Výkonnostní třídy v horolezectví

Rubrika: Metodika
Autor: Zuzka

Seznam otázek pro přezkoušení
1. Seznam otázek pro přezkoušení
2. Výpis z prováděcích pokynů

Dosáhl/-a bys na I. třídu? Znáš zvířenu Tater?

Vytvořeno: Zuzka 23.1.2012 09:50