Nejstarší humanitní WWW

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kuba

Zase jsem prohrabal archiv

Homepage
1. Homepage

Tohle jsem našel při prosévání archivů. Možná si na úplně první titulní stránku internetu HO Humanita někdo vzpomínáte. Je to už ale strááášššnnněěěěěéééé dddááávvvnnnóóóóó!!!!!! Asi šest nebo kolik let. Foto: Petr Králík, grafika: Kuba Turek.

Vytvořeno: Kuba 2.1.2004 11:16