Oddílová schůze 14. 3. 2012

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Šlojíř

účast celkem 25 členů

19:08 Úvodní slovo (Gobo)

19:10 Půjčovna (Víťa)

Pípáky se osvědčily - je o ně vcelku zájem. Do půjčovny by měla přibýt fixa na lana. Padl návrh, že by se zainvestovalo do florbalu a koupily by se ještě nějaké hole a míčky. Lopat je tam nyní 5 z plastu (občas praskajících) a 5 z plechu. Nejvíc se půjčují lana (celkem asi 11 ks, vcelku OK). Je poptávka po lezeckých cepínech, ty zatím nejsou. Občas se něco nevrátí včas - platí se penále!

Návrh: uspořádat petici a zjistit, co by bylo užitečné koupit do půjčovny. V půjčovně je ještě spousta nevyzvednutých ČHSek a kartiček Alpenvereinu. Půjčovna si na sebe zatím vydělá.

19:16 Peníze (Kláruše)

Obecně: HO Humanita hospodaří s přebytkem a dá se přispívat na různé aktivity, ceny pro vítěze při závodech apod. Pro zájemce je k nahlédnutí podrobný výkaz. VSK stojí účetně více než nám přináší. Nicméně nám zajišťuje právní subjektivitu, takže je nyní výhodnější v členství nadále pokračovat. Ale pokud by se někdo chtěl ujmout toho zjistit, co by obnášela změna na občanské sdružení, nechť dá vědět. Na příští schůzi by se dalo hlasovat až o změně na rok 2014. Dotace od Sazky na rok 2012 nebudou žádné (za 2011 nestály moc za řeč).

19:28 Knihy (Jani)

Návrh na lepší dostupnost knihovny - přesunula by se do skříně v tělocvičně v Jednotě. Nové tituly nejsou. Pro lepší evidenci by se měl vést jeden soupis výpůjček materiálu i knih a skladník i knihovník by se měli mít možnost zastupovat.

19:32 Metodika (Feu)

Nastaly velké změny v horoškole, tedy přesun do nového systému. Zároveň se do nového systému přesouvá 10 nováčků, kteří kurz nedodělali loni (dále 3 z r. 2008 a 2 z r. 2009).
V zimě splnili povinnosti 3 nováčci a jeden to může ještě stihnout v létě).

Nový nábor: nyní 11 tzv. lam (z nich asi 4 aktivní), ale ještě je brzy na hodnocení. Občas se ozve někdo úplně nový se zájmem vstoupit - v tom případě je přizván na různé společenské/sportovní akce, ale zatím se nikdo nechytil. Uvidí se spíše až na podzimní tělocvičně. Na kurz jsou nyní max. 2 roky a je těžší zkouška.

19:37 Volby (Gobo)

Hlasování: Pilo na funkci knihovníka (zvolen všemi hlasy)

Hlasování: Gobo na funkci předsedy (zvolen všemi hlasy)

Hlasování: Kláruše na funkci místopředsedkyně a pokladní (zvolena všemi hlasy)

Hlasování: Feu na funkci metodičky (zvolena všemi hlasy)

Hlasování: Víťa na funkci skladníka (zvolen všemi hlasy)

Hlasování: snížení počtu členů rady starších - z 10 na 8 (odsouhlaseno všemi hlasy)

Do rady starších kandidují 3 členové bez funkce: Mamánek, Alča a Jizva (zvoleni všemi hlasy)

20:00 Valná hromada ČHS (Kuba) - zatím není znám seznam kandidátů na funkce v ČHS. Nelze hlasovat o tom, koho by měl zástupce HO Humanita volit. Je vítán dobrovolník, který by se chtěl VH ČHS zúčastnit.


Vytvořeno: Šlojíř 16.3.2012 20:25