Nová identita ČHS

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Janča

ZákladníVerzeLoga, SVnějšímObrysem Symb.Vrchol
1. ZákladníVerzeLoga, SVnějšímObrysem Symb.Vrchol
2. Varianty uspořádání textu a symbolu lva
3. Příklady možných variant dílčích identit...
4. ..pro sportovní lezení, alpinismus a skialpinismus
5. GrafickýPrincipSoustřednýchKružnicOStejnémRozestup
6. Dynamické verze odvozené od základního symbolu
7. DalšíOdvozenéVariantySymbolizujícíPohybADynamiku
8. ZjednodušenáVerzeGrafikyProPoužitíVOnlinePrezentac
9. Ukázky aplikací vizuální identity
10. Ukázky aplikací vizuální identity

Ahoj všem členům oddílu.

Jak jsme již avizovali, na valné hromadě ČHS se bude hlasovat mimo jiné o nové Identitě ČHS.

Toto je text z Bulletinu ČHS k VH:

Návrh změny vizuální identity ČHS
Předložená Identita zahrnující grafické zpracování loga a slovní označení "České lezení" by měla nahradit
stávající logo ČHS. Změna identity reflektuje rozšiřující se rozsah činností, které ČHS zastřešuje a pro které je
společné označení "lezení" výstižnější než "horolezectví". Změna navíc lépe komunikuje dynamiku, kterou
se náš sport v posledních letech vyvíjí.
Vzhledem k požadavkům NSA zůstane v platnosti původní název Český horolezecký svaz spojený s registrací
ve spolkovém rejstříku.
Začátek praktického využívání nové identity je podmíněný spuštěním komunikační kampaně, ve které bude
nová identita představena členům ČHS i širší veřejnosti. Pro spuštění komunikační kampaně s potřebným
dosahem bude zapotřebí získat finanční zdroje od partnerů nad rámec předkládaného rozpočtu. Pokud
Valná hromada 2023 novou identitu schválí, bude termín jejího uvedení do komunikačních aktivit ČHS
záviset především na možnostech marketingového rozpočtu.

Jen ve zkratce:
Nový název České lezení namísto Českého horolezeckého svazu. Pouze česká varianta. Logo lezoucí lev.
Nový název jednotlivých sportovních sekcí by byl Česé sportovní lezení, Český skialpinismus, Český alpinimsmus. I anglické varianty. Loga lezoucí lev s atributy daného sportu.
Claim "Hrdě, tvrdě, mazaně" se odkazuje na staré pískařské heslo.

Jelikož se tato změna týká nás všech, rozhodla se Rada starších vypsat anketu, zda s touto novou Identitou souhlasíte či nikoliv. Pro zájemce je u mne či Tomáše Chaloupky záznam z představení nové Identity. Do galerie u článku dávám obrázky včetně popisků, které jsou opět v Bulletinu. Dále bych chtěla apelovat na přátele oddílu, aby zvážili alespoň od příštího roku, členství v oddílu. Každý oddíl hlasuje určitým počtem hlasů podle velikosti. Nás je 79 členů a hlasujeme tedy počtem 4 hlasů, kdyby nás bylo 80, hlasujeme počtem 8 hlasů, což by byl nejvyšší možný počet hlasů, kterými může jeden oddíl disponovat.

Díky za zapojení do hlasování! Hlasujte do 23. 3. 2023 včetně. Nedávejte Editovat Anketu, jen hlasujte!
http://humweb.cz/enquiries_list_active.php?

Janča

Vytvořeno: Janča 13.3.2023 18:22
Upraveno:Janča 13.3.2023 18:56další...