Horoškola se vylepšuje

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kuba

Vážení členové oddílu, nováčci, instruktoři HO Humanita Praha!

Jisti správně! Jde o můj i tvůj život.
1. Jisti správně! Jde o můj i tvůj život.
Rada starších vylepšuje oddílovou horoškolu. Přečtěte si, co se chystá, co se mění a kam směřujeme.

* Obsah kurzů a přednášek je upravený dle nejnovějších doporučení Českého horolezeckého svazu. Změnili jsme pořadí, aby výuka logicky navazovala.

* Instruktoři budou mít lepší zázemí, což souvisí s dostatkem výukového materiálu na akcích a hlavně zapojení většího množství instruktorů.

* Spolu s novým metodikem Jirkou Happym Šťastným (RCI) se k aktivní instruktorské činnosti vrací a řady současných instruktorů rozšiřují Michal Ficek (RCI) a Petr Kovi Kovacs (HAL).

Horoškola: chceme punc kvality od ČHS

Horoškola v posledních letech fungovala na principu, že instruktoři vyučovali na svém materiálu bez náhrady za cestovné atp. Oddílová půjčovna poskytuje nováčkům potřebné vybavení. Chystaná změna zaručí, že než se nováček rozkouká, bude mít instruktor k dispozici potřebný výukový materiál minimálně pro prvních několik akcí.

Stále jsme horolezecký oddíl sdružující a vychovávající kamarády na lano, se kterými je bezpečné lézt. Proto je poplatek u nás řádově nižší než u komerční horoškoly a slouží hlavně pro nákup a obnovu výše zmíněného materiálu a náhrady instruktorům za cesty.

HO Humanita zatím nemá garantovanou horoškolu ČHS. Těch je v republice pouze pět. Naší snahou je tuto garanci získat jako punc kvality, že se u nás školí dobře a kvalitně. Pro oddíl by to navíc znamenalo snížení nákladů při doškolování instruktorů, protože garantované horoškoly mají od ČHS finanční výhody.

K tomu potřebujeme rozšířit instruktorský sbor a sladit metodiku dle aktuálních norem ČHS. Na obojím se usilovně pracuje.

Instruktoři směřují k těmto cílům:

1) Učit novou metodiku ČHS jednotně a domluvit se na ní i se služebně staršími instruktory a dalšími zkušenými členy oddílu.

2) Na nováčkovských akcích vystupovat jako jeden tým, být sehraní a předem připraveni.

3) Zjednodušit výuku tak, aby nováčci znali nejprve základy a teprve poté přejít k variantám a dalším kombinacím. Učit od jednoduchého ke složitému.

4) Motivovat členy oddílu k dalšímu vzdělávání formou instruktorských kurzů, přinést nejnovější know-how zpět do oddílu, předat ho starším instruktorům a následně členům a nováčkům.

5) Mít přehled, které akce má nováček za sebou, co již umí, nebo co potřebuje vysvětlit od začátku, aby se mohl co nejlépe začlenit do probíhající výuky.

6) Být pro nováčky příkladem, jak se leze v souladu s platnou metodikou a ukazovat na svém lezení, jak se věci dělají bezpečně. Nováčci od instruktorů okoukají základní návyky, jako je nošení přilby, prsáku, navazování, partner-check, kvalita a způsob zakládání vlastního jištění, jasná komunikace při lezení apod.

Instruktoři se shodli na uspořádání společné schůzky, kde si sjednotí metodiku a výukové postupy. Happy z pozice vedoucího metodika a s nejčerstvějšími informacemi z ČHS stanoví aktuální techniky, které a v jakém pořadí se budou vyučovat. Instruktoři dorazí na akci vždy s předstihem a dohodnou si program a rozdělení činností. Po výuce bude probíhat zpětná vazba od nováčků k instruktorům, od instruktorů k nováčkům a také navzájem mezi instruktory. To vše s cílem zlepšit kvalitu výuky.

Všichni členové oddílu: respektujte metodika

Stávající členové oddílu, kteří chtějí metodicky působit, jsou upřímně vítáni a jejich pomoci si vážíme. Všichni jsou zváni, pomozte nám, ale konzultujte svou přítomnost na nováčkovských akcích s vedoucím akce nebo s metodikem Happym. Jde nám o to, abychom si sladili noty, abyste dostali info co a jak chceme nováčkům říkat a v jakém pořadí, jak se to dnes učí.

Není to jen rozmar. Při usilování o akreditaci horoškoly nerozhoduje jen vystupování instruktorů, ale i to, co předvedou frekventanti kurzu. Pokud nebudou vědět, kterou ze tří technik použít, protože jedna je současná, druhá stará pět let a třetí jim někdy někdo ukázal, tak se nám moc nepoštěstí.

Touha po struktuře výuky není jen instruktorská, ale i samotných nováčků. Není nic příjemného, když po celém dni běhání ve skalách, vysvětlování, ukazování, dávání svého volného času na úkor lezení či rodiny, slyšíte rozhořčené, znechucené, či odevzdané: "Vy každý říkáte něco jiného, kdo se v tom má vyznat?!"

Přitom stačí docela málo. Pomůžete nám nejvíc tím, domluvíte-li se s vedoucím akce, jak můžete metodicky působit. Když si půjdete zalézt na stejné místo a ve stejný čas, dáte nováčkům přednost v lehké cestě. Přesměrujete nováčkovské dotazy přímo na instruktory.

O variantách, možnostech a názorech na metodiku diskutujme u piva, ale ne během výuky. Vysvětlovat, proč je něco špatně, je vždy mnohem horší než naučit, jak to dělat správně. A v neposlední řadě, jedete-li na nováčkovskou akci, věnujte ji nováčkům. Přijdete-li, buďte příkladem, lezte v souladu s metodikou a programem akce. Dívají se na vás oči těch, kteří se přišli učit a okoukají od váš jako zkušenějších všechno, co vy jim ukážete.

Nováčci: Řekněte, co se vám líbí a co vám chybí

Nováčci, komunikujte prosím zavčasu své dotazy, názory, nevoli, obavy... Ať máme šanci změnit věci ku prospěchu vaší výuky. Ladíme spousty věcí, ale buďte si jisti, že se neučíme za pochodu. Rozhodně nejsme lekci před vámi. Nejste pokusní králíci. Učí vás instruktoři s bohatými, letitými zkušenostmi nejen lezeckými, ale zejména z učení.

Ahoj na přednáškách, akcích, skalách a vůbec v oddíle. A hlavně při společném lezení na horách, na skalách, na písku na umělých stěnách.

Michal Ficek
za instruktory a radu starších HO Humanita Praha

Vytvořeno: Kuba 18.11.2022 21:06
Upraveno:Michal F 20.11.2022 11:30další...