Valná hromada ČHS

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Gobo

Valná hromada ČHS
28.3.2004


ČHS má 11393 členů, na valné hromadě bylo zastoupeno 38% členské základny.

Z funkcionářů chyběli:
předseda ČHS Jiří Novák (pracovní záležitosti)
předseda metodické komise Dušan Stuchlík (školení horských vůdců)
předseda lékařské komise Ivan Rottman
předseda komise sportovního lezení Slávek Vomáčko (v zahraničí)
předseda komise sportovního lezení mládeže Daniel Kadlec


Magnézium: Studie škodlivosti mg na pískovec by vyšla na 400 - 600tis kč, výkonný výbor studii z finančních důvodů nedoporučil (rozpočet ČHS pro letošní rok cca 5 000 000 kč) a VH o studii nejednala.

Chaty: Osud chaty v Ostrově je stále nejasný. ČHS hledá nějaký vhodnější objekt. Chata v Ostrově je nevhodná pro konání kurzu (je nevhodně umístěna).

Instruktoři: Instruktoři budou platit stravu, ubytování a dopravu, kursovné platí svaz. Platnost průkazů nově vyškolených a přeškolených instruktorů se prodlužuje z 5ti na 7 let. Seznam nově vyškolených a doškolených instruktorů bude umístěn na webu ČHS. MK byla pověřena vypracovat nové materiály pro školení instruktorů.


Dostali jsme publikaci Pískaři mapující historii lezení na východočeských pískovcích.


Projednávalo se toho více, ale většinou nic neprošlo a tohle mi přišlo důležité pro nás. Podrobnější informace jistě časem naleznete na webu ČHS www.horosvaz.cz a podrobnější článek na http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=1667

Vytvořeno: Gobo 29.3.2004 08:33