Rada starších 1/2024

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Michal

Ve čtvrtek 25. 1. 2024 se na tradičním místě (Minipivovar Beznoska) sešla rada starších, a to ve složení Janča, Happy, Kláruše, Radim děrolezec, Kuba, Gobo a moje maličkost. Za instruktorský tým s poradním hlasem se rady účastnili i Kovi, DavidK a TomášCh.

Hlavním a stěžejním bodem bylo projednání rozpočtu na příští rok. V rámci tohoto bodu byl schválen přesný mechanismus proplácení cestovních nákladů instruktorům a proplacení části nákladů na instruktorské kurzy, zejména teď nově pro licence HAL a RCI.

Dále byla vyčleněna suma prostředků pro doplnění nového materiálu do oddílové půjčovny (především jde o batohy na přenos materiálu na metodické akce, lavinové sety a další materiál především pro zimní, ale i letní lezení).

Kuba s Jančou radu starších seznámili s tím, co se probíralo na setkání zástupců oddílů a ČHS v Pardubicích dne 20. 1. 2024 (viz Kubův samostatný článek). Jelikož drtivá většina členů ČHS o tom stále neví, dovolíme si pro informaci připomenout, že jako členové ČHS máme každý automaticky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na majetku, zdraví či životě jiné osoby platné na území ČR (bližší podmínky najdete zde: https://www.horosvaz.cz/sluzby-pro-cleny/pojisteni-pro-cleny/pojisteni-odpovednosti-clenu-chs/).

Nadále probíhá vleklé jednání s ČHS o zřízení garantované horoškoly. Aktuálně čekáme na to, až si ČHS vybere nějakou akci z našeho seznamu metodických akcí, na kterou dorazí a budou posuzovat úroveň našeho vzdělávání. Jestli se to podaří konečně v letošním roce, to je bohužel stále ve hvězdách.

Na radě starších jsme dále řešili obligátní téma, a to oblečení s naším novým logem. Ve vzduchu nyní visí dvě varianty, a to buď sítotisk, nebo strojní vyšívání. Jakmile budeme mít konkrétní nabídky podmínek, rada starší jednu z nich zvolí a následně můžeme rozjet hromadné objednávání. Nabídka bude určitě široká, ale ne bezbřehá. Zakázka bude pro celý oddíl, takže prostor pro specifické individuální požadavky pravděpodobně nebude příliš velký. V rámci tohoto bodu rada starších také schválila symbolickou odměnu pro maminku Janči, která nám vytvořila nové logo a byla ochotná zpracovávat mnohé naše připomínky.

V závěru byla rada starších seznámena s úmyslem Robina vzdát se nyní funkce člena rady starších, neboť v poslední době nemá čas se plně věnovat dění v oddíle. Následně Robin telefonicky radě starších výslovně sdělil svou rezignaci z funkce. Rada nato využila svého práva a na uvolněné místo v radě starších kooptovala Koviho, jehož funkční období tak bude trvat do příští oddílové schůze (tzv. valná hromada), kde proběhne nová volba členů rady starších.

Rada starších děkuje Robinovi za jeho mnohaletý přínos oddílu, a to jak z pozice metodika, kterou vykonával řadu let, tak i z pozice běžného člena rady starších. „Robine, díky a rádi Tě budeme častěji vídat a doufáme, že budeš s námi nadále instruktorovat a lézt.“

Další schůze rady starších se uskuteční dne 19. 6. 2024 poté, co horolezeckými zkouškami na Bořni o víkendu 14. až 16. června vyvrcholí další nováčkovský kurz.

Vytvořeno: Michal 28.1.2024 11:08
Upraveno:Michal 29.1.2024 10:04další...