Valná hromada ČHS 2023

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Happy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valná hromada ČHS 2023

Edit:

https://www.horosvaz.cz/chs-informace/v-sobotu-25-brezna-se-uskutecnila-dalsi-valna-hromada-chs/


Na valnou hromadu jsem vyrazil já Happy s Kláruší, protože předsedkyně je tou dobou se zbytkem aspirantů na CWI v Jihlavě na kurzu první pomoci. Oddíl jsme zastupovali silou 4 hlasů, oddíl má 79 platících členů v ČHS, takže 8 nám uteklo o jednoho platícího člena.

Po oficialitách se přešlo k samotné VH. Honza Bloudek v dobrém vyjádřil překvapení kolik je tam lidí a kolik vlastně nových tváří. Někteří zastupovali i 4 oddíly naráz. Takže při vystupování jsme se představovali spolu se jménem oddílu. Je vidět, že změna identity je silné téma, vzbudila oprávněně silné emoce a donutila některé sleepery dorazit.
Nejdřív se schválili nutnosti jako mandátová komise, Návrhová komise a předsedající VH.

3 témata, která rezonovala VH a jsou důležitá.

1. 1. Změna struktury ČHS. Upustí se od stávající struktury komisí a vzniknou sekce s manažerem v čele, který by měl být placený, vše bude postupné, jak na to bude svaz peníze.

Za mě krok správným směrem, protože pokud se to má dělat pořádně, nelze to dělat zadarmo ve svém volném čase. Více v Bulletinu.

https://www.horosvaz.cz/chs-informace/pozvanka-na-valnou-hromadu-chs-2023/2. 2. Rozpočet na rok 2023. Zde bylo sděleno, že největší proměnou jsou dotace od NSA. Kdy horosvaz má vzhledem k velikosti členské základny velké mezery financování ze strany NSA. Zde jsem vystoupil podruhé a chtěl vysvětlení, proč je metodická komise tak podfinancovaná vůči ostatním položkám na rok 2023, když svaz deklaruje, že pro něj jsou prioritou kvalitní oddíly, které fungují. Na toto se mi dostalo odpovědi, že MK si jednou tolik "vydělá" na kurzech a více nepožaduje. Nová informace, toto nebylo zřejmé. Jen dodám, že MK měla na rok 2022 rozpočet cca 350.000 Kč a vyčerpala cca 230.000 Kč.3. 3. Poslední bod, a to nejožehavější, změna identity našeho horosvazu. Dle mého názoru muselo být výkonnému výboru jasné, že pokud by se o celé věci hlasovalo, tak jak bylo navrženo, celé věc by byla smetena ze stolu. Místo toho, aby se schvalovala identita, se tedy hlasovalo o usnesení, že VH ukládá výkonnému výboru, aby se novou identitou zabýval a předložil nové pracovní verze nové identity zohledňující připomínky, které by předložil mimořádné VH, která by byla elektronická a svolána ve 4. čtvrtletí 2023.Co vám budu povídat, debata byla bouřlivá, nezaznělo nic víc, než co jsme si řekli u piva, metodiky a na skalách my. Ze strany výkonného výboru zaznělo vše, pro mě ve stylu kýbl medu, štětka a už se medilo o 106.

Na jednu stranu chápu, a viděla to tak i velká většina ostatních oddílů, že chtějí pro závodníky novou identitu a nechtějí jí tříštit, ale naštěstí je ve "SVAZU" ještě spousta "HOROLEZCŮ" a ne lezců a překližkářů, kvůli kterým budeme přejmenovávat horosvaz na lezení. 😊Zde jsem vystoupil poprvé a podotkl, že samozřejmě nesouhlasíme jako HOROlezecký oddíl a ne lezecký oddíl, že u nás jednoznačně nedošlo k přijetí myšlenky nové identity. A co já osobně vnímám jako velmi problémové je schvalování nové identity elektronickou podobou ve 4. kvartálu 2023. Bojím se totiž významně nižší účasti a zhoršení transparentnosti hlasovaní. Nějak takhle to zaznělo, nepamatuju si to slovo od slova.Koho to zajímá, na stánkách horosvazu je bulletin k VH a jistě tam bude i zápis z VH.Závěrem, na VH jsem strávil cca 7 hodin života, kdy jsem byl rád, že jsem si potom šel zalézt, vyčistit hlavu s Danem a Kubou.

Vytvořeno: Happy 26.3.2023 13:51
Upraveno:Happy 27.3.2023 20:02další...