Valná hromada (členská schůze) 2022

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kuba

Valná hromada / členská schůze 2022
1. Valná hromada / členská schůze 2022
Zápis z členské schůze HO Humanita Praha 10. listopadu pořídila Janča Hornová.

Předseda Gobo zahajuje členskou schůzi. Radim povede jednání.

Půjčovna (Radim)

Oddílová půjčovna sídlí na Žižkově u Radima doma. V tělocvičně v naší skříni je deponováno jen vybavení na nácvik lanových technik. Z půjčovny byl vyřazen starý nevyhovující materiál a byl vydražen členům při lezení na Hrubé Skále.

Do půjčovny byly dokoupeny cepíny, pípáky, sondy a lopaty celkem za 55 000 Kč. Suzi převedla ze staré půjčovny 33 000 Kč. Byl sjednocen účet za výpůjčky z oddílové půjčovny a oddílové knihovny. Ročně na něj přijde 5-8 tisíc Kč. Dnes je na něm 11 000 Kč. Radim upozorňuje, že uvádí přibližné částky pro hrubou orientaci.

Nejvíce se půjčují lavinové sety a lezecké cepíny. Rentabilitu těžko posoudit kvůli minulým dvěma letům covidu.

Upozornění: Vracejte věci včas! Kdo je bude vracet pozdě a zneužívat tak vybavení pro ostatní , dostane časem ban. Členové by si neměli předávat půjčené věci mezi sebou mimo půjčovnu, aby je mohl Radim zkontrolovat.

Návrhy z pléna: udělat excelovskou tabulku nebo webový formulář, kdo, co a kdy je půjčené.

Knihovna (Evka)

O knihovnu se starala Evka dva roky po Pilovi a knihovnictví se vzdává, protože nebydlí v Praze a špatně by předávala knihy. Jako nový knihovník se nabídl Mejla.

Došlo k rozdělení knih na 3 části: půjčovatelné, depozit a dražba. Půjčovatelné má u sebe v Dejvicích, depozit je u Radima v půjčovně materiálu.

Půjčovné je 15, 10, 5 Kč za týden podle pořizovací hodnoty knihy. Když se jede na společnou akci, koupí se průvodce a za ten se půjčovné neplatí.

Nejčastěji se půjčuje metodika a Schubert. Nesehnatelné knihy a další materiály jsou na oddílovém FTP dostupném přes Humweb. Některé jsou dostupné jako aplikace do mobilů.

Letos se půjčilo málo knížek, knihovna není rentabilní. Je zřízený gmail pro rezervaci knih.
Návrhy z pléna: pokud se někdo chce zbavovat knih a průvodců, mohl by je nejprve nabídnout oddílu.

Pokladna (Kláruše)

Máme na účtu zhruba 50 000 Kč. Roční příjmy z členských příspěvků a drobných dotací jsou přibližně 10 000 Kč. Letos bylo asi 50 platících členů. Na webu ČHS je uvedeno větší číslo, protože se na nás hlásili lidé, kteří s Humanitou nemají nic společného. Od letoška oddíl zakázal individuální členství přes Humanitu.

Návrhy z pléna: povolit individuální členství přes Humanitu všem anebo aspoň bývalým členům, kteří mají hotovou horoškolu. Vyřešit, jak dávat potvrzení o zaplacení členských příspěvků především pro nováčky. Zřejmě to bude muset řešit rada starších přes Vysokoškolský sportovní klub.

Horoškola (Happy)

Zvýšení poplatku za horoškolu na 3500 Kč. Navíc se platí běžné příspěvky ČHS a VSK a Humanitě. Stále zůstává povinnost, že do ukončení horoškoly musí být nováček členem ČHS. Důvodem je pojištění a právní aspekty výuky.

Nováčků je letos přibližně 20. Jen část jsou studenti.

Řeší se postavení instruktorů, materiál pro nováčkovské akce, částečné náhrady instruktorům, školení nových instruktorů a vyjasňuje se celková organizace horoškoly. Viz podrobný elaborát Michala Ficka: http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=724

Metodika je dynamická, musíme se sami vzdělávat. Doškolovací kurzy ČHS nejsou jednotné. Snažíme se o získání statusu garantované horoškoly, a proto musíme striktně následovat ČHS. Žádost připravila Evka, podá ji Happy. Horoškola nám dodá prestiž, zpětnou vazbu a také sníží náklady na instruktorská školení.

Metodik navrhuje zákaz účasti členů na nováčkovských akcích. To členstvo zamítá. Zároveň apeluje na všechny, aby se chovali v souladu s metodikou.

Návrhy z pléna: zlepšit úvodní řeč na náboru. Motivovat instruktory proplácením nákladů nebo paušálně nákupem potřebného materiálu. Inspirovat další členy k získání instruktorského průkazu. Obnáší to 2 víkendy CWI, 2 víkendy SCI, 4 víkendy RCI.

Komunikační platformy

Humanita je do značné míry virtuální oddíl. Velmi významná je elektronická komunikace dostupná všem a pro všechny.

Dano se pustil do modernizace Humwebu, ale je to běh na dlouhou trať. Happy a Kuba spustili facebookový profil a skupinu na Facebooku. Již několik let existuje skupina na Messengeru. K tomu se přidávají ad hoc diskuse především na Facebooku a Messengeru.

Humweb zůstává jediným oficiálním zdrojem informací o oddílu. Týká se to především seznamu členů, kalendáře akcí a oficiálních článků. Aktuální stav je popsaný zde: http://www.facebook.com/groups/hohumanita/permalink/713339999915365

Návrhy z pléna: Facebook je nepřehledný, Facebook je fuj, Facebook nemají všichni, Facebook mají skoro všichni, web je mrtvý a skoro všichni používají Facebook, Messenger je praktický. Máme tři možnosti: drobné záplaty humwebu nebo vývoj něčeho nového nebo přejít na Facebook. Vlastní systém dělat sami na koleni je nereálné. Kdo přijde s něčím reálným, ať to zkusí udělat, a pak se rozhodne, zda to budou lidé využívat.

Logo (Happy)

Inovovat logo. Využít na trika, reklamní předměty a cokoliv jiného. Zachováme sovu ve znaku, která patří všem vysokoškolským sportovním klubům. Hledá se grafik, který se toho ujme.

Alpenverein (Robin)

Kdo zaplatí přes Humanitu členství + pojištění OEAV, pomůže finančně oddílu. Oddíl za to vyfakturuje provizi. Vše půjde do společné kasy. Podrobnosti píše Robin zde: http://humweb.cz/actual_detail.php?idact=583

Matky a děti a otcové (Misha)

Rodinkaření: Nejsi mrtvý, máš-li dítě. Humanitní rodinky a spříznění lezci lezou, jezdí na kole, pádlují na vodě a opékají buřty. Kdo by se chtěl přidat, organizace se odehrává na Messengeru. Organizují Misha http://www.facebook.com/mishka.kopajova a Markéta http://www.facebook.com/marketa.s.petru

Úprava stanov (Gobo a Radim)

Po diskusi byly schváleny drobné změny ve stanovách. Hlavní je valná hromada členská schůze minimálně jednou za 3 roky. Deklarujeme, že věci na Humwebu jsou členům známé, abychom to nemuseli komunikovat jinak. Přerušení členství je možné až na dobu pěti let. Všechny změny vypsal Radim zde http://www.horydoly.cz/files/stanovy_Hum_staronove2022.pdf

Zdravotnický kurz (Happy)

Členům stále doporučujeme absolvovat solidní zdravotnické kurzy kdekoliv jinde (např. ZDRSEM, Červený kříž apod.). Krátký kurz v rámci oddílu dá dohromady Andy a Happy.

Návrhy z pléna: Instruktoři jsou školení na první pomoc, tak by to mohli dělat sami.

Čestné členství (Robin)

Otázka čestného členství se bude z časových důvodů řešit na příští valné hromadě. Do té doby je možné promyslet, zda vůbec má smysl, a pokud ano, tak jak se stavět k naším bývalým zasloužilým členům.

Vedení oddílu

Zvolili jsme vedení oddílu na další roky.
Předsedkyně: Janča
Pokladnice: Kláruše
Metodik: Happy
Skladník: Radim
Knihovník: Mejla
Rada starších: funkcionáři + Gobo, Evka, Kuba, Michal a Robin

Nová předsedkyně Janča děkuje všem lidem, že se podílejí na chodu HO Humanita Praha. Někdo větší a někdo menší měrou. Žádné velké změny oproti dlouhé předchozí Gobově éře se nechystají.

Vytvořeno: Kuba 2.12.2022 11:15
Upraveno:Kuba 2.12.2022 12:14další...