První pomoc - co, kde, jak?

Rubrika: Metodika
Autor: Kuba

Víťa slaňuje se zraněnou Hankou. Cvičně.
1. Víťa slaňuje se zraněnou Hankou. Cvičně.
Co je potřeba vědět, když s někým jdete lézt do hor, a chcete mít aspoň trochu šanci, že bude schopni pomoci v případě nehody - zároveň okruhy otázek k testu ze zdravovědy - v závorce vždy uvedeno to nejdůležitější co je třeba vědět k danému bodu.

1, postup při nehodě v lezeckém i horském terénu - (zajištění bezpečnosti, zjištění okolností, rozvržení postupu první pomoci)
2, přístup k člověku v bezvědomí - (zajištění průchodnosti dýchacích cest a kontrola dechu)
3, resuscitace - (kdy vůbec resuscitovat, jak a proč, správná technika mačkání hrudníku, co když nechci do postiženého dýchat)
4,zástava masivního krvácení - (co je masivní krvácení, jak zastavit, vlastní bezpečnost)
5, vnitřní krvácení - (kdy hrozí, jak se projeví a první pomoc)
6,podezření na poranění páteře - (kdy hrozí, poranění páteře a poranění míchy, první pomoc - co dělat a co nedělat)
7,podchlazení - (kdy k němu (snáze) dojde, jak se projeví, čím se liší od omrzlin, co hrozí postiženému, co s ním dělat a nedělat)
8,popáleniny a omrzliny - (příznaky, co hrozí, co dělat a nedělat)
9,poranění končetin - (příznaky, první pomoc)
10,problematika dopravní nehody - (zajištění bezpečnosti, specifika u dopravních nehod)
11,úrazy hlavy - (co postiženému hrozí, na co dávat pozor, první pomoc)
12,úrazy hrudníku a břicha - (co postiženému hrozí, na co dávat pozor, první pomoc)
13,otravy alkoholem - (co hrozí, první pomoc)
14, dušení cizím tělesem - (první pomoc, co zkusit nejdřív a co když to nefunguje..)

Kde se to naučit?

- nejlépa na kurzu první pomoci - jako splněnou zdravovědu uznáváme absolvované kurzy první pomoci - automaticky kurzy od FARIM , ČHS a od ZDrSEMU. Ostatní kurzy je možno uznat po domluvě - podmínka je aby to byl minimálně víkendový kurz, první pomoc se tam probírala prakticky, účastníci prošli opakovaným nácvikem a nějakou větší simulací záchranné akce
- kdo žádný kurz nemá, absolvuje alespoň naši výuku první pomoci (letos bude v květnu - viz kalendář)
- pro učení teorie, samostudium a opakování doporučujeme následující materiály:

první pomoc všeobecně
http://www.zdrsem.cz/download/Leporelo_v14.pdf
http://www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/prirucka/obsah.html
http://www.prvni-pomoc.info/download/prvni_pomoc.pdf

omrzliny:
http://www.horomedicina.cz/pdf/omrzliny_zdrsem06.pdf

podchazení:
http://www.horomedicina.cz/pdf/podchlazeni_zdrsem06.pdf

Doporučuje Bára a Alča

Vytvořeno: Kuba 13.10.2011 17:09
Upraveno:Alča 24.1.2014 16:35další...