Nová pravidla oddílové knihovny

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Mejla

Od 1. 7. 2021 dochází k aktualizaci pravidel půjčování v oddílové knihovně.

Pozor, jedná se o neveřejnou knihovnu sloužící členům a přátelům HO Humanita!

Knihovnu má momentálně na starosti Evka Martínková

Kontakt: knihovna.humanita@gmail.com

Pravidla půjčování:

1. Půjčování probíhá ve všední dny přes den na adrese U Kabelovny 130, Praha Dolní Měcholupy, vždy ale po předchozí dohodě s minimálně jednodenním předstihem, abych měla knihu u sebe.

2. Varianta II je domluvit si jiný čas a místo předání - zpravidla všední dny odpoledne v centru na metru opět s minimálně jednodenním předstihem. Pokud člen na místo v domluvený čas nedorazí, nebude mu tato domluva napříště umožněna a bude moci knihy vyzvedávat a vracet pouze podle bodu 1. Omlouvejte se včas - alespoň několik hodin předem!

3. Půjčovné se účtuje za každý započatý týden podle pořizovací ceny titulu (pokud není uvedená v seznamu, automaticky se bere nejnižší půjčovné).

I. kategorie - do 500 kč: 5 kč/týden

II. kategorie - o 1000 kč: 10 kč/týden

III. kategorie - nad 1000 kč: 15 kč/týden

4. Půjčovné se hradí přesnou částkou v hotovosti při vracení nebo na účet 2001735112/2010 (společný s půjčovnou) se splatností neprodleně po vrácení. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte celé jméno a poznámku "knihovna".

5. Maximální doba výpůjčky je 2 měsíce s možností prodloužení, pokud na titul není další rezervace. Prodloužit výpůjčku je možné opakovaně o 1 měsíc, vždy ovšem po uhrazení dosud účtovaného poplatku za půjčení.

6. Rezervace provádějte výhradně e-mailem na výše uvedené adrese. Uveďte titul, o který máte zájem, a kontakt, kde budete k zastižení kvůli domluvě (email, telefon, facebook...). Provádějte, prosím, rezervace včas, mám své aktivity a nejsem vždy k zastižení na zavolání!

7. V sekci knihovny je k dispozici aktuální seznam (dostupných) knih. Je možné vytvořit rezervaci i na půjčenou knihu (v seznamu vidíte, do kdy je kniha půjčená). Dále je možné vytvořit rezervaci až 2 měsíce předem na jakékoli datum, abyste měli jistotu, že knihu získáte např. před odjezdem na dovolenou.

8. Každý člen je povinen se k vypůjčeným knihám a průvodcům chovat ohleduplně, aby mohly sloužit i dalším členům. Pokud dojde k závažnému poškození nebo ztrátě titulu, je člen povinen nahradit ho koupí nového titulu nebo zaplacením poměrné finanční částky na účet 2001735112/2010 neprodleně po oznámení.

9. Pokud dojde ze strany člena k závažnému porušení těchto pravidel, dotyčný se vystavuje doživotnímu vyloučení z užívání oddílové knihovny i půjčovny.

10. Vypůjčením knihy z knihovny stvrzujete, že jste pravidla četli a souhlasíte s nimi.

Vytvořeno: Mejla 14.6.2021 18:53
Upraveno:Dano 8.5.2023 08:30další...