Akce horoškoly

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Efka

V průběhu jeden až dva roky trvajícího výcviku v rámci humanitní horoškoly se dozvíte vše, co potřebujete znát a umět k bezpečnému pohybu ve skalách a v horách.

Účast na většině akcí je dobrovolná, znalosti na nich nabyté však budou nezbytné pro složení horolezecké zkoušky. Absolvování akcí označených jako povinné pro absolvování horoškoly bude kontrolováno metodikem a jakákoli výjimka z jejich plnění musí být metodikem předem schválena. Účast na akcích dobrovolných nebude v průběhu roku nijak hodnocena, jelikož ale na sebe některé akce tematicky navazují, na každé z nich se předpokládá dobrá znalost předchozích témat (to se týká i situace, kdy byste se už v prvním roce chtěli zúčastnit praktických akcí z roku druhého. Na přednáškách je vítán kdokoli.)

Zároveň je potřeba si uvědomit, že primárním účelem toho, co vás učíme, není složení zkoušky, ale schopnost bezpečně lézt a jistit - "úspěšně složil lezeckou zkoušku" je sice zajímavý epitaf na náhrobek, ale všichni bychom byli radši, kdybyste přežili.

Předpokládá se váš proaktivní přístup - pokud něčemu nerozumíte nebo potřebujete něco zopakovat, kontaktujte prosím sami některého z instruktorů nebo členů ze sekce "kdo pomůže novým členům" (http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=484).

V prvním roce horoškoly nás čekají následující akce:

Lanové techniky I - základní práce s lanem - teorie
Akce, na které si řekneme úplný teoretický základ k bezpečné práci s lanem a jisticími prostředky. Naučíme se obléct si sedací a prsní úvazek, navázat se na lano a používat různé druhy jisticích pomůcek a uzlů.

Chytání pádů
Vyrazíme do skal na cvičiště. Zde si v praxi vyzkoušíme především chytit pád spolulezce, bezpečně metodicky slanit a prusíkovat/šplhat na laně.
Pro splnění horoškoly je akce povinná.

Lanové techniky I - praktická část
Odpoledne strávíme na stěně a znovu si zopakujete všechny informace z Lanových technik I, tentokrát i s jejich praktickým nácvikem přímo při lezení.

Ochrana přírody, lezecká etika, pískovcové lezení - přednáška
Každý horolezec by měl mít zájem na ochraně oblastí, ve kterých se pohybuje. Povíme si, jak svým lezením přírodu neničit a jak se chovat v některých specifických oblastech

Černolice
Výlet do tradiční oblasti skalního lezení nedaleko Prahy. Pro mnohé z vás první seznámení se se skalním lezením. Povíme si a vyzkoušíme, jak bezpečně lézt na skále (s využitím vlastních jisticích prostředků), ukážeme si jednoduché budování štandů a opět zkusíme slaňování.

Materiál - přednáška
Povíme si (a ukážeme) nepřeberné množství lezeckého materiálu a jeho výhody a nevýhody při používání, abychom se dokázali rozhodnout, co nám stojí za koupi.

Lanové techniky 2 - záchranné techniky - teorie
V bezpečí tělocvičny se naučíme základní znalosti a dovednosti nutné k záchraně spolulezce, pokud něco nevyšlo, jak mělo.

Záchranné techniky - praxe
Při této akci se přesuneme již na skutečné skály, kde si všechny nabyté dovednosti zopakujeme a vyzkoušíme v praxi na skále. Na závěr je zkusíme zúročit při simulované záchraně zraněného spolulezce z exponovaného lezeckého terénu.
Ukázka praktické záchranné akce je jednou ze součástí lezecké zkoušky.

Zimní bivak a ledolezení - přednáška
Teoretická příprava na zimní bivak a ledolezení.

Zimní bivak (spojený s ledolezením)
Na záda hodíme batohy s teplým spacákem, karimatkou a čajem a vyrazíme přespat někam do zimní přírody (v případě ideální zimy bude akce spojena s lezením po ledopádech).
Pro splnění horoškoly je akce zimní bivak (bez lezení ledů) povinná.

Počasí - přednáška
Povíme si něco o tom, jak vznikají jednotlivé meteorologické jevy a jak to využít pro zvýšení naší bezpečnosti v horském terénu

Geologie a geomorfologie - přednáška
V této přednášce se vydáme do dávné minulosti naší planety, abychom si přiblížili vznik a vývoj různých horstev a skalisek, jenž v současnosti jsou naší motivací překonávat sama sebe...
Co lze čekat od žuly, jaká je lezba na druhohorním vápenci a proč do pískovce bez železa, zodpoví tato přednáška.

Lezení POVL a štandování - přednáška
Teoretická příprava pro lezení po vlastním jištění a stavbu štandů

Lezení POVL a štandování - praxe
Po dlouhé zimě si opět zopakujeme lezení po vlastním jištění, tvorbu štandů a simulované vícedélkové lezení

Lezení na písku
Vyrazíme do některé z pískovcových oblastí, kde si ukážeme lezení a jištění na tomto velmi specifickém materiálu, ti odvážnější zkusí vyvést své první pískovcové cesty

Lezecká zkouška
Zde zúročíte vše, co jsme vás během roku naučili a prokážete tak, že jste schopní samostatného bezpečného lezení a jištění ve skalách a horách. Už bude chybět jen poslední krok, abyste byli přijati za řádné členy.

Součástí lezecké zkoušky je teoretický test z metodiky lezení a zdravovědy, praktická zkouška z vyvádění cest a jištění (včetně navigace v terénu) a praktická ukázka vybrané záchranné techniky.
Pro splnění horoškoly a účast v letních horách je akce povinná.

Letní hory
Vyvrcholení prvního roku horoškoly a poslední povinná akce pro přijetí za řádné členy oddílu. Vyrazíme spolu do některé vysokohorské oblasti (Alpy, Tatry) a vyzkoušíme si zde lezení ve specifickém horském terénu.
Pro splnění horoškoly je akce povinná.

Pokud jste zvládli splnit všechny povinné akce a máte vylezený požadovaný počet cest (http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=481), můžete napsat metodikovi Happymu, aby vás zařadil mezi řádné členy.

Akce ve druhém roce horoškoly jsou povinné již pouze pro zájemce o zimní lezení a účast v oddílových zimních horách, nikoli pro samotné členství v oddílu:

Skialpy a laviny - přednáška
Přednáška o tom, na co si dát pozor při pohybu v zimním a ledovcovém terénu (nejen) na lyžích - jak vyhodnotit lavinové nebezpečí a podle toho naplánovat túru, abychom se z ní též v pořádku vrátili.

Lanové techniky 3 - zimní záchrana - teorie
Povíme si a v praxi (zatím v teple tělocvičny) vyzkoušíme, jak probíhá taková zimní záchrana při pádu do ledovcové trhliny.

Ledolezení (spojené se zimním bivakem)
Budeme doufat, že nám bude přát počasí, a vyrazíme lézt na některý z českých ledů v Krkonoších nebo Jizerkách, v nouzi možná i na cvičné ledopády do Víru.
Akce bude spojená se zimním bivakem pro nováčky, samotného zimního bivaku se ale podruhé účastnit nemusíte.

Zimní hory - Tatry
Na přelomu zimy a jara vyrazíme za zimním lezením, ledolezením a skialpy (v libovolné kombinaci) pravděpodobně do Tater, v případě nevyhovujícíh podmínek do Alp.

Pro účast na akci je povinné splnit tři předcházející akce z druhého roku horoškoly.

Vytvořeno: Efka 20.9.2022 12:28
Upraveno:Efka 20.9.2022 12:29