celkově a obecně:
nevodit nováčky za ručičku, vyžadovat od nich větší aktivitu a samostatnost, zbavit instruktory "povinnosti" věnovat se nováčkům, se kterými si nezalezou a nebaví je to

Konkrétní změny:
-Zachovat nábor nováčků v říjnu, zde však změnit úvodní slovo, více zdůraznit nutnost samostatnosti, nedeklarovat, že se jim na akcích bude někdo věnovat, nic neslibovat. Zároveň snížit poplatek pro vstup nováčka ze stávajících 2000 na nižší, symbolickou částku (výši dořeší rada starších), tito nováčci budou mít za oddíl ČHSky, ale nebudou řádnými členy.

-Případné zájemce přijmout i během roku - dát jim lezeckou knížku a ať s námi lezou a pak se uvidí, možnost mimořádného přijetí člena na oddílové schůzi ponechat jako dosud.
- Zrušit většinu nováčkovských akcí, udělat pouze dvě úvodní skalkařské akce na podzim -např. Černolice + Roviště a Chytání pádů - bude-li o něj dostatek zájemců.

-Dále organizovat (na schůzi RS předběžně naplánovat) akce orientované na zájmy starších členů - tedy akce pro nás (Roviště, Srbsko, Jura, Arco, Paklenica, Hvar, Kalymnos, Chamonix, Bergell, Ádr, Labák, Tisá, Maltatal..., nové oblasti) - případně udělat anketu, kam bychom rádi jezdili a kdo je co ochoten organizovat. Ty akce budou mít organizátora, který najde oblast, bude moci poradit cesty, zodpovědět dotazy apod., ale účast instruktorů a jejich lezení s nováčky nebude nijak zaručena, nováček, který nebude mít domluveného spolulezce, si nezaleze

- Přednášky - zachovat zdravovědu, o ostatních není shoda, možnosti: zrušit úplně/organizovat po dohodě mezi přednášejícím a zájemci - dořeší RS

- Nováčkovské knížky nováčkům dát, ať si je vyplňují, aby mohli případně ukázat, co mají vylezeno

- Určitou formu selekce (zkouška /test - dořeší RS) před prvními horami zachovat. Nicméně bude na aktivitě nováčka, aby si vyhledal metodika a domluvil se s ním, anebo ho budeme beztak už dobře znát a vědět, že je schopný, tak že zkouška bude spíše formalitou. Po složení této zkoušky bude dotyčný přijat jako řádný člen. Od náboru na to má dva roky.

- Změnu pravidel nováčkovského kurzu /přijímání členů do oddílu může podle stanov odhlasovat rada starších. RS tedy dořeší detaily a odhlasuje na podzimní schůzi RS.

K dořešení zůstává:
- výše vstupního poplatku a od toho se odvíjející finance
- kolik lidí vzít na náboru, případně jakým způsobem omezit počet lidí přijatých na náboru,
- status nováčka - shodneme se, že by měl normálně mít ČHSku, z čehož plyne, že je členem a má hlasovací právo, na druhou stranu zase nechceme nabrat neomezený počet nových členů, kteří budou mít hlasovací právo.

Vytvořeno: Czum 17.3.2011 11:14
Upraveno:Alča 17.3.2011 14:30další...