Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kubas - Kuba K.

Zeptali jsme se instruktorů, co si myslí o šancích loňských nováčků uspět v nováčkovském kursu.

Článek přehledně shrnuje dosažené úspěchy i neúspěch loňských nováčků HO Humanita a může tak sloužit jim jako zrcadlo a letošním adeptům pak jako včasné varování.

Takže nábor nováčků v Humanitě máme těsně před sebou, určitě proto nezaškodí si udělat takovou malou rekapitulaci toho, jak úspěšně nebo neúspěšně probíhal nováčkovský kurs v uplynulém školním roce, tj. 2002/2003.

Do oddílu jsme nabrali celkem 21 nováčků. Z toho je 18 skutečných nováčků - tedy těch přijatých v říjnu 2002 a tři takoví, co jsou v oddíle déle, ale stále nemají průkaz. Když jsem získával dojmy z nováčků i kursu od našich oddílových starších a instruktorů, připadalo mi trefné rozdělení do tří skupin tak, jak ho nadhodil předseda. Tedy, po roce kursu je možné naše milé nováčky rozdělit do následujících skupinek.

1. Nováčci, kteří takřka jistě dosáhnou do předepsaných dvou let na horolezecký průkaz, tedy úspěšně dokončí celý kurs. Tedy takoví, řečeno slovy Pionýrovými do oddílu zapadli, jezdí na všemožné akce, zajímají se atd. Prostě by mohli sloužit jako příklad. Není jich věru mnoho: Milan Bernášek, Michal Ciesla, Katka Čížková, Veronika Endrštová, Nika Kašparová (Jansová), Katka Kontrová, Honza Kopkaš (který se ale bohužel stěhuje do Brna a do oddílu tedy nebude dál chodit), Judita Matoušková.

2. Nováčci, kteří se tu a tam někde objeví, ale o jejich snaze dokončit nováčkovský kurs lze s úspěchem pochybovat:
Radek Čuda, Martin Kusák, Petr Tomášek.

3. Nováčci, po nichž není ani vidu ani slechu, tzn. pokud je v letošním roce nepotká zázračné osvícení a nevyvinou nadlidskou aktivitu, jejich šance na dokončení kursu jsou prakticky nulové.
Jitka Boušková, Denisa Dvořáčková (kterou pravděpodobně odradila krvavá rána do hlavy na Klokočkách), Katka Maršíková, Šárka Matějková, Jan Micza, Matěj Pavelka, Barbora Virtová.

Toto hodnocení, které mi umožnil tak přehledně zpracovat Pionýr, doplňují myslím docela výstižně komentáře jednotlivých instruktorů. Nejvíc jsem lezl s Veronikou a Milanem. Oba jsou velmi šikovní a nejspíš prospějí s vyznamenáním, říká známý a oblíbený instruktor Bidlo. Na ulici by zřejmě poznal i další z našich nováčků: Niku, Juditu, Katku Kontrovou. O těch pravil, že také zřejmě kurs dodělají v pohodě, především Nika vypadá zapáleně. S tím se vcelku doslova ztotožňuje Gobo, který mezi nadějné aspiranty zařadil Milana, Juditu, Veroniku, Katku K. a Niku.

Blud velmi trefně zdůraznil společenský aspekt oddílového života, který vedle toho sportovního rozhodně není zanedbatelný. Mezi ty nejnadějnější, kteří jsou: velmi aktivní na skalách i v hospodě, prostě zapadli, zařadil opět již tolikrát zmíněného Milana ve společnosti Verči a Niky. Nadějní (vzhledem k tomu, že si Blud vybavil jména spojená s nějakou aktivitou) by mohli být Radek Čuda, Katky Kontrová i Čížková, Judita, Martin Kusák. Nemá asi význam vypisovat další hodnocení jednotlivých instruktorů (Kuba T., Pavel Jaroš), protože se ztotžňují s tím, co už tu padlo.

Důležitý je ale asi závěr a poučení, které z letošního nováčkovského roku vyplývá. Zájem o členství v našem oddíle je velký - bereme asi 20 lidí, zájemců by bylo ale zhruba dvakrát tolik. Přitom ale ti, kdo v náročné konkurenci v losování uspějí, si této pocty často příliš neváží, vždyť nadějných nováčků máme letos jen osm (tedy vlastně sedm kvůli tomu, že Honza Kopkaš vyměnil Prahu za Brno). Bylo by asi třeba při náboru zdůraznit, aby si naši kandidáti ještě jednou rozmysleli, zda náhodou pouze nezaberou místo někomu, kdo by ho třeba využil lépe a aktivněji.

Protože vlastní aktivita se ukazuje jednoznačně jako to nejdůležitější, čím by měl nováček disponovat (a to zdůraznili zase všichni oslovení instruktoři). A pokud sám není přesvědčený o tom, že právě horolezectví s touhle partou lidí je to, co chce minimálně v následujících dvou letech dělat, pak by měl asi fakt zvážit, jestli nepřenechat místo dalším. Ale což, možná letos pomůže to, že nováčci musí oddílu zaplatit náklady, které s sebou kurs přináší, takže nám snad zbudou jen ti opravdu vážní zájemci. To bude sice o to větší nápor na instruktory, ale mám zato, že pokud někdo má o lezení s Humanitou vážně zájem, pak se mu i instruktoři budou velmi rádi věnovat.

Co dodat na závěr? Snad jen velmi stručně co je obsahem nováčkovského kursu. Nováček musí absolvovat cca 5 teoretických přednášek od zdravovědy, přes vybavení do skal a do hor až po ochranu přírody a historii horolezectví. Kromě toho musí nalézt řadu cest obtížnosti od dvojek po čtyřky na druhém konci lana a také nějaké cesty obtížnosti 2 až 4, které vyvede, tj. které půjde na prvním. Kromě toho v průběhu dvou let, po které může nováček kursem procházet, by se měl zúčastnit lezení v horách v létě, ale také v zimě.

Kubas

Vytvořeno: Kubas - Kuba K. 20.10.2003 17:12