Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Alča

Zápis z oddílové schůze:
Přítomni: Gobo, Feu, Víťa, Hrb, Kuba Turek, Jindra, John, Mamánek, Alča, Ondra (Chlupáč), Adam P. , Adam H., Laco, Petr, Dejv, Geo, Fík, Jeníček, Jeník, Zuzka M., (někteří přišli později, jiní odešli dříve, takže hlasovalo méně lidí)
1. Zahájení (Gobo): Gobo zahájil schůzi.
2. Stav knihovny (Gobo): Knihovnice Jani nepřítomna, dle vzkazu v knihovně žádné změny, výhledově v plánu koupit průvodce Dolomity II a Wilder Kaiser, kam se pojede.
3. Stav pokladny (Gobo): Pokladnice Kláruše nepřítomna, Gobo nechal kolovat tabulku s přehledem oddílových financí, dále diskutováno a hlasováno později.
4. Stav půjčovny matroše (Víťa): Přibylo 5 pípáků, na které peníze z půjčovny nedával, ubylo jedno jednoduché lano (zničil Maťo), vzhledem k tomu, že se moc nepůjčují, zato se hodně půjčují lana poloviční, byl požádán, aby místo něj dodal poloviční lano, což udělal a je to první 60m poloviční lano, které v půjčovně máme. Z materiálu je třeba obměňovat jenom lana, nyní jsou stará asi tři roky, předpokládané náklady na půjčovnu v příštích letech jsou cca 5 000 Kč ročně. Na půjčovném se vybere 8 000 - 10 000 Kč ročně, z čehož vyplývá, že půjčovna si na sebe vydělá i bez peněz z nováčkovského vstupního poplatku. Jsou Vítány nápady na to, co by bylo dobré do půjčovny pořídit.
5. Stav nováčkovského kurzu (Feu).
Máme 28 nováčků.
V roce 2008 jsme nabrali šestnáct nováčků, z nichž tři nezaplatili členství, šest z nich zdárně kurz dokončilo a sedm jich ještě v kurzu je (Olča, Maky, Lukáš, Šampion, Geo...). Jenom 4 nováčci jeli do letních hor (Táborisko).
V roce 2009 jsme nabrali třináct nováčků. Šesti se podařilo kurz dokončit a dva se o to ještě pokoušejí. Pět z nich nezaplatilo příspěvky a členství tak ukončili.
V roce 2010 jsme nabrali devatenáct nováčků.
Poděkování a pochvaly : Edovi za organizaci letních hor (Táborisko), Zuzce a Hamovi za organizaci letních hor (Brnčála), Dejv za rychlé a samostatné zvládnutí kurzu, Aldovi, Waldovi, Davidovi za kamarádské chování a pomoc v zimních horách, Aldovi, Waldovi, Davidovi a Ondrovi K. za samostatnost.

6. Budoucnost horoškoly - zrušení horoškoly
Gobo popsal novou koncepci funkce oddílu, která je v plánu od nového akademického roku, jak bylo domluveno na mimořádné schůzce 16.3. (nábor + úvodní 2 - 3 skalní akce, chytání pádů, zdravověda, test/zkouška před horami, důraz na samostatnost nováčků a to, že instruktoři nemají (ani morální) povinnost s někým lézt; vše viz zápis z mimořádné schůze). Toto nazval zrušením horoškoly. Následovala dlouhá diskuze o tom, zda toto je (Kuba) nebo není horoškolou a má-li se to tak nazývat a prezentovat, dále argumentace některých členů za zachování původního stavu - zejména Ondra (Chlupáč): měli by se zachovat přednášky - nebude-li v zahraničí, bude je organizovat.
7. návrh na zvýšení příspěvků
Gobo: Součástí koncepce je i snížení 2000 Kč vstupního poplatku dosud vybíraného od nováčků. Tato částka byla vypočtena tak, aby pokryla náklady na školení a příspěvky instruktorům (3000 Kč + 4 krát 1000 Kč na RCI, polovina nákladů na doškolení, jednou za 3 roky 3000 Kč na lano, 1200 Kč na cestu do hor), dále tisk nováčkovských knížek, půjčování padostroje, část šla na půjčovnu, na tzv. základní matroš, jehož půjčovné bylo nízké.
Tyto příjmy nyní výrazně klesnou, zároveň nelze počítat s dotacemi od Sasky. Řádný člen dosud platil do oddílové pokladny pouze 50 Kč (zbytek je ČHSka a poplatek do VSK). Dotace od VSK nyní pokryjí pouze maximálně náklady na tělocvičnu. Ostatní roční náklady (bez financování instruktoráků) jsou cca 7000 Kč (Humáč, knihovna, ...) , proto navrhuje zvýšení členského příspěvku , např. o 100 Kč.

Následovala diskuze o výši členských příspěvků.

Hlasování:
1. Členské příspěvky:
zachovat (nezvyšovat) : 3 hlasy
zvýšit : 10 hlasů
- o 50 Kč : 11hlasů - ODHLASOVÁNO
- o 100 Kč : zbytek
2. Instruktoři:
Návrh: zachovat financování instruktorských kurzů jako dosud (tj. RCI 3000 Kč po dokončení, pak 4 krát 1000 Kč každý rok pro aktivní instruktory v následujících 4 letech, HAL podobně 6000 Kč + 4 krát 2000 Kč), zrušit příspěvky na lana a cestu do hor. pro: 16 hlasů - ODHASOVÁNO
3. Vstupní poplatky
Návrh: vstupní poplatek 500 Kč při hromadném náboru i při mimořádném přijetí mimo nábor 500 Kč. pro : 16 hlasů - ODHLASOVÁNO

4. zástupce nováčků v RS: Mamánek
5. zástupce oddílu na VH ČHS: Kuba Turek
6. Zastupování na VH ČHS

Vytvořeno: Alča 26.3.2011 20:36