Peníze a HO Humanita

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Pionýr

Filosofie HO Humanita je vychovávat především spolulezce - kamarády - parťáky na lano. Přestože ale všichni instruktoři pracují pro oddíl ve svém volném čase a bez nároku na přímý honorář, ani "kamarádská horoškola" nemůže být zcela zdarma. Základní zdroj příjmů oddílu jsou členské příspěvky, v menší míře pak dotace od ČHS a VSK, jejichž členy HO Humanita je.
Z příspěvků vybraných oddílem se financuje především:
- Vzdělávání nových instruktorů a doškolování stávajících
- Příspěvek pro instruktory na dopravu na oddílové akce
- Vybavení v oddílové půjčovně (půjčovna prošla v posledních dvou letech rozsáhlou modernizací vybavení)
- Aktuální horolezecká knihovna s pravidelně dokupovanými moderními průvodci
- Členství v ČHS
- Pronájem tělocvičny a cvičiště na chytání pádů
Pozn. Provoz oddílové půjčovny a knihovny částečně pokrývá také symbolické půjčovné.

Členské příspěvky v akademickém roce 2023/2024:
- Řádné členství s ČHS - junioři 19 - 25 let (rok narození 2005 - 1999): bude doplněno
- Řádné členství s ČHS - dospělí 26 - 65 let (rok narození 1998 - 1959): bude doplněno
- Řádné členství s ČHS a horoškolou - junioři 19 - 25 let (rok narození 2005 - 1999): bude doplněno
- Řádné členství s ČHS a horoškolou - dospělí 26 - 65 let (rok narození 1998 - 1959): bude doplněno

Pozn. Absolvování oddílové horoškoly je nutnou podmínkou pro členství v oddíle.

Členství v ČHS je nutnou podmínkou pro členství v oddíle (pro nové členy nejpozději od 1. 1. roku následujícího po jejich vstupu do oddílu).

Platba za členství v oddíle musí být provedena v každém roce v řádném termínu a dle pokynů pokladníka, které jsou vždy včas zveřejněny v sekci Aktuality.

Platba za členství s horoškolou může být po dohodě s předsedou či pokladníkem splatná ve dvou splátkách.


Pokuta za pozdní zaplacení příspěvků:
- 200 kč - pouze pro stávající členy. Adept členství se v případě pozdní platby nestává členem.

Členské příspěvky se platí bezhotovostně na účet vedený u FIO banky
Číslo účtu: 2800322779/2010
VS: rodné číslo
Zpráva pro příjemce: Jméno + příjmení - příspěvky

Spolu s příspěvky je též nutné vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů, přihlášku a online formulář, na základě těchto údajů vám bude po spárování s platbou zařízeno členství v ČHS. Bez správně vyplněných dokumentů nebude možné zařídit členství v ČHS, bez platné ČHS se nebudete moci zúčastnit akcí horoškoly ani dalších oficiálních akcí oddílu.
Osobní údaje budou použity pro administraci oddílových záležitostí souvisejících s oddílovými akcemi, půjčovnou a knihovnou a v nezbytném minimálním rozsahu budou předány VSK a ČHS.
Konkrétní informace s aktuálními odkazy na platné formuláře se vždy s dostatečných předstihem dozvíte ze sekce Aktuality.

Vytvořeno: Pionýr 14.10.2005 07:54
Upraveno:Dano 8.9.2023 19:42další...