Oddílová schůze 20.3.2012

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Šlojíř

Na schůzi dorazilo 16 členů. Po zahájení předsedou Gobem se ujímá slova Kláruše.

Finance: Z kurzů a příspěvků máme nyní po úhradě instruktorům ČHS atd. necelých 12 tis. Vítají se návrhy na poutrácení - tedy mimo půjčovnu. Je možno vymýšlet akce. Ke konaným akcím: je třeba vyúčtovat zálohu na již konaný Humáč (Bárt). Bouldrovku si platil každý sám, jde jen o ceny pro vítěze.

Příspěvky od VSK - díky VSK máme stále právní subjektivitu a nemusíme se starat o účetnictví. Příspěvky zhruba pokrývají pronájem tělocvičny.

Pro zájemce jsou podrobné cifry na vyžádání.

Knihovna (Piľo): Jak někteří ještě nevědí, knihovna byla přestěhovaná do tělocvičny. Nerozdané ČHSky Aplenvereinky jsou rovněž v tělocvičně u Piľa. Na radě starších se usneslo, že roční limit na nákup knih bude 5000,- Kč (od října se utratilo asi 3000,- Kč).

Jejich seznam se průběžně aktualizuje na www. Poslední přírůstky: komplet Bielatal, Sasko, Trénink sportovního lezce. Nezvěstných je asi 10 průvodců a nějaká CD.

Vzhledem k častému nevracení probíhala bujará, ale korektní diskuze na téma, jak z toho ven. V každém případě pokud někdo přenechá vypůjčenou knihu někomu jinému, je třeba to říct Piľovi - tímto způsobem se nejspíš poztrácí nejvíc titulů.

Navrhuje se zavedení max. výpůjční doby (půl roku) a poplatek za zpoždění (5 kč/týden), Piľo ještě upřesní. Geo navrhnul, že bude posílat každý měsíc upomínkové mejly všem, kteří mají něco půjčeného - případně se zdůrazněním titulů, které jsou po konci výpůjční lhůty.


Metodika (Feu):
Nováčci z roku 2008 splnili nebo odešli.

Nováčci z roku 2011 by měli splnit během roku 2013. S otazníkem jsou (něco jim chybí) Mikuláš, Martin Fiala, Aleš, Šárka, Mára a Zděněk.

Nováčci z roku 2012 - v různé míře jsou aktivní asi 3-4.

Za sezónu 2011/2012 přijati do řádných členů Lucka L. a Libor. Skončili Olga, Rút, Adam, Vojta a Šampion.

Obecně: je menší účast na náboru než v minulých letech, ale každoročně dokončí kurz přibližně stejně nováčků jako při starém systému. Od Horokurzu možná odrazuje nutnost splnit hory atd., ale většina přítomných se shodla, že oddíl by měl zůstat všestranný a adepti by měli umět lézt po čemkoliv.

Víťa (půjčovna, matroš):

Materiál máme v zásadě všechen důležitý, v půjčovně je nyní 28 000,- Kč.

Návrhy na nákup nového vybavení: lano - 1 x 80 m (jednoduché), 3 x 60 m (půlky), (asi) 2 lopaty (kovové), 1 x pípák a 1 sada ufónů. Návrhy byly odsouhlaseny přítomnou většinou. Neodsouhlasil se nákup pípy (sorry, Alešáku).

Dále: účast na VH (Gobo), poté kulturní program....


Vytvořeno: Šlojíř 25.3.2013 19:57
Upraveno:Šlojíř 26.3.2013 08:03další...